TERUG
Oecumene
Nationale Synode: verdeeldheid kunnen we ons niet meer permitteren
Kerkgenootsch. Ned.
Nationale Synode: verdeeldheid kunnen we ons niet meer permitteren
Elkaar steeds beter leren kennen en kijken naar wat ons bindt. Dat is volgens de Nationale Synode het recept voor toenadering en samenwerking. Daarachter speelt de principiŽle eenheid van de kerk en de groeiende noodzaak samen te werken.


Dick Vos

Kiezen we voor een langzame dood of voor de opstanding van het lichaam van het christelijk geloof? Zo scherp stelde pinkstervoorganger Samuel Lee het tijdens de derde Nationale Synode, afgelopen zaterdag in Dordrecht. ,,Het is een historische dag”, vond hij. ,,In 1618/1619 waren er bij de Synode van Dordrecht geen Ghanezen of Nigerianen aanwezig, geen Indonesiërs en geen Irakezen. En juist van christenen uit andere delen van de wereld kunnen we leren hoe belangrijk samenwerken is en dat we het ons niet kunnen permitteren om verdeeld te zijn; zie hoe de Armeense en Syrische kerken in hun eigen regio’s uit bittere noodzaak de handen ineen geslagen hebben.” Zelf had hij ook moeten leren dat een ander op een heel andere manier dan hijzelf vervuld kan zijn van de Heilige Geest. Maar ,,verdeeldheid is een tumor die ons langzamerhand doodvreet”, herhaalde hij een paar keer.

Christelijk getuigenis

Tegen de zeshonderd mensen verzamelden zich zaterdag in de Grote Kerk in Dordrecht voor de derde zitting van de Nationale Synode, de beweging die zich sinds 2008 inzet voor meer eenheid in het versplinterde protestantisme in Nederland. Net als tijdens de bijeenkomsten in 2010 en 2013 stond ook nu verdergaande kennismaking op de agenda. Maar ,,we zijn nu definitief de vrijblijvendheid voorbij”, benadrukte de vrijgemaakt gereformeerde Barend Kamphuis, hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen en lid van de stuurgroep Nationale Synode. Deze derde zitting zou een laatste stap moeten zijn om tijdens de volgende, en laatste Nationale Synode in 2018/2019 – precies vierhonderd jaar na de historische Synode van Dordrecht – tot een federatief verbond van protestantse kerken te komen; een orgaan waarbinnen – een paraplu waaronder – ontmoeting, samenwerking en vervolgstappen op weg naar verdere eenheid georganiseerd kan worden.

Kamphuis verwees naar verbondssluitingen in de Bijbel. Het verbond tussen God en zijn volk Israël en het nieuwe verbond ,,dat met ons christenen gesloten is in Jezus Christus” – dit met een verwijzing naar het laatste Avondmaal, naar ‘het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt’. ,,Jezus bloed heeft ons voorgoed met God verbonden.”

,,Welke organisatorische vormen er precies zouden moeten komen, daar zijn we nog niet uit”, wist Kamphuis ook. ,,Maar als we echt een verbond met elkaar sluiten, dan kunnen we niet op de oude voet blijven doorgaan. Een verbond tussen christenen heeft ook consequenties naar buiten toe. Als wij elkaar kunnen vinden in een gemeenschappelijk commitment, zal dat ons getuigenis naar buiten kunnen versterken. Verdeeldheid onder christenen werkt afstotend naar anderen.”

‘Church councelling’

Acht gemeenten uit heel verschillende kerkgenootschappen hadden filmpjes gemaakt om zich voor te stellen. In de loop van dag werden die allemaal getoond, waarna vertegenwoordigers van een van de andere geportretteerde gemeenten er kort op moesten reageren: wat valt je op in positieve zin, en waarover zou je graag verder van gedachten willen wisselen? ‘Church councelling’ werd deze vorm genoemd, per slot van rekening was herstel van oude relaties het doel.

Uiteraard waren de kerken aardig voor elkaar. Maar hoe voorzichtig gesteld ook, uit de vragen bleek soms hoe groot de afstand kon zijn. ,,Prachtig, al dat psalmgezang in de Kamper Bovenkerk die zich rekent tot de Gereformeerde Bond”, vonden vertegenwoordigers van de Haagse gemeente van de Indonesisch-Nederlands Christelijke Kerk. ,,Daarmee worden Woord en traditie heel waardevol doorgegeven. Maar is alléén psalmen zingen ook niet gevaarlijk? Spreekt dat in de huidige tijd nog voldoende aan?”

Toegankelijk

Impliciet zat hierachter ook de vraag naar aantrekkelijkheid en toegankelijkheid voor de jongere generatie. In de korte gesprekken naar aanleiding van de filmpjes werd de stem hiervan vertolkt door Katie Vlaardingerbroek (20), studente religiewetenschappen, columniste, spreker en singer-songwriter. Iemand die naar eigen zeggen bij de achterdeur van kerk staat – nog net niet buiten, maar altijd in spagaat tussen religieus en seculier. Ze benadrukte de noodzaak van doorgaand gesprek tussen de generaties. ,,Jullie kunnen wel een mooi verbond sluiten, maar als je het niet weet over te dragen aan de volgende generatie is het een kort leven beschoren.” Dat dat een zorg is, bleek ook tijdens de lunch. ,,We hadden het er net over”, vertelt Nel van der Staaij (59) uit Heerjansdam. ,,Jongeren lopen bij de kerk weg, maar wat veel erger is, is dat ze bij God vandaan lopen.” Het ergste vindt ze dat we zo het lichaam van Christus zien verdampen.

De vertegenwoordigers van de vrijgemaakt gereformeerde Ontmoetingskerk in Vathorst, Amersfoort, waardeerden de interactiviteit die ze zien in de dienst van de Baptistengemeente Hengelo Centrum. En het gemeenschapsgevoel komt over als een warm bad. Maar de keuze voor volwassenendoop na belijdenis? Opnieuw gedoopt moeten worden wanneer iemand overkomt naar de baptisten is echt een stap te ver.

Nynke Dijkstra-Algra reageerde vanuit de PKN-kerk in Houten op de Christelijk Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg. Ze waardeerde het historisch bewustzijn van deze kerk die haar filmpje startte met de eigen geschiedenis. Maar ze zette het belang van verdere toenadering daartegenover. ,,Mijn vader, Hendrik Algra, schreef destijds over vereniging in Het wonder van de 19e eeuw, en ik weet dat hij hoopte op een wonder in de twintigste eeuw. Ik voeg mijn hoop op een wonder in de eenentwintigste eeuw daaraan toe.”

Onvervalst Fries

Toen Arno Brok het spreekgestoelte beklom, de burgemeester van Dordrecht en daarmee de gastheer namens de stad, klonk er onvervalst Fries. Op de aanmeldingslijst was hij Tytsjerksteradiel tegenkomen, en als voormalig raadslid en wethouder in Leeuwarden en burgemeester van Sneek kon hij het niet laten de Friezen apart welkom te heten. Brok was ook bij de eerdere zittingen van de Nationale Synode aanwezig geweest, en mocht tijdens deze bijeenkomst het eerste exemplaar in ontvangst nemen van de ‘City Bible Dordrecht’. In deze gratis bijbel – 10.000 exemplaren in de Herziene Statenvertaling – is ook informatie opgenomen over de synode van Dordrecht en de betekenis daarvan voor Dordrecht en Nederland.

Behalve in de gemeentefilmpjes kwamen de heel diverse achtergronden van de deelnemers en de participerende kerkgenootschappen ook in de sprekers naar voren. Tegen het einde van de dag werden dankgebed en voorbeden gedaan door dr. Eginhard Meijering, remonstrant en emeritus lector in Leiden, ds. Karin van den Broeke, synodepreses PKN, en Anmar Hayali van de vereniging van christelijke migrantenkerken in Nederland (SKIN). Er werd gedankt voor de momenten waarop over kerkgrenzen heen gekeken kon worden gedurende deze dag, en tegelijk gebeden om het vermogen om over generatiegrenzen heen te kijken; omwille van het grote visioen van vrede en gerechtigheid.

Dat we als christenen naast inhoudelijke onenigheden ook te maken hebben met oorlog en geweld was eveneens inbegrepen in de laatste verzuchting: ‘Koning van vrede, vestig uw vrede’.bericht nr. 18151 :  geplaatst op 08-11-2016 en 224 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken