TERUG
Evenementen
SYMPOSIUM BERGKERK 2016 over lichamelijkheid en tederheid in de ouderdom
Bergkerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2016-11-25)
SYMPOSIUM BERGKERK 2016 over lichamelijkheid en tederheid in de ouderdom

 

 

  

 

 SYMPOSIUM DICHT OP DE HUID

25 november BERGKERK Amersfoort (10.00-16.00 uur)

 

Op dit symposium verkennen we het thema

‘lichamelijkheid/tederheid en ouderdom’

 

Sprekers

·         Désanne van Brederode : Lichamelijkheid doordacht?

·         Sytze de Vries : is er theologie van tederheid mogelijk ?

·         Els van Wijngaarden : kunnen we ons verbinden met een afhankelijker lichaam?

·         René Rosmolen : hoe wordt de huid in de kunst verbeeld?

·         Theater Draad  terugspeel theatervoorstelling over ‘Dicht op en onder de huid’

www.Bergkerk.nl

 

 

Mijn naam is René Rosmolen. Ik ben geestelijk verzorger bij zorgorganisatie Beweging 3.0 te Leusden en tevens werkzaam bij de Bergkerk in Amersfoort in het kader van het project 'Onder de Vijgenboom, zin in de ouderdom'.  In dit project proberen wij op een eigentijdse wijze ouderdom en zingeving te combineren door het organiseren van film/poëzie/kunst en filosofie en spiritualiteits-kringen.

 Ik stuur u bij deze informatie over een symposium dat georganiseerd wordt vanuit het bovengenoemde project.

 

 

 

25 november, 10.00-16.00 uur

Op dit symposium verkennen we het thema ‘lichamelijkheid en ouderdom’. De Amerikaanse filosofe Sandra Lee Bartky verbindt het woord ‘huidhonger’ met ouderen die door het verlies van hun partner vaak ook intimiteit missen. De Nederlandse filosoof Ton Lemaire brengt lichamelijkheid met tederheid in verband waardoor de kwetsbaarheid van de (oudere) ander erkend wordt. De joodse filosoof Levinas stelt dat liefkozen liefhebben is zonder (de ander) te hebben.  

Tederheid, lichamelijkheid en huidhonger verwijzen naar intimiteit, aanraking, genegenheid en nabijheid. Tegelijk klinken er ook andere betekenissen door zoals: gemis, schroom, schaamte, kwetsbaarheid, grensoverschrijding en misbruik. 

Het thema ‘Dicht op de huid’ benaderen wij vanuit de filosofie, theologie, kunst en de zorgethiek.

Désanne van Brederode spreekt over het gegeven dat wij niet alleen een lichaam hebben maar ook een lichaam zijn. Is er een filosofie denkbaar waarin lichamelijk-heid doordacht wordt?

Sytze de Vries onderzoekt of er een theologie van tederheid mogelijk / wenselijk is. Hoe resoneren deze inzichten in de ouderdom?

Els van Wijngaarden verbindt lichamelijkheid met zorgethiek. Hoe verhouden nabijheid en distantie zich in een zorgrelatie? 

René Rosmolen laat de verbeelding van de huid in de schilderkunst zien. Hoe geven   schilders als Lucian Freud en Sam Drukker vorm aan lichamelijkheid en ouderdom?

Theater Draad sluit de dag af met een terugspeel theatervoorstelling over ‘dicht op en onder de huid’.

Ouderen van harte welkom! Daarnaast iedereen met belangstelling voor deze levensfase, zoals professionals en vrijwilligers in de (ouderen) zorg, belangenorganisaties m.b.t. seniorenwelzijn, huisartsen, vertegenwoordigers van kerken (predikanten e.a.) en van de locale politiek en studenten. 

Opgave en aanmelding (incl. lunch en afsluitend hapje / drankje): door overmaking van

 € 65, - (studenten € 45, -) op rekeningnummer NL 40 INGB 0008 2419 72 t.n.v. Stichting  Amersfoortse Bergkapel, o.v.v. “Symposium onder de Vijgenboom 25 november”. 

Accreditatie VGVZ: 1 punt in de categorie vakbekwaamheid.

Accreditatie PKN: 0,25 studiepunt

Info: Bergkerk (033 - 4617917), ds. Jan van Baardwij

 

 bericht nr. 17927 :  geplaatst op 14-09-2016 en 720 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken