TERUG
Evenementen
Ontmoetingsdag te Utrecht D.V 21 mei 2016
Herst.Apost.Zend.Kerk
En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook den Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenende, en een haastig verderf over zichzelven brengende; En velen zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg der waarheid zal gelasterd worden (2Petr.2:1,2).

Jaarlijks organiseert ons kerkgenootschap een landelijke ontmoetingsdag voor alle ge´nteresseerde mensen. Hierbij trachten we gemeenschappelijk te komen tot verdieping van ons inzicht in het Woord Gods. Het thema voor dit jaar is: Als Hij komt, zal Hij nog geloof vinden? ....

 

Als Hij komt, zal Hij nog geloof vinden? Dit is het thema van de ontmoetingsdag op zaterdag 21 mei aanstaande in de Marcuskerk te Utrecht.

We vinden de bovenstaande vraag aan het einde van de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter (Luc.18:1-8 StV)). Het is de Heer Jezus Die hier aan het woord is: zal de Zoon des mensen nog (het) geloof vinden wanneer Hij wederkomt, ook gezien de grote afval vandaag de dag? Ligt dat aan de lauwheid van ons christenen? Wat verwacht de Heer van ons? Kunnen wij het licht van het evangelie nog over het voetlicht brengen of zal de duisternis alleen maar groter worden? Zijn wij zelf gereed, als de Heer komt? Bidden wij om Hem te ontmoeten?

Moet de menselijke wetenschap het laatste woord hebben of zijn we het eens met de Spreukentekst ‘De vreze des HEREN is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand’ (Spr.9:10 NBG)?

Het zijn vragen die we ons moeten stellen en dat zullen we deze ontmoetingsdag dan ook gaan doen. Doet u mee?

Het programma bestaat uit een inleidende lezing, groepsgesprekken, zang en gebed. Tussentijds is er ruimte voor persoonlijke kennismaking met de aanwezigen.

Bij deze willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan deze ontmoetingsdag, opdat we elkaar mogen opbouwen in het geloof. U bent van harte welkom!!


Datum:                D.V. zaterdag 21 mei 2016
Plaats:                 Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2, 3525 AC UTRECHT
Tijd:                    10.00 uur; zaal open v.a. 9.00 uur; einde 15.30 uur  
Kosten:                € 8,00 per persoon (incl. lunch, koffie en thee)
Info :                   023-5285561; e-mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website:              www.ontmoetingsdag.org
Opgave:              Graag vooraf i.v.m. de beschikbare plaatsruimte


ingestuurd door: rogerbakker 
bericht nr. 17667 :  geplaatst op 04-05-2016 en 613 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken