TERUG
Beleid
Mes snijdt diep in dienstverlening PKN
PKN
Mes snijdt diep in dienstverlening PKN
De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland gaat fors op de schop. In de periode 2017 tot 2020 verdwijnt er vijftig fte van de huidige 250 fte bij het landelijk kantoor in Utrecht. Dat blijkt uit het nieuwe beleidsplan voor de Dienstenorganisatie van de PKN, getiteld Dicht bij het hart.


Het beleidsplan vloeit voort uit de koers die de Protestantse Kerk vorig jaar uitzette, onder het motto ‘Kerk 2025’. Centraal staat concentratie op de kern waar het in geloof en kerk-zijn om gaat en vereenvoudiging van de kerkelijke structuren. De landelijke vergadering van de PKN vergadert later deze maand over het beleidsplan.

De Protestantse Kerk telt op dit moment een kleine twee miljoen leden. De kerk verwacht dat dat er in 2025 rond de 1,4 miljoen zullen zijn. ,,De kerk maakt een krimp door en anticiperen op een kleinere kerk, betekent ook een kleinere Dienstenorganisatie”, reageert directeur Haaije Feensta. Op het landelijk kantoor in Utrecht zal een efficiencyslag worden gemaakt; de stofkam gaat door alle ondersteunende diensten. Dat betekent dat mensen boventallig worden. Om hoeveel mensen het precies gaat kan hij nog niet zeggen. De grootste klappen vallen in 2017, verwacht Feenstra. ,,We zijn nu met de vakbonden in gesprek om een goed sociaal plan overeen te komen. We willen zoveel mogelijk mensen begeleiden van werk naar werk, waarbij ik gedwongen ontslagen aan het eind niet kan uitsluiten.”

De inkrimping zal ook merkbaar zijn in de dienstverlening naar de plaatselijke kerken. Het roer gaat om. De huidige gemeente-adviespraktijk stopt, en daarmee ook de functie van de veertig gemeenteadviseurs op wie plaatselijke gemeenten nu (tegen betaling) een beroep kunnen doen. Bijvoorbeeld bij kerksluiting of bij een fusieproces. ,,Het is financieel niet haalbaar meer om hen in dienst te houden”, zegt Feenstra. ,,We zijn nu een gezonde organisatie. Als we niets doen lopen de rode cijfers in 2020 op tot vijf miljoen euro. Dat zou een onverantwoorde keuze zijn.” Feenstra verwacht dat een deel van de gemeenteadviseurs als zzp’er verder zal gaan en dat een aantal herplaatst kan worden binnen de dienstenorganisatie.

Makelaar

De Dienstenorganisatie krijgt vanaf 2017 een andere rol: die van ‘makelaar van kennis en informatie’. Er komt een team Gemeentecontacten, als eerste aanspreekpunt voor plaatselijke kerken, en een Kennisplein: een centrum waar kennis wordt verzameld en gedeeld. Bijvoorbeeld over jeugdwerk, liturgie en pionieren.

Het is niet alléén bezuinigen wat de dienstenorganisatie de komende jaren doet, benadrukt Feenstra. ,,Als je moet veranderen, moet je ook investeren, vernieuwen. Anders zit je met elkaar in een sterfhuisconstructie.” Zo zullen de regionale kerkvergaderingen worden versterkt.

De Protestantse Kerk besloot vorig jaar al dat de huidige 75 classes fors worden teruggebracht, naar ongeveer acht, en dat die geleid zullen worden door een pastor pastorum, oftewel ‘bisschop’. Die term heeft het niet gehaald – daarover was te veel discussie. Het wordt: regiovoorzitter. Deze voorzitter heeft veel bevoegdheden en zal predikanten begeleiden, gemeenten adviseren en waar nodig ingrijpen. In het huidige rapport wordt voorgesteld om elf regionale kerkvergaderingen over te houden. Friesland vormt straks één classis.bron: Het goede leven uitgave: 05 apr 2016
bericht nr. 17587 :  geplaatst op 05-04-2016 en 419 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken