TERUG
Vluchtelingen
SKIN wil samen vluchtelingen opvangen
SKIN
SKIN wil samen vluchtelingen opvangen
In veel plaatsen in Nederland spelen kerken een rol in de opvang van en hulpverlening aan vluchtelingen. Allerlei christelijke (koepel)organisaties waaronder Missie Nederland, Nederlandse Zendingsraad, Prisma en Raad van Kerken pleiten in dit verband voor een menselijke benadering, waarin christenen een constructieve rol kunnen spleenSamen Kerk in Nederland (SKIN), de landelijke vereniging van migrantenkerken en internationale kerken in Nederland, doet daarbij een dringend beroep op de initiatiefnemers om zo veel als mogelijk is, migrantenkerken en internationale kerken in hun omgeving bij dit werk te betrekken.

Veel migrantenkerken hebben leden die ook vluchtelingen zijn (geweest) en soms getraumatiseerd in ons land aankwamen. Christenen uit de huidige conflictgebieden in het Midden-Oosten en in Afrika hebben in een aantal plaatsen in Nederland hun kerken gevestigd, waarin de taal, cultuur en kerkelijke traditie van de landen van herkomst identiteitsbepalend zijn. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid en kennis van de talen en culturen van vluchtelingen kunnen zij een belangrijke bijdrage vervullen.

In de bedoelde samenwerking ligt voor de autochtone Nederlandse kerken en christelijke organisaties een kans contacten op te bouwen met migrantenkerken. Daarin ligt de mogelijkheid besloten om samen te werken aan effectieve hulp voor de vluchtelingen en de opbouw en uitbouw van de kerk van Christus in Nederland.

Voor informatie kunt u terecht bij SKIN.bericht nr. 16818 :  geplaatst op 13-10-2015 en 512 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken