TERUG
Evenementen
Ontmoetingsdag te Utrecht D.V. 30 mei 2015
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2015-05-30)
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet. (Openb.22:17)

Jaarlijks organiseert ons kerkgenootschap een landelijke ontmoetingsdag voor alle ge´nteresseerde mensen. Hierbij trachten we gemeenschappelijk te komen tot verdieping van ons inzicht in het Woord Gods. Het thema voor dit jaar is: Dorst? Levend water!....


De Heer Jezus roept in de tempel op de laatste dag van het Loofhuttenfeest de omstanders toe: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke (Joh.7:37)! Maar Hij voegt er aan toe: ‘Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien.’ Geldt voor ons allen dat dit werkelijk zo is? Groeien we naar de Heer toe, Hij Die het levende water verstrekt?

We willen deze vragen op de ontmoetingsdag proberen te beantwoorden. Daartoe zijn er na de inleiding een aantal workshops waar u aan kunt deelnemen. Die workshops behandelen alle een verschillende invalshoek om na te gaan of onze dorst al genoeg gestild is. Of zien we des te sterker uit naar Christus’ komst? De titels van deze workshops zijn:

 

1.Bekeert u, Jezus komt!

2.Uitnodigingen van de Heer.

3.Over het (geestelijk) huwelijk en de Sulammith.

4.Gods (grote) gebod(en).

Bij het opgeven voor deze dag kan men aangeven aan welke workshops men wil deelnemen.

We hopen hiermee een gelegenheid te creëren tot ontmoeting voor gelovigen uit verschillende kerkafdelingen om met elkaar te leren hoe we ons moeten voor- en toebereiden op de wederkomst van onze Bruidegom, de Here Jezus. Uit de titels van de voorgenomen workshops blijkt dat het onderwerp breed wordt uitgewerkt. Het programma bestaat verder uit zang en gebed. Tussentijds is er ruimte voor persoonlijke kennismaking met de aanwezigen.


Bij deze willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan deze ontmoetingsdag, opdat we elkaar mogen opbouwen in het geloof. U bent van harte welkom!!


Datum:                D.V. zaterdag 30 mei 2015

Plaats:                 Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB  UTRECHT

Tijd:                    10.00 uur; zaal open v.a. 9.00 uur; einde 15.30 uur  

Kosten:               € 8,00 per persoon (incl. lunch, koffie en thee)

Info :                   023-5285561; e-mail: jlmstraetemans@planet.nl

Website:              www.ontmoetingsdag.org

Opgave:               Graag vooraf i.v.m. de beschikbare plaatsruimteingestuurd door: rogerbakker 
bericht nr. 16402 :  geplaatst op 01-05-2015 en 1046 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken