TERUG
Evenementen
Ontmoetingsdag te Utrecht D.V. 14 Juni 2014
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2014-06-14)
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb (Joh.14:26).

Jaarlijks organiseert ons kerkgenootschap een landelijke ontmoetingsdag voor alle ge´nteresseerde mensen. Hierbij trachten we gemeenschappelijk te komen tot verdieping van ons inzicht in het Woord Gods. Het thema voor dit jaar is: Het werk van de Heilige Geest.....


De Heer Jezus leert in Joh.16:13: Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Over het werk dat deze Geest verricht, zullen, na een korte inleidende lezing, vijf workshops gehouden worden. De titels daarvan zijn:
1. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
2. Genadegaven.
3. Jezus Christus, het Middelpunt.
4. De Heilige Geest in Oude en Nieuwe Testament.
5. Verlangen.
Bij het opgeven voor deze dag kan men aangeven aan welke workshops men wil deelnemen.

We hopen hiermee een gelegenheid te creëren tot ontmoeting voor gelovigen uit verschillende kerkafdelingen om met elkaar te leren wat de Heilige Geest ook vandaag nog werkt. Uit de titels van de voorgenomen workshops blijkt dat het onderwerp breed wordt uitgewerkt en er voor elk wat wils is. Het programma bestaat verder uit zang en gebed. Tussentijds is er ruimte voor persoonlijke kennismaking met de aanwezigen.

Bij deze willen we u graag uitnodigen om deel te nemen aan de ontmoetingsdag, opdat we elkaar mogen opbouwen in het geloof.


Datum:     D.V. zaterdag 14 juni 2014
Plaats:      Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB UTRECHT
Tijd:         10.00 uur; zaal open v.a. 9.00 uur; einde 15.30 uur
Kosten:     € 8,00 per persoon (incl. lunch, koffie en thee)
Info :        023-5285561; e-mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website:    www.ontmoetingsdag.org
Opgave:    Graag vooraf i.v.m. de beschikbare plaatsruimte


ingestuurd door: rogerbakker 
bericht nr. 15448 :  geplaatst op 26-05-2014 en 956 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken