TERUG
Diaconaat
Neem het bidden van de armen serieux
rkamersfoort
'Neem het bidden van de armen serieux
AMERSFOORT - Ooit , in zijn jonge jaren, is hij door de oecumenische communiteit Taizé uitgezonden naar Oost-Berlijn en werd hij gegrepen door het vredesvraagstuk.
In zijn verdere loopbaan speelt het nadenken over christelijke sociale ethiek een belangrijke rol.
Het is voor hem essentieel dat de boodschap van de kerken nauw verbonden is met het zorgdragen voor mensen.
Per 1 januari dit jaar is hoogleraar Fred van Iersel (59) katholiek diaconaal werker in Amersfoort.

Jeroen Eck

 door Wiena Bakker

In zijn nieuwe functie binnen de Amersfoortse katholieke parochie richt Van Iersel zich vooreerst op het uitbouwen van contacten in de samenleving. Hij is een sterk voorstander van oecumenische samenwerking en wil daarop ook aanspreekbaar zijn. Van Iersel is onder de indruk van wat er allemaal al wordt gedaan in Amersfoort rondom armoedebestrijding. ,,Er is grote inzet op noodhulp en schuldhulpverlening. Maar diaconie is natuurlijk breder. Je kunt ook denken aan de participatie van ouderen en gehandicapten in de samenleving.”

 

Van Iersel beoogt een sterk samenwerkingsverband tussen de overheid en de kerken. Hij is daarbij van mening dat het spreken van de kerk sterker mag worden. ,,Wij moeten ons licht niet onder de korenmaat houden. We moeten vertellen waarom we ons inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving. Vertel het verhaal!"

Gevangenissen 
Lange tijd was Van Iersel nauw betrokken bij het pastoraat in gevangenissen. Hij is diep onder de indruk van de overlevingskracht van mensen die hij daar ontmoette. Mensen die God danken voor iedere nieuwe dag. ,,Neem het bidden van de armen serieus. Hoe zij hun leven en geloof beleven. Kijk ook naar de vreemdelingen. In de wereld van de mensen die ontwricht zijn, zie je vaak hoe zij zich in hun nood richten tot God. En zou jij je dan het evangelie schamen?”

In kerkelijke vieringen mag wat hem betreft meer aandacht zijn voor de kernen van het christelijk geloof. Het gaat om liefde die zich uit in barmhartigheid, hoop op verandering en vertrouwen in God.

Van Iersel signaleert een groeiende tendens tot cynisme en fatalisme in de samenleving, wellicht omdat de hoop op een betere samenleving ontbreekt. ,,Christelijke hoop is niet afhankelijk van de feiten. Hij gaat dieper. De hoop is een gave van God en sterker dan jezelf. Hij geeft houvast om met tegenslag om te gaan.” 

Van Iersel is zelf geboren met een lichte handicap. Mede dank zij zijn ouders heeft hij geleerd dat wanneer de ene deur voor je dichtgaat, er wellicht verderop een andere opening is. Het gaat hierbij meer om veerkracht dan om wilskracht: hoe leer je leven met tegenslag? ,,Veerkracht heeft te maken met het erkennen van kwetsbaarheid.

Dit betekent dat je je ook moet durven laten helpen door anderen. Hier ligt ook de kracht van de christelijke diaconie. Christelijke levenskunst is je kwetsbaarheid onder ogen zien. We zijn allen kwetsbare mensen en op elkaar aangewezen. Dat is geen zwakte, maar juist een kracht. Daarmee raak je het hart van een geloofsgemeenschap. De essentie is dat je je door God en mensen aanvaard weet."

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 19 febr 2014
bericht nr. 15141 :  geplaatst op 23-02-2014 en 1336 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken