TERUG
Diaconaat
Diaconaal Noodfonds in Amersfoort
Kerken in Amersfoort
Diaconaal Noodfonds in Amersfoort
AMERSFOORT - Verschillende kerken in Amersfoort hebben samen een Diaconaal Noodfonds opgericht, om mensen te helpen gelovig of niet die dringend geld nodig hebben om een rekening te betalen of voedsel te kunnen kopen.

 Dit fonds is al een half jaar actief en VoedselFocus heeft er al geregeld een beroep op gedaan. Het noodfonds keert eenmalig een bedrag uit van max. € 150 (denk aan ID-kaart, Woonkompas-inschrijving, medische rekening, etc.) of een aantal weken leefgeld. De hulp moet wel een oplossend vermogen hebben. Als blijkt dat er veel meer schulden of problemen zijn, wordt verwezen naar hulpverlenende instanties. Het is een fonds dat snel kan uitkeren, ofwel door het betalen van een rekening ofwel door het brengen van AH-bonnen. Dit wordt altijd gedaan door diaken Harry van de gereformeerd-vrijgemaakte kerk Emiclaer (De Lichtkring), die sommige cliënten op zijn motor omschrijven als ‘Heaven’s Angel’.

 


Harry heeft op de foto net bij Mandy aan de Magelhaenstraat AH-bonnen afgeleverd. Eén van de deelnemende kerken, de GKV-kerk De Schaapskooi, staat schuin tegenover haar huis. Mandy is een alleenstaande moeder, die moet leven van haar bijstandsuitkering. Haar schulden ontstonden toen ze met haar ex-vriend samenwoonde. Beiden konden op dat moment niet met geld omgaan en de zorgverzekering werd enige tijd niet betaald. Na de breuk met haar vriend, besloot Mandy betalingsregelingen af te spreken met haar schuldeisers. Tegelijk kreeg ze via de Sociale Dienst een lening van de Kredietbank voor de inrichting van haar huis, die ze maandelijks moet afbetalen. Door de hoge maandelijkse afbetalingen en het inhouden van de huur- en zorgtoeslag door de Belastingdienst, houdt ze na aftrek van vaste lasten nu maandelijks 100 tot 175 euro over. Het gaat beter met haar nu ze sinds twee maanden hulp krijgt van de voedselbank. Het noodfonds heeft haar 50 euro aan AH-bonnen gegeven en betalen de rekening voor het BKR-overzicht dat ze nodig heeft om door schuldhulpverlening geholpen te kunnen worden. 


Dit Diaconaal Noodfonds is niet hetzelfde als het Sociaal Fonds dat in oprichting is bij de gemeente Amersfoort. Het Sociaal Fonds bevat meer geld, maar keert nog niet uit omdat de gemeenteraad de kaders nog moet bepalen.

Het Diaconaal Noodfonds is een particulier fonds, geheel gefinancierd door de volgende kerken: De Gereformeerde Kerken-vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Kruispuntgemeente uit Vathorst en de PKN Hoogland/Amersfoort-noord.

Nadat hulp is verleend, kan één van de aangesloten diakenen vrijblijvend contact opnemen met de persoon die hulp heeft ontvangen om te vragen hoe het gaat en welke steun verder nog gewenst is.

Voor meer informatie over dit noodfonds kunnen bewoners en instellingen contact opnemen met Gerrit Noordhuis (gerrit.noordhuis@gmail.com; of 033-4806418). 

 

 

P

 

 

 

 www.amersfoortnu.nl Amersfoort Nu • Woensdag 8 januari 2014 • 4 Kerken helpen mensen via noodfonds

page1image1728

Verschillende kerken
in Amersfoort hebben samen een Diaconaal Noodfonds opgericht, om mensen te helpen
- gelovig of niet - die dringend geld nodig hebben om een rekening te betalen of voedsel te kunnen kopen.

van de redactie

AMERSFOORT - Dit fonds is al een half jaar actief en Voed- selFocus heeft er al geregeld een beroep op gedaan. Het noodfonds keert eenmalig een bedrag uit van maxi- maal 150 euro (denk aan ID-kaart, Woonkompas-in- schrijving, medische reke- ning, etc.) of een aantal we- ken leefgeld. De hulp moet wel een oplossend vermogen hebben. Als blijkt dat er veel meer schulden of problemen zijn, wordt verwezen naar hulpverlenende instanties. Het is een fonds dat snel kan uitkeren, ofwel door het betalen van een rekening ofwel door het brengen van AH-bonnen. Dit wordt altijd gedaan door diaken Harry op zijn motor. Hij is van de gereformeerd-vrijgemaakte kerk De Lichtkring. Som- mige cliënten omschrijven hem als ‘Heaven’s Angel’. Harry heeft op de foto net bij Mandy aan de Magelhae- nstraat AH-bonnen afgele-

verd. Eén van de deelnemen- de kerken, De Schaapskooi, staat schuin tegenover haar huis. Mandy is een alleen- staande moeder die moet leven van haar bijstands- uitkering. Haar schulden ontstonden toen ze met haar ex-vriend samenwoonde. Beiden konden op dat mo- ment niet met geld omgaan en de zorgverzekering werd enige tijd niet betaald. Na de breuk met haar vriend, be- sloot Mandy betalingsrege-

GELD VOOR OPENSTAANDE REKENINGEN OF AANSCHAF VOEDSEL

lingen af te spreken met haar schuldeisers. Tegelijk kreeg ze via de sociale dienst een lening van de Kredietbank voor de inrichting van haar huis, die ze maandelijks moet af betalen. Door de hoge maandelijkse af beta- lingen en het inhouden van de huur- en zorgtoeslag door de Belastingdienst, houdt ze na aftrek van vaste lasten nu maandelijks 100 tot 175 euro over. Het gaat beter met haar nu ze sinds twee maanden hulp krijgt van de voedsel- bank. Het noodfonds heeft haar 50 euro aan AH-bon- nen gegeven en betaalt de rekening voor het BKR-over- zicht dat ze nodig heeft om door schuldhulpverlening geholpen te kunnen wor- den.

Harry alias Heaven’s Angel.

Dit Diaconaal Noodfonds is niet hetzelfde als het Soci- aal Fonds dat in oprichting is bij de gemeente Amers- foort. Het Sociaal Fonds bevat meer geld, maar keert nog niet uit omdat de ge- meenteraad de kaders niet moet bepalen. Nadat hulp is verleend, kan één van de aangesloten diakenen vrij- blijvend contact opnemen met de persoon die hulp heeft ontvangen om te vra- gen hoe het gaat en welke steun verder nog gewenst is.

Het Diaconaal Noodfonds is een particulier fonds, geheel gefinancierd door de volgende kerken: De Gere- formeerde Kerken-vrijgemaakt, de Nederlands Gerefor- meerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Kruispuntgemeente uit Vathorst en de PKN Hoogland/ Amersfoort-noord.

page1image18132 page1image18216 page1image18300

  

Diaconaal Noodfonds

Verschillende kerken in Amersfoort hebben samen een Diaconaal Noodfonds opgericht, om mensen te helpen die dringend hulp nodig hebben bij het betalen van een rekening of het kopen van voedsel. Uw kerk doet daar ook aan mee. Per lidmaat wordt jaarlijks een bedrag van 0,75 euro afgedragen voor dit Noodfonds. In dit bericht willen wij u laten weten wat wij met uw geld doen.

Het fonds is al ruim een half jaar actief en Voedselfocus en Stadsring51 (schuldhulpverlening) hebben er al geregeld een beroep op gedaan. Het noodfonds keert eenmalig een bedrag uit van max. € 150 (denk aan ID-kaart, Woonkompas-inschrijving, medische rekening, etc.) of een aantal weken leefgeld. De persoon die hulp nodig heeft, moet wel bekend zijn bij een hulpverlenende instantie, die de hulpvraag onderschrijft. De hulp moet een oplossend vermogen hebben en mag dus niet het topje van een ijsberg zijn. Het is een fonds dat snel kan uitkeren, ofwel door het betalen van een rekening ofwel door het aan huis brengen van AH-bonnen.

De mensen die tot nu toe zijn geholpen kampen meestal met schulden door verlies van een baan. Sommigen hebben hun huis moeten verkopen en konden in de onzekere tussentijd nog geen uitkering aanvragen of schulden stabiliseren. Als de deurwaarders dan dreigen met het in beslag nemen van huisraad of schuldeisers grote bedragen afschrijven van je bankrekening, komen deze mensen snel in de problemen. Zo hebben we een paar keer mensen geholpen die ineens geen geld meer hadden op de rekening omdat de eindnota van de energiemaatschappij afgeschreven werd. Anderen moesten een periode overbruggen zonder inkomen of uitkering. Iemand had geld nodig om een ID-kaart aan te vragen, een voorwaarde om een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen.

Het Diaconaal Noodfonds wordt gefinancierd door de volgende kerken: De Gereformeerde Kerken-vrijgemaakt, de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Kruispuntgemeente in Vathorst en de PKN Hoogland/Amersfoort-noord. Nadat hulp is verleend, krijgt de diaconie van de dichtstbijzijnde kerk een e-mail met contactgegevens van de persoon die hulp heeft ontvangen. Zo kan de diaconie contact opnemen om te vragen hoe het gaat en wat de kerk kan betekenen voor de hulpvrager.

Uw kerk steunt dit Noodfonds al. Maar als u zelf nog een bijdrage zou willen storten, is dat geld altijd welkom. Wij hebben geen ANBI-status. Dus als u wilt dat uw gift belastingaftrekbaar is, kunt u uw gift geven via de diaconie van uw eigen kerk. Ons eigen bankrekeningnummer is 0445952199 (IBAN: NL40ABNA0445952199) t.n.v. Noodfonds Diaconieën Amersfoort. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Kennedy (kennedydoornbos@gmail.com of 033-4611652), Theo van Dasselaar (tvandasselaar@xs4all.nl of telefoonnummer 033-4552999) of Gerrit Noordhuis (033-4806418 ofgerrit.noordhuis@gmail.com).


 bericht nr. 14974 :  geplaatst op 25-12-2013 en 1667 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken