TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van za 23 en zo 24 nov 1013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-11-23, 2013-11-24)
Kerkdiensten in Amersfoort van za 23 en zo 24 nov 1013


Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur:NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur:GKV Westerkerk
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:pastor M-J. Burger,dienst van woord en gebed

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg
:zo. 9.45 uur:ds. M. van Amerongen
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur:ds. M. van Amerongen
Birkhoven,Soesterweg 533:zo. 10.15 uur:ds. A. van Haarlem
Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mw. T. Valstar,woord- en gebedsviering
Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:ds. W. van den Hul
Zorgcentrum De Liendert:zo. 9.30 uur:past. W. Veldhuis,eucharistieviering

Protestantse Gemeente
Zon en Schild
:zo. 10.00 uur:mw. ds. B. Grashuis
De Bron,Vogelplein 1:zo. 10.00 uur:ds. B. Borger
De Brug,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:ds. D.J. van Wageningen en ds. H.G.J. van Dolder; 17.00 uur:zangdienst
De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. T. Woltinge
Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst
Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:ds. W. Verschoor
Johanneskerk:zo. 10.00 uur:mw. ds. A.B. Liebich
Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:ds. M.D. v.d. Giessen
St. Joriskerk,Hof 1:zo. 09.30 en 17.00 uur:ds. W.J. Dekker
Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 09.30 en 10.30 uur:ds. J. van Baardwijk,dienst van schrift en tafel; 17.00 uur:muzikale vesper
Adventkerk:zo. 10.00 uur:ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur:ds. C.G. Geluk
Ouderenzorg Nijenstede,Andreaskapel:zo. 10.00 uur:dhr. L.C. Houweling
Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. Marco Hofland
Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:dr. B. Reitsma
De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 09.00 uur:ds. W. Klamer; 10.00 uur:laatste zondag kerk. jaar,mmv Cantorij
Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:A. Buursema; 17.00 uur:G. Gunnink

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt
,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.45 uur:Anette Sprotte,Aren de Keizer; 13.30 uur:Anette Sprotte,Frank Sieraal
De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk
,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:stud. R. Kramer; 19.00 uur:H. Biesma
Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:K. Beiboer; 17.00 uur:J.B. Wilmink
Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds A.A. Kramer; 17.00 uur:stud. A. Wilschut
Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 08.45 uur:dienst; 10.30 uur:G. Gunnink; 16.30 uur:Reinier Kramer
Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. W. v.d. Schee,Amsterdam; 17.00 uur:ds. E.J. Hempenius,Barneveld/ Voorthuizen
Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 08.45 uur:stud. A. Wilschut,Houten; 15.00 uur:ds. E.J. Hempenius,Barneveld/ Voorthuizen
Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:ds. G. Hutten,Arnhem; 17.00 uur:ds. S. Braaksma
Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 08.45 uur:ds. G. Hutten,Arnhem; 15.00 uur:ds. S. Braaksma
Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:A. Buursema; 17.00 uur:G. Gunnink
Katholieke kerken St. Ansfriduskerk,Jacob Catslaan 28:zo. 11.00 uur:past. R. Vonhogen,eucharistieviering mmv Soli Deo Gloria
Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk,M. Withoosstraat 34a:zo. 09.30 uur:geen viering
H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:zo. 09.30 uur:past. R. Vonhögen,eucharistieviering w.o. kinderwoorddienst mmv Holy Spirit Choir; 13.00 uur:past.Tuan,doopviering
St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:Mirjam Verstraelen en Trudy Vester,viering van woord en gebed,mmv Koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek)
H. Geestkerk,Mozartweg 54:zo. 11.00 uur:geen dienst
R.K.
Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof
St. Martinuskerk,Kerklaan 22,Hoogland:zo. 09.30 uur:past. Tuan,eucharistieviering mmv St. Martinuskoor
St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:za. 19.00 uur:past. R. Vonhögen,eucharistieviering mmv Gemengd Koor; zo. 11.00 uur:past. Tuan,eucharistieviering met kinderwoorddienst mmv Gregoriaans Herenkoor
Orthodox-katholieke kerk,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker
Oud-Kath. Parochie van
de H. Georgius,‘t Zand 13:do. 19.00 uur:oecumenisch avondgebed; zo. 10.00 uur:eucharistieviering,kinderkerk

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.)
,aula Oud-Leusden,Vlooswijkseweg 2,Leusden:10.00 en 16.30 uur:leesdienst
Ned. Geref. Kerk
Wijk Noord,Meridiaan College locatie ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:H. Takken
Ned. Geref. Kerk Wijk
Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:E.A.W. Mouissie,Bunschoten; 17.00 uur:W.J. van der Linde,Barneveld
Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 09.30 uur:drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur:ds. L.C. Buijs,Veenendaal
Geref.
Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:geen gegevens ontvangen
Doopsgezinde
Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mw. ds. A.B. Liebich
Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst ‘Hoe bouw ik een sterk gezin?'
Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst
Evangeliegemeente
‘De Deur',Algolweg 20:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella
Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst
Nieuw-Apostolische
Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom
Het
Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst
Jehovah's Getuigen
Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters
Kerk van Jezus Christus van
de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst
Leger des
Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur
Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:dhr. Henk van Wijhe,samenkomst; di. 20.00 uur:bidstond
Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland
Rafaëlgemeenschap
Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:Marten Bustra,tijdens de dienst is er kinderkerk voor kinderen tot 12 jaar en babyopvang
Volle Evangelie
Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. Paul Tombeng
Evangelische Gemeente
De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:alleen gebed; zo. 10.30 uur:pastor Ben Berhitu
Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst
Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:ds. W. Verdonk,Den Haag,jubileumdienst 60 jr bestaan
Kerk van de Zevende-dags
Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst
Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring
Christengemeente Door-
Brekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint)
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku
Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English
Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling
Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie
Universeel
Soefisme,Centrum Qi,Amsterdamseweg 43 A:elke 3e zo. v.d. mnd. aanvang 10.30 uur interreligieuze soefi-viering
Integratiedienst
Farsi-Nederlands,Martuskerk,Copernicusstraat; elke tweede en vierde zondag,14.00 uur,Daryoush Akhavan,met Ned. voorganger
Christengemeente
‘Doorbrekers',locatie De Flint,Amersfoort. Zie www.doorbrekers.nl

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 20 nov 2013
bericht nr. 14845 :  geplaatst op 21-11-2013 en 1739 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken