TERUG
Vredeswerk
Vredesweek Amersfoort 20 - 29 sept 2013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-09-29)
Vredesweek Amersfoort
Wethouder opent Ambassade van Vrede AMERSFOORT - Meer dan ze- ven kerken en twee maat- schappelijke organisaties in Amersfoort doen mee met de Vredesweek. Samen heb- ben ze een ĎAmbassade van Vredeí opgericht. Loco-bur- gemeester Hans Buijtelaar is aanwezig bij de feestelijke opening ervan op de Inter- nationale dag van de vrede, zaterdag 21 september om 17.00 uur in de Lutherse Kerk.
De Ambassade van Vrede is onderdeel van het lande- lijke Ministerie van Vrede, een initiatief van vredesor- ganisatie IKV Pax Christi. Het ambitieuze programma voorziet in een bijna dage- lijkse activiteit en dat negen dagen lang, want de Vredes- week loopt van zaterdag 21 september t/m de volgende zondag 29 september. Niet alleen is er samenwerking tussen katholieke en de pro- testantse kerken gezocht, ook zijn er via het Platform voor Levensbeschouwingen en Religies contacten gelegd met moslims, de Bahai ge- meenschap en het Aposto- lisch Genootschap.
Het is een gevarieerd pro- gramma met diverse vredes- vieringen,discussieavonden met interessante sprekers en een vredeswandeling, verbonden door vredessym- bolen en vredesgebeden.
De Vredesweek staat in het te- ken van vredesactivisme en dat kan zowel in Nederland zijn als in landen als SyriŽ, Afghanistan of IsraŽl/Pales- tina. Dat is ook te zien aan de keuze van sprekers. Zo zal er een avond zijn met een voormalig legerpredi- kant die in Afghanistan heeft gediend, een avond met een vredesactivist uit SyriŽ en ťťn met IsraŽlische en Palestijnse gasten uit het vredesdorp Neve Shalom/ Wahat-al-Salam.
Negen da- gen lang is er beurtelings in de kerken een activiteit.
Wie kort voor de Vredesweek het actuele programma wil we- ten, kan de website http:// www.ministerievanvrede. nl/ambassades/ambassade- amersfoort raadplegen.bericht nr. 14660 :  geplaatst op 18-09-2013 en 1254 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken