TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op za 15 en zo 16 juni 2013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-06-15, 2013-06-16)
Kerkdiensten in Amersfoort op za 15 en zo 16 juni 2013

St. Aegtenkapel Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand,van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 09.00 uur
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:dienst van woord en gebed,ds. G. Brunsveld

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg
:zo. 9.45 uur:ds. M. van Amerongen
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:ds. M. van Amerongen
Birkhoven,Soesterweg 533:geen dienst
Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mw. K. Adrichem,woord en communieviering
Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:ds. J. ter Avest
Zorgcentrum De Liendert:zo. 9.30 uur:mw. K. Adrichem,woord en communieviering
Zon en Schild:zo. 10.00 uur:B. Grashuis,woorddienst

Protestantse Gemeente
De Bron
,Vogelplein 1:zo. 10.00 uur:ds. R.G. van der Zwan
De Brug,Schuilenburgerweg 2:geen opgave ontvangen
De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. R. van Elderen,Eemdijk
Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:dr. S. Schoon
Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:mw. M. de Vries
Johanneskerk:zo. 10.00 uur:ds. S.F. van der Linden
Lutherse Kerk:zo. 10.30 uur:mw. ds. M.D. van Loo,dienst van Schrift en Tafel
Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:ds. H. Brandsen,Harderwijk
St. Joriskerk,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker; 18.30 uur:ds. G. Herwig,Nunspeet
Johanneskerk,Westsingel 30:dhr ds S.F. van der Linden, Do, Sneek.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:ds. M. Hofland,doopdienst
Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. T. Verboom
De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.30 uur:dhr. J. Cluistra
Adventkerk:geen opgave ontvangen
Ouderenzorg Nijenstede:geen opgave ontvangen
Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:geen opgave ontvangen
Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt
,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:pw. G. Timmerman
De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk
,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. A. Kruizinga; 19.00 uur:ds. A. Biesma,em. CGK Amersfoort
Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:ds. D. Heek; 17.00 uur:ds. P.P.H. Waterval
Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. ds. R. Kelder,Bunschoten; 17.00 uur:ds. A.A. Kramer
Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. H. Hoksbergen,Spakenburg- Zuid; 10.30 uur:ds. M.H. Sliggers,Hoevelaken; 16.30 uur:ds. P.F. de Boer,Ermelo
Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. H. Knigge; 17.00 uur:ds. J. Beekhuis,afscheidsdienst
Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. J. Wesseling,Putten; 15.00 uur:ds. A.O. Reitsema
Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:leesdienst; 15.00 uur:ds. K. Beiboer
Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:ds. K. Beiboer; 15.00 uur:ds. A. Kramer
Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:A. Buursema; 17.00 uur:ds. B. Buitendijk,Bunschoten

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk
,Jacob Catslaan 28:zo.11.00 uur:past. R. Vonhogen,eucharisatieviering,mmv Soli Deo Gloria
Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk,M. Withoosstraat 34a:zo. 9.30 uur:eucharisatie,past. R. Vonhogen,mmv dameskoor
H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:zo. 9.30 uur:past. Tuan,eucharistie w.o. kinderwoorddienst
St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:past. werk. J. van Pampus en diaken F. Sieraal,viering van woord en gebed met doop,na viering lunch voor dak- en thuislozen; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00- 15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk,Mozartweg 54:zo. geen viering; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk,Kerklaan 22,Hoogland:za. 10.00 uur:past. R. Vonhogen,eucharisatieviering,mmv Ceciliakoor; zo. 9.30 uur:gebedsviering o.l.v. parochianen mmv Martinuskoor
St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:zo. 11.00:woord en communieviering o.l.v. parochianen,mmv Veen Vocals

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk
,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:zo. 10.00 uur:eucharisatie,kinderkerk

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.)
,aula Oud-Leusden,Vlooswijkseweg 2,Leusden:geen gegevens ontvangen
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:ds. J. Smelik
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:F. Gerkema,openbare geloofsbelijdenis; 17.00 uur:stud. H.F. Kaldeway,Houten
Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 en 17.00 uur:drs. R.W.J. Soeters
Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:geen gegevens ontvangen
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:dhr ds S.F. van der Linden, Do, Sneek
Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst ‘Hoe bouw ik een sterk gezin?'
Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur',Algolweg 20:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:Envoy mw. J. Rademaker
Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:dhr. Jaap Engberts,samenkomst; di:20.00 uur:bidstond
Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:Marten Busstra,tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. P. Tombeng
Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:overdenking door S. Killian; zo. 10.30 uur:pastor Tan
Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:ds. B. Kooistra,Yerseke
Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.
Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.
Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.
Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.
Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.
Iraans-Ned. diensten,Martuskerk,Copernicusstraat:zo. geen dienst. Dienst tweetalig in Farsi en Nederlands.
Kerkdienst is bewerkt test 1042


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 12 jun 2013
bericht nr. 14422 :  geplaatst op 12-06-2013 en 1742 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken