TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op za 8 en zo 9 juni 2013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-06-08, 2013-06-09)
Kerkdiensten in Amersfoort op za 8 en zo 9 juni 2013

Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie:tel. 033-4750663.
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 11.00 uur:Sint Anfriduskerk; 17.00 uur:GKV Schaapskooi
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:ds. M. van de Pol

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg
:zo. 9.45 uur:ds. R. Buijs-Ballast
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:dhr. Buijs-Ballast
Birkhoven,Soesterweg 533:zo. 10.00:ds. R.G. van der Zwan
Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mw. T. Valstart,woord en gebed
Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:mv. J. ter Avest
Zorgcentrum De Liendert:zo. 9.30 uur:mevr. T. Valstar,woord en gebed
Zon en Schild:zo. 10.00 uur:B. Grashuis,woorddienst

Protestantse Gemeente
Adventkerk
:zo. 10.00 uur:ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur:ds. A. Romein,Ede.
Ouderenzorg Nijenstede:zo. 10.00 uur:ds. L. van Nieuwpoort.
Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 10.00 uur:ds. J. van Baardwijk,dienst van Schrift en Gebed.
De Brug,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:ds. H.G.J. van Dolder,doopdienst
Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:ds. D.J. van Wageningen,H.A.
St. Joriskerk,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker,H.A.; 18.30 uur:ds. W.J. Dekker,dankz. H.A.
Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:ds. W. Verschoor,stap over dienst
De Bron,Vogelplein 1:zo. 10.00 uur:ds. B. Borger
Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst
De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. T. Woltinge.
Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. C. Steverink
Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. W. Dekker
Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:ds. D. Meijvogel
De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.30 uur:ds. M. Glastra
Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg/ ds. J. v. Oord,jubileumviering
Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61:geen opgave ontvangen.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt
,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:ds. Anette Sprotte,tafelviering
De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk
,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. D. Griffioen; 19.00 uur:ds. A.A. Kramer,themadienst
Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:ds. A.O. Reitsema.; 17.00 uur:ds. A.N. Hendriks
Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. Tj. van Dijk,dovendienst,H.A.; 17.00 uur:ds. P. Waterval H.A.
Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. P.P.H. Waterval,H.A..; 10.30 uur:ds. P.P.H. Waterval,H.A..; 16.30 uur:H.A.
Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:dr. K. v. Bekkum; 17.00 uur:ds. B. Luiten
Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. K. v. Bekkum.; 15.00 uur:ds. ds. B. Luiten
Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:ds. B. Luiten; 17.00 uur:br. R. Barkema
Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:ds. B. Luiten; 15.00 uur:br. R. Barkema
Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:A. Buursema,doopzondag; 17.00 uur:ds. B. Buitendijk,Bunschoten

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk
,Jacob Catslaan 28:zo.11.00 uur:woord en communie door parochianen
Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk,M. Withoosstraat 34a:zo. 9.30 uur:eucharisatie,past. R. Vonhogen,m.m.v. gemengd koor
H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:vr. 19.00 uur:past. Tuan,viering van eucharisatie; zo. 9.30 uur:past. Tuan,eucharistie,m.m.v. koor
St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:woord en gebed,T. Vester en L. van de Haterd m.m.v. Koorgroep ‘t Zand; iedere wo. kerk open van 13.00- 15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk,Mozartweg 54:vr. 09.30 uur:eucharistie,pastor Thong en A. Leenders; zo. 11.00 uur:eucharisatie,past. R. Vonhogen; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk,Kerklaan 22,Hoogland:vr. 09.00 uur:gebedsviering o.l.v. parochianen; zo. 9.30 uur:woord en communie,pw. J. van Pampus,m.m.v. Koor Tussendoor
St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:za. 19.00:eucharisatie,past. Tuan,m.m.v. Gemengd Koor; zo. 11.00:gebedsviering,pw. J. van Pampus,m.m.v. Gregoriaans Herenko

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk
,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:zo. 10.00 uur:eucharisatie,kinderkerk

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.)
,aula Oud-Leusden,Vlooswijkseweg 2,Leusden:zo. 10.00 uur:ds. S. de Marie,H.A.; 16.30 uur:leesdienst,ds. S. de Marie
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:W.G. Rietkerk,Utrecht,H.A.; 17.00 uur:C.D. Affourtit,Badhoevedorp,H.A.
Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur:ds. H. Biesma,Amersfoort; 17.00 uur:ds. M.P. Hofland
Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. C. Steverink
Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.
Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur',Algolweg 20:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:diciesie officier majoor Elsje Klarenbeek
Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:avondmaalsdienst,Teun de Ruiter; di. 20.00 uur:Bidstond
Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:zr. Maud Birsak
Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:gebed; zo. 10.30 uur:pastor Jaap Engberts
Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:drs. J.M. van Wijgerden,Bennekom
Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.
Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.
Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.
Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.
Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.
Iraans-Ned. diensten,Martuskerk,Copernicusstraat:zo. 9 juni 14.00 uur:Hans Werkman. Dienst tweetalig in Farsi en Nederlands.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 05 jun 2013
bericht nr. 14405 :  geplaatst op 06-06-2013 en 2138 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken