TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten do 9, za 11 en zo 12 mei 2013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-05-09, 2013-05-11, 2013-05-12)
Kerkdiensten in Amersfoort op do 9, za 11 en zo 12 mei 2013

Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie:tel. 033-4750663.
Golfbreker Radio (87.5 FM) do. 9.00 uur:Ichthuskerk; zo. 11.00 uur:Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur:GKV Schaapskooi.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:ds. M. Glastra.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg
:zo. 9.45 uur:drs. J. Gerkema-Mudde.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:drs. J. Gerkema-Mudde.
Birkhoven,Soesterweg 533:zo. 10.15 uur:mevr. J. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mevr. T. Valstar,viering van Woord en Gebed.
Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:mevr. L. van der Zwaag.
Zorgcentrum De Liendert:zo. 9.30 uur:mevr. T. Valstar,viering van Woord en Gebed,m.m.v. koor 2You.
Zon en Schild:zo. 10.00 uur:ds. W. van Holten,dienst van Woord en Tafel.

Protestantse Gemeente
Adventkerk
:do. 9.30 uur:ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur:ds. E. van den Ham,Zoetermeer; 18.30 uur:prof. dr. F.G. Immink,Driebergen.
Ouderenzorg Nijenstede:do. 10.00 uur:mevr. C. Bezemer; zo. 10.00 uur:dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:do. 9.30 uur:mevr. J. van Nes,ochtendgebed; zo. 10.30 uur:ds. S.J.R. Rosmolen,dienst van Schrift en Gebed.
De Brug,Schuilenburgerweg 2:do. 10.00 uur:ds. C. van Andel; zo. 10.00 uur:ds. D. Rodenburg.
Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:do. 9.30 uur:ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur:ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk,Hof 1:do. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker; zo. 9.30 uur:ds. G.D. Kamphuis,Goes; 18.30 uur:dr. T.T.J. Pleizier,Dirksland.
Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:ds. W. Verschoor,dienst van Schrift en Tafel.
De Bron,Vogelplein 1:do. 10.00 uur:ds. B. Borger; zo. 10.00 uur:dhr. C. Hoogendoorn.
Emmaüskerk,Noordewierweg 131:do. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst; zo. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst,doopdienst.
De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:do. 9.30 uur:dhr. B. de Jong; zo. 10.00 uur:mevr. ds. A. Walsma,Hoogland. 
Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. ds. A. Liebich. 
Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:do. 10.00 uur:gez. dienst,ds. M. Hofland; zo. 10.00 uur:ds. M. Hofland.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:do. 10.00 uur:gez. dienst in Wellantcollege; zo. 10.00 uur:ds. D. Meijvogel.
De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg; 10.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg,m.m.v. Zang & Vriendschap.
Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:E. Idema.
Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61:zo. 10.30 uur:mevr. ds. M.D. van Loo,dienst van Schrift en Tafel.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt
,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:ds. A. Sprotte,viering; di. 14 mei 19.00 uur:p.w. E. Vos,m.m.v. kinderkoor St. Joseph,viering vergeving voor communie.
De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk
,Copernicusstraat 18:do. 9.30 uur:ds. A. Kruizinga; zo. 10.00 uur:ds. A.N. Hendriks; 19.00 uur:ds. J. Beekhuis,themadienst.
Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:do. 9.30 uur:ds. A.O. Reitsema; zo. 10.00 uur:ds. A.L.Th. de Bruijne; 17.00 uur:ds. P.P.H. Waterval.
Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:do. 9.30 uur:ds. A.A. Kramer; zo. 10.00 uur:ds. A.A. Kramer,bevestiging ambtsdragers; 17.00 uur:ds. R.Th. de Boer.
Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:do. 10.00 uur:ds. P.P.H. Waterval; zo. 8.45 en 10.30 uur:ds. R.Th. de Boer,Leusden; 16.30 uur:ds. M.H. Sliggers,Hoevelaken.
Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:do. 8.45 uur:ds. B. Luiten; zo. 8.45 uur:ds. B. Luiten; 15.00 uur:ds. A. Kruizinga.
Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 10.45 uur en 17.00 uur:preeklezen.
Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:do. 9.30 uur:gez. dienst; zo. 8.45 uur:ds. J. Geersing,Den Bosch; 15.00 uur:ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:do. 9.30 uur:gez. dienst; zo. 10.45 uur:ds. J. Geersing; 17.00 uur:ds. C. Beiboer.
Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:do. 10.00 uur:ds. A. Buursema; zo. 10.00 uur:ds. A. Buursema; 17.00 uur:ds. W.T. Scherff,Spakenburg.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk
,Jacob Catslaan 28:do. 10.00 uur:eucharistieviering in de H. Kruiskerk voor gehele parochieverband; zo. 11.00 uur:woord en communie o.l.v. parochianen,m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk,M. Withoosstraat 34a:do. 10.00 uur:eucharistieviering in de H. Kruiskerk voor gehele parochieverband; zo. 9.30 uur:woord en communie o.l.v. parochianen,m.m.v. gemengd koor.
H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:do. 10.00 uur:eucharistieviering,pastoor Tuan en pastor R. Vonhögen,m.m.v. Vivente; zo. 9.30 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. gemengd koor.
St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:woord- en gebedsviering,Guus Timmerman,m.m.v. koorgroep ‘t Zand; iedere wo. kerk open van 13.00- 15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk,Mozartweg 54:do. 10.00 uur:eucharistieviering in de H. Kruiskerk voor gehele parochieverband; za. 19.00 uur:Taizéviering; zo. 11.00 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. open cantorij.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk,Kerklaan 22,Hoogland:zo. 9.00 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. koor Tussendoor; 13.30 uur:doopviering,diaken F. Sieraal; ma. 13 mei 19.30 uur:gebedsviering rond Maria o.l.v. parochianen,m.m.v. koor Tussendoor.
St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:za. 19.00 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. Veen Vocals; zo. 11.00 uur:eucharistie/familieviering,pastor R. Vonhögen,m.m.v. kinderkoor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk
,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:do. 19.00 uur:eucharistieviering; zo. 10.00 uur:eucharistie,kinderkerk.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.)
,aula Oud-Leusden,Vlooswijkseweg 2,Leusden:zo. 10.00 uur:ds. E. Heres; 16.30 uur:leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:do. 9.00 uur:dienst in Ichthuskerk; zo. 10.00 uur:ds. H. Kaldeway.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:do. 9.00 uur:dienst in Ichthuskerk; zo. 10.00 uur:ds. J.C. Schaeffer,Nunspeet,H.A.; 17.00 uur:ds. B.J. Eikelboom,Barendrecht.
Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:do. 9.00 uur:ds. F. Gerkema,gez. dienst; zo. 9.00 uur:drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur:drs. W. van ‘t Spijker,Hilversum.
Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. ds. A. Liebich.
Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.
Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur',Algolweg 20:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:dienst.
Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:Henk van Wijhe; di. 20.00 uur:bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:gebed; zo. 10.30 uur:Veridiana Wiggerman.
Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:ds. M. Nijkamp,IJsselstein.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.
Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.
Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.
Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.
Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.
Iraans-Ned. diensten,Martuskerk,Copernicusstraat:zo. 14.00 uur:Daryoush Akhavan. Dienst tweetalig in Farsi en Nederlands.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 08 mei 2013
bericht nr. 14338 :  geplaatst op 10-05-2013 en 1568 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken