TERUG
Evenementen
Ontmoetingsdag D.V. 25 mei 2013
Herst.Apost.Zend.Kerk
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-05-25)
En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet (Openb.22:17).

Jaarlijks organiseren wij vanuit ons kerkgenootschap een ontmoetingsdag rondom een bepaald thema om elkander op te bouwen en te bemoedigen in het geloof. Dit jaar gaat het over: De komende Christus, Bruidegom of Rechter? Waarvoor wij u van harte willen uitnodigen!!

Hoe denkt u dat Christus zal wederkomen? Als Bruidegom of als Rechter? Voor wie?
Men spreekt wel over twee wederkomsten. Wat zegt Gods Woord daarover?
Hoe bereidt u zich voor op de wederkomst van de Heer?
Dit zijn wat vragen die aan de orde zullen komen. De ervaring leert dat het thema soms verschillende gevoelens oproept bij christenen wanneer de eerstgenoemde vraag wordt gesteld. Hoe is uw persoonlijke verwachting? Bent u benieuwd naar wat anderen antwoorden en waarom? Dan is deze bijeenkomst voor u zeker waardevol!

Wij verwachten dat ook u met verdriet de huidige verscheurdheid van Christus' Lichaam beziet. Deze ontmoetingsdag is bedoeld om tot wederzijds begrip te komen. Heeft Jezus niet gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijk gebed (Joh.17)? Deze eenheid streven wij na. Het gaat niet om het winnen van zielen voor een kerkafdeling. We belijden de Ene Gemeente van Christus, waar alle gedoopte gelovigen deel van uitmaken. We onderschrijven de algemeen aanvaarde Symbolen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken en doen.

Het is alweer de twaalfde keer dat we een dergelijke ontmoetingsdag organiseren, telkens met een ander thema. Uit de reacties van bezoekers hebben we kunnen opmaken, dat het elkaar de hand reiken over kerkmuren heen, als bijzonder prettig is ervaren. Voor ons, organisatoren, geldt hetzelfde. Het programma bestaat uit een inleidende lezing, groepsdiscussies, samenzang en gebed. We hopen dat het thema en karakter van de ontmoetingsdag u aanspreken en u te ontmoeten.


Datum:       D.V. zaterdag 25 mei 2013
Plaats:        Triumfatorkerk, Marco Pololaan 185, 3526 GB UTRECHT
Aanvang:    10.00 uur (zaal open: 09.00 uur)
Sluiting:      15.30 uur
Kosten:       € 8,- (inclusief koffie, thee en lunch)
Aanmelden
en info:       tel. 023 - 528 55 61 of zie www.ontmoetingsdag.org


ingestuurd door: rogerbakker 
bericht nr. 14332 :  geplaatst op 07-05-2013 en 1365 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken