TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten za 27 en zo 28 april 2013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-04-27, 2013-04-28)
Kerkdiensten in Amersfoort op za 27 en zo 28 april 2013


Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur:NGK A'foort-Zuid; 17.00 uur:GKV Westerkerk.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:mevr. ds. M. van de Pol.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg
:zo. 9.45 uur:drs. J. Gerkema-Mudde.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:drs. J. Gerkema-Mudde.
Birkhoven,Soesterweg 533:zo. 10.15 uur:ds. D.J. Wageningen.
Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mevr. K. van Adrichem,woord en communie.
Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:dhyr. K. Hoogendoorn.
Zorgcentrum De Liendert:zo. 9.30 uur:pastor W. Veldhuis,eucharistie.
Zon en Schild:zo. 10.00 uur:past. C. Arends.

Protestantse Gemeente
Adventkerk
:zo. 10.00 uur:prof. dr. B.J.G. Reitsma; 18.30 uur:ds. A.J. Zoutendijk,Utrecht.
Ouderenzorg Nijenstede:zo. 10.00 uur:ds. G.J. Wisgerhof.
Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 9.30 uur en 10.30 uur:ds. J. van Baardwijk.
De Brug,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:dr. W. de Greef,Leusden; 17.00 uur:zangdienst.
Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:ds. M.D. van der Giessen; 17.00 uur:zangdienst in De Brug.
St. Joriskerk,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker; 18.30 uur:ds. C.B. Stam,Woudenberg.
Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:ds. H. Mintjes.
De Bron,Vogelplein 1:zo. 10.00 uur:ds. R.G. van der Zwan.
Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:dr. A. van Haarlem.
De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. T. Woltinge,Taizé-dienst.
Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. E. Bast-Fokkema.
Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:ds. W. van Stuijvenberg.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. M. Hofland.
De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.00 uur en 10.00 uur:ds. N. Walet,H.A.
Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:ds. J. van Oord.
Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61:zo. 10.30 uur:mevr. ds. M.D. van Loo,dienst van Schrift en Tafel.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt
,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:ds. W. Klamer,viering m.m.v. cantorij.
De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk
,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. M.H. Sliggers,em. Arnhem; 19.00 uur:ds. J. van Benthem,Leusden.
Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:ds. C. v.d. Berg; 17.00 uur:ds. J.B. Wilmink.
Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. A.A. Kramer; 17.00 uur:prof. B. Kamphuis,Kampen.
Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 10.00 uur:dienst; 16.30 uur:ds. H.J. Boiten.
Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. B. Luiten; 17.00 uur:ds. M.K. Drost,Bunschoten.
Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. B. Luiten; 15.00 uur:ds. A. Buursema.
Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:kand. W. Blijdorp; 17.00 uur:br. K. van Bekkum.
Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:kand. W. Blijdorp; 15.00 uur:br. K. van Bekkum.
Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:ds. A. Buursema; 17.00 uur:ds. J.W. Soeters (CGK).

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk
,Jacob Catslaan 28:zo. 11.00 uur:woord en communie,p.w. A. Timmerman,m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk,M. Withoosstraat 34a:zo. 9.30 uur:woord en communie,A. Timmerman,m.m.v.gemengd koor.
H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:zo. 9.30 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. gemengd koor.
St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:woord- en gebedsviering,Jan van Adrichem,Koorgroep ‘t Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk,Mozartweg 54:zo. 11.00 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. Holy Spirit Choir; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk,Kerklaan 22,Hoogland:zo. 9.30 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. Martinuskoor.
St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:za. 19.00 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. Greg. herenkoor; zo. 11.00 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk
,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:do. 19.00 uur:oec. avondgebed; zo. 10.00 uur:eucharistie,kinderkerk; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.)
,aula Oud-Leusden,Vlooswijkseweg 2,Leusden:zo. 10.00 uur en 16.30 uur:leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:ds. H. van der Velde.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:ds. H. Winkelhoff,Wateringen; 17.00 uur:ds. F. Gerkema.
Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur:drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur:ds. A. Buursema.
Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. E. Bast-Fokkema.
Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.
Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur',Algolweg 20:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus
Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:majoor A.G.M. Muller.
Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:Jaap Engberts; di. 20.00 uur:bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:gebed o.l.v. Veridiana Wiggerman; zo. 10.30 uur:Veridiana Wiggerman.
Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:ds. K. Kruithof,Oldebroek.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.
Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.
Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.
Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.
Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.
Iraans-Ned. diensten,Martuskerk,Copernicusstraat:zo. 14.00 uur:Daryoush Akhavan. Dienst tweetalig in Farsi en Nederlands.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 24 apr 2013
bericht nr. 14298 :  geplaatst op 26-04-2013 en 1899 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken