TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op za 30, zo 31 mrt en ma 1 april 2013
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2013-03-30, 2013-03-31, 2013-04-01)
Kerkdiensten in Amersfoort op za 30 maart (stille zaterdag) , zo 31 maart (1e paasdag en ma 1 april 2e paasdag

Golfbreker Radio (87.5 FM) za. 21.30 uur:Sint Ansfriduskerk; zo. 9.00 uur:Rafaëlgemeente; 17.00 uur:Ichthuskerk.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:mevr. ds. M. v.d. Pol.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg
:zo. 9.45 uur:dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst;  zo. 11.00 uur:dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven,Soesterweg 533:za. 19.00 uur:mevr. J. Adriaansz en dhr. P. Holward,paaswake; zo. 10.15 uur:mevr. M. van Kampen.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur:mevr. T. Valstar,m.m.v. En Bloc.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur:ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur:past. C. Arends.

Protestantse Gemeente
Adventkerk
: za. 19.30 uur:avondgebed; zo. 10.00 uur:ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur:ds. J. Vroegindeweij.
Ouderenzorg Nijenstede:zo. 10.00 uur:ds. L. van Nieuwpoort.
Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2: za. 22.00 uur:ds. J. van Baardwijk; zo. 10.30 uur:ds. J. van Baardwijk,dienst voor jong en oud.
De Brug,Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur:ds. H.G.J. van Dolder,m.m.v. Brugkoor.
Nieuwe Kerk,Leusderweg 110: zo. 10.00 uur:ds. M.D. van der Giessen,m.m.v. zanggroep.
St. Joriskerk,Hof 1: za. 19.00 uur:avondgebed; zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker; 17.00 uur:ds. J. Kommers,Lelystad; ma. 9.30 uur:ds. J. Westland,Putten.
Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4: za. 22.00 uur:prof. dr. L.J. Koffeman; zo. 10.00 uur:ds. W. Verschoor.
De Bron,Vogelplein 1: za. 21.00 uur:ds. B. Borger,H.A.; zo. 10.00 uur:ds. R.G. van der Zwan.
Emmaüskerk,Noordewierweg 131: za. 21.00 uur:ds. P.P. van der Harst; zo. 9.00 uur:kinderpaasfeest; 10.15 uur:ds. P.P. van der Harst.
De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59: za. 21.00 uur:ds. J. Woltinge,H.A.; zo. 10.00 uur:ds. T. Woltinge.
Johanneskerk,Westsingel 30: zo. 10.00 uur:ds. W. Lagrouw,Gouda.
Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard: zo. 11.00 uur:ds. M. Hofland; 16.30 uur:ds. M. Hofland,belijdenisdienst.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen: zo. 9.00 uur en 16.30 uur:dienst in Wellantcollege.
De Inham,Hamseweg 40,Hoogland: za. 22.00 uur:ds. W. Klamer; zo. 9.00 uur:ds. W. Klamer; 10.00 uur:ds. W. Klamer,m.m.v. cantorij.
Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61: zo. 10.30 uur:mevr. ds. M. van Loo.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt
,Laan naar Emiclaer 101:za. 21.00 uur:ds. A. Sprotte,paaswake,m.m.v. cantorij; zo. 10.00 uur:ds. A. Sprotte en p.w. Edith Vos,doopviering. met dwarsfluit.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk
,Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur:ds. A. Kruizinga; 19.00 uur:ds. P. Boonstra,Bussum-Huizen.
Kandelaar,Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur:ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur:ds. J. van Benthem.
Schaapskooi,Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur:ds. A.A. Kramer; 17.00 uur:ds. A. Buursema.
Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. B. Luiten; 10.30 uur:Reiner Kramer; 16.30 uur:ds. H. van Benthem,Leusden.
Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. J. Beekhuis; 15.00 uur:ds. B. Luiten.
Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring: zo. 10.45 uur:ds. J. Beekhuis; 17.00 uur:ds. B. Luiten.
Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk: zo. 8.45 uur:ds. C. Beiboer; 15.00 uur:ds. A. Kramer.
Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk: zo. 10.45 uur:ds. C. Beiboer; 17.00 uur:ds. A. Kramer.
Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:vr. 19.30 uur:ds. G. Gunnink; zo. 10.00 uur:ds. A. Buursema; 17.00 uur:ds. G. Gunnink.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk
,Jacob Catslaan 28:za. 22.30 uur:viering o.l.v. parochianen,Lichtweg,m.m.v. koor 4U; zo. 11.00 uur:gebedsviering,p.w. A. Timmerman,m.m.v. Soli Deo Gloria; ma. 11.00 uur:eucharistie in H. Geestkerk.
St. Henricuskerk,M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur:woord en communie,J. van Pampus,m.m.v. beide koren.
H. Kruiskerk,Liendertseweg 48: za. 21.00 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. gemengd koor; zo. 9.30 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. koor Koh-INoor; ma. 11.00 uur:viering voor verstandelijk beperkten in H. Geestkerk.
St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31: zo. 10.30 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. koorgroep't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00- 15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk,Mozartweg 54:za. 21.00 uyur:eucharistie,m.m.v. open cantorij; zo. 11.00 uur:gebedsviering,p.w. J. van Pampus,m.m,v. oec. cantorij Oorsprong; ma. 11.00 uur:eucharistie,pasotor Tuan en Fr. Sieraal,m.m.v. Holy Spirit Choir';  
St. Martinuskerk,Kerklaan 22,Hoogland: za. 21.00 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur:gebedsviering,p.w. A. Timmerman,m.m.v. kinderkoor; ma. 9.30 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. koor Tussendoor.
St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:zo. 11.00 uur:eucharistie,pastor R. Vonhögen,m.m.v. Greg. herenkoor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk
,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13: iedere za. kerk open 11.00- 15.00 uur. za. 21.00 uur:eucharistie; zo. 10.00 uur:eucharistie,kinderkerk;  

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.)
,aula Oud-Leusden,Vlooswijkseweg 2,Leusden:zo. 10.00 uur en 16.30 uur:leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:dienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:ds. A.H. Reitsema,Lienden; 17.00 uur:ds. K. Muller,Aalsmeer.
Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur en 17.00 uur:drs. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30: zo. 10.00 uur:ds. W. Lagrouw,Gouda.
Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.
Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur',Liendertseweg 114:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur . Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.30 uur:majoor mevrouw M. Hogetoorn (soldateninzegening) en envoy mevrouw D.H. van der Haak.
Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur:Henk van Wijhe,doopdienst;
Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak;
Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:zo. 10.30 uur:pastor Nanny.
Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:za. 19.30 uur:mevr. J. v.d. Kamp,Houten; zo. 10.00 uur:mevr. J. v.d. Kamp.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.
Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.
Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.
Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; .


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 27 mrt 2013
bericht nr. 14205 :  geplaatst op 27-03-2013 en 2304 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken