TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op za. 15 en zo. 16 dec. 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-12-16)
Kerkdiensten in Amersfoort op za 15. en. zo. 16 dec 2012. ontleend aan Stad Amersfoort

Kerinam
Middagpauzedienst van 12.30 uur tot 12.55 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61: wo. 19 dec.: ds. H. Biesma, kerstviering. Aanvang samenzang 12.15 uur.

Basisgroep De Keerkring 
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand op vrijdagvond om 20.00 uur viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende viering: 11 januari 2013.

Centrumviering 
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM) 
zo. 9.00 uur.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.

Zorgcentra 
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. M. van Amerongen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. M. van Amerongen.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. geen dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie, m.m.v. open cantorij.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. H. Biesma.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: C. Arends, woorddienst.

Protestantse Gemeente

Adventkerk, dienst in Nieuwe Kerk: zo. 9.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: dr. A. Markus, Advent Sing In.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L. van Nieuwpoort.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: mevr ds. S. de Jong-Tennekes.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, doopdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.30 uur: ds. C. Fieren, Doorn.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. W.J. Dekker; 17.00 uur: ds. H.A. Samsom, Harderwijk.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
De Bron, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: geen opgave ontvangen.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: geen opgave ontvangen.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, doopdienst.
Vathorst: Veenkerk, Icoon, Leeghwater 1-3: zo. 10.00 uur: ds. J. van Oord.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. van der Horst, Amsterdam.

Oecumenisch 

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: p.w. A. Timmerman, Lessons & Carols, m.m.v. Carolkoor.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. G. Zomer, Waardhuizen.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A.A. Kramer; 19.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. H. van Benthem, Leusden; 10.30 uur: ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken; 16.30 uur: Reinier Kramer.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. B. Luiten; 15.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. H.S. van Hemmen, Ede; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Bunschoten.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H.S. van Hemmen, Ede; 15.00 uur: ds. A. Buursema.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. E. Vos, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: wo. 19.00 uur: boeteviering Kerst en biechtgelegenheid in de H. Geestkerk; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhogen, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering met brood en water, M. Verstraelen en T. Vester, m.m.v cantor; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Ceciliakoor; zo. 9.30 uur: gebedsviering, p.w. E. Vos, m.m.v. Martinuskoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. herenkoor.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: eucharistieviering; do. 19.00 uur: oec. avondgebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2, Leusden: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, dienst in Het Brandpunt: zo. 12.00 uur: C.M. van der Klis.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. E.A.W. Mouissie, Bunschoten; 17.00 uur: ds. P.G. Sinia, Ede.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. A.J. van der Toorn, Haarlem.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A.S. Lenselink, Alblasserdam.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella. 
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor en mevrouw B. Outhuyse; 15.00 uur in Franciscus Xaveriuskerk: kerstzangdienst o.l.v. majoor mevrouw B.I. de Vries en majoor mevrouw J. Terlouw.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Teun de Ruiter; di. 20.00 uur: gebedsavond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland. 
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Kosmonaut 2: zo. 10.00 uur: Petra van Harten. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Jos Bechler.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebed; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. M. Nijkamp, IJsselstein.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 10.00-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 9.30 en 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku. 
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie. 
Universeel Soefisme, Zuidsingel 45: elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 12 dec 2012
bericht nr. 13790 :  geplaatst op 12-12-2012 en 1094 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken