TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op za. 8 en zo. 9 dec. 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-12-09)
Kerkdiensten in Amersfoort op za 8 en zo 9 dec 2012. ontleend aan Stad Amersfoort

 

 Kerinam

Middagpauzedienst van 12.30 uur tot 12.55 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61: wo. 12 decv.: ds. W.J. Quist.

Basisgroep De Keerkring 
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand op vrijdagvond om 20.00 uur viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende viering: 7 december.

Centrumviering 
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM) 
zo. 11.00 uur: Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

Zorgcentra 
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: drs. J. Gerkema-Mudde.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: drs. J. Gerkema-Mudde.
Birkhoven, Soesterweg 533: 10.15 uur: dhr. B. Landman.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, woord en gebed, m.m.v. dameskoor Henricuskerk.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. C. Hoogendoorn.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns, dienst van woord en tafel.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, dienst in Nieuwe Kerk: zo. 9.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. A.J. Plaisier; 19.00 uur: dienst 2.0.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; 19.00 uur: dienst 2.0 in De Brug.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. Laseur; 17.00 uur: ds. W.J. Dekker.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
De Bron, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: werkgroep eredienst.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: mevr. drs. N. Dijkstra-Algra; 17.00 uur: vesper, mevr. T. Paus.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. 10.00 uur: ds. Marco Hofland.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: dr. B.G.J. Reitsma.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Walsma, m.m.v. cantorij.
Vathorst: Veenkerk, Icoon, Leeghwater 1-3: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. F. Hemrica.

Oecumenisch 
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: ds. A. Sprotte, tafelviering.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. Tj. van Dijk, dovendienst; 17.00 uur: ds. A. Reitsema.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. R. Kelder, Bunschoten; 10.30 uur: ds. G. Gunnink; 16.30 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. B. Luiten; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. H. van Hemmen, Ede.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. H. van Hemmen, Ede.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor S.C. Maarnensis.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord en communie, F. Sieraal, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: za. 10.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhogen, m.m.v. gemengd koor; di. 9.00 uur: boeteviering Kerst en biechtgelegenheid in de St. Josephkerk.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur (za. v.a. 11.30 uur klassieke muziek).
H. Geestkerk, Mozartweg 54: vr. 9.30 uur: eucharistie, past. Thong en A. Leenders; za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken Fr. Sieraal, m.m.v. oec. cantorij Oorsprong.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 18.30 uur: gebedsviering, pastoor Tuan, met zamenzang.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: eucharistieviering; do. 19.00 uur: oec. avondgebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.), aula Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 2, Leusden: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, dienst in Het Brandpunt: zo. 12.00 uur: F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. A.H. Reitsema, Lienden, H.A.; 17.00 uur: ds. W.J. van der Linde, Barneveld, H.A.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: dr. D. Visser.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. T.J. de Haan.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella. 
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor A.G.M. Muller en majoor mevrouw T.J. Muller-Meima.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Jaap Engberts; di. 20.00 uur: gebedsavond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland. 
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Kosmonaut 2: zo. 10.00 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 23.00-06.00 uur: nachtgebed en vasten; zo. 10.30 uur: Henk Sleebos.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. W. Verdonk, Den Haag.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 10.00-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 9.30 en 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku. 
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie. 
Universeel Soefisme, Zuidsingel 45: elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 28 nov 2012
bericht nr. 13742 :  geplaatst op 05-12-2012 en 1128 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken