TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten za 20 en zo 21 okt 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-10-20, 2012-10-21)
Kerkdiensten za 20 en zo 21 okt 2012

 St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand ,van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 9.00 uur.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:ds. M. Glastra.


Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg:zo. 9.45 uur:drs. J. Vellekoop.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:drs. J. Vellekoop.
Birkhoven ,Soesterweg 533:zo. geen dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mevr. K. Adrichem ,woord en communie ,m.m.v. ensemble En Bloc.
Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:ds. W.J. Quist.
Zon en Schild:zo. 10.00 uur:past. B. Grashuis.


Protestantse Gemeente


Adventkerk ,i.v.m. renovatie kerkgebouw dienst in Opstandingskerk,Euterpeplein:zo. 10.00 uur:ds. C. Fieren ,Rhenen; 18.30 uur:dr. H. de Leede.
Ouderenzorg Nijenstede :zo. 10.00 uur:mevr. ds. M. van Amerongen.
Bergkerk , Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 9.30 uur en 10.30 uur:dr. A.J. Stam ,Leusden.
De Brug ,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:ds. P.C. Kerssen ,Sloten.
Nieuwe Kerk ,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:ds. G.J. Wisgerhof.
St. Joriskerk ,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker; 17.00 uur:ds. J. Westland ,Putten.
Fonteinkerk ,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:ds. S. Schoon.
De Bron ,Vogelplein 1:zo. 10.00 uur:ds. A. Baarslag.
Emmaüskerk , Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:mevr. A.E. van Bunnik.
De Hoeksteen ,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. L. van der Laan.
Johanneskerk ,Westsingel 30:zo. 10.30 uur:mevr. K. Rutgers ,dir. Toon Hermans Huis ,ontmoetingszondag.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref. ,Ned. Geref. en PKN) ,Houtrust ,Heideweg 23 ,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. Marco Hofland ,H.A.
Kruispunt-West (Chr. Geref. ,Ned. Geref. en PKN) ,Wellantcollege ,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:ds. Ron van der Spoel.
De Inham ,Hamseweg 40 ,Hoogland:zo. 9.00 uur:ds. W. Klamer; 10.00 uur:ds. W. Klamer ,m.m.v. de cantorij.
Vathorst:Veenkerk ,Icoon ,Leeghwater 1-3:zo. 10.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk ,Langestraat 61:zo. 10.00 uur:gez. oogstdienst in Oud-Kath. Kerk op 't Zand.


Oecumenisch


Kerkelijk centrum Het Brandpunt ,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:p.w. J. van Pampus ,gebedsviering ,m.m.v. cantorij.
De Herberg ,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.


Geref. Kerk Vrijgemaakt


Martuskerk ,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. A. Kruizinga; 19.00 uur:ds. C. van Breemen ,Zeist.
Kandelaar ,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:leesdienst; 17.00 uur:ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi ,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. A.A. Kramer ,themadienst; 17.00 uur:ds. M.H. Sliggers.
Vathorst ,Laakschool ,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. J.B. Wilmink; 10.30 uur:ds. A.P. Feyen ,Barneveld/Voorthuizen; 16.30 uur:ds. B.C. Buitendijk ,Bunschoten.
Amersfoort-Emiclaer ,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur:ds. B. Luiten.
Amersfoort-De Horsten ,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. A.O. Reitsema; 15.00 uur:ds. B. Luiten.
Amersfoort-Nieuwland ,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:ds. C. Beiboer; 17.00 uur:ds. J. Geelhoed ,Wapenveld.
Amersfoort-Hoogland ,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:ds. C. Beiboer; 15.00 uur:dienst .
Westerkerk ,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.


Rooms-katholieke kerken


St. Ansfriduskerk ,Jacob Catslaan 28:zo. 11.00 uur:eucharistie ,vicaris H. Pauw ,m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap ,St. Ansfridusparochie ,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned. ,pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricuskerk ,M. Withoosstraat 34a:wo. (vanavond) 19.00 uur:Mariaviering o.l.v. parochianen ,m.m.v. dameskoor; zo. 9.30 uur:eucharistie ,pastoor Tuan ,m.m.v. K.K.A. koor.
H. Kruiskerk ,Liendertseweg 48:zo. 9.30 uur:eucharistie ,pastor H. Pauw ,m.m.v. organist.
St. Franciscus Xaveriuskerk ,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:viering van woord en gebed ,T. Vester en P. v.d. Velde ,m.m.v. cantorij; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk ,Mozartweg 54:zo. 11.00 uur:woord en communie ,diaken F. Sieraal ,m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort ,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.
St. Martinuskerk ,Kerklaan 22 ,Hoogland:vr. 9.00 uur:eucharistie ,pastoor Tuan; za. 19.00 uur:eucharistie ,pastor R. Vonhögen ,m.m.v.Martinuskoor; zo. 9.30 uur:gebedsviering o.l.v. parochianen ,m.m.v. Caeciliakoor; ma. 22 okt. 19.30 uur:Mariaviering o.l.v. parochianen ,m.m.v. Ceciliakoor.
St. Josephkerk ,Van Tuijllstraat 29 ,Hooglanderveen:zo. 11.00 uur:eucharistie ,pastoor Tuan ,m.m.v. gemengd koor.


Overige katholieke kerken


Orthodox-katholieke kerk ,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman ,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius ,‘t Zand 13:zo. 10.00 uur:eucharistieviering ,kinderkerk; do. 19.00 uur:oec. avondgebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.


Overige kerken


Geref. kerk (Herst.) ,Ringweg Dorrestein 9:zo. 10.00 uur en 16.30 uur:leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord ,Meridiaan College ,loc. ‘t Hooghe Landt ,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:ds. B. Luiten.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid ,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:ds. E.A.W. Mouissie ,Bunschoten; 17.00 uur:ds. R. Roest ,Vleuten.
Chr. Geref. Ichthuskerk ,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur en 17.00 uur:drs. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk ,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort ,Johanneskerk ,Westsingel 30:zo. 10.30 uur:mevr. K. Rutgers ,dir. Toon Hermans Huis ,ontmoetingszondag.
Life ConneXion ,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.
Baptistengemeente ,Farel College ,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur' ,Liendertseweg 114:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool ,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk ,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk ,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap ,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel' ,Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland' ,Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener ,Corderius College ,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen ,crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen ,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland ,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël ,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:Jaap Engberts; di. 20.00 uur:bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai ,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond ,Eikenlaan 14 ,Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort ,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:Coert de Zwaan. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief ,‘de Dissel' ,Disselplein 6 ,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.
Church of God Amersfoort ,Dirk Loogenstraat 6:zo. 14.00 uur Kraanvogelstraat 1:br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark ,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:Worship-event; zo. 10.30 uur:Fabian Benjamins.
Evangelisch centrum De Aar ,wijkcentrum ‘t Middelpunt ,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente ,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:ds. L. Mietus ,Monnickendam.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten ,Asschatterweg 23 ,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.
Verg. van Gelovigen ,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk ,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk ,Mozartweg 54:Franstalig ,met Ned. vertaling ,past. François Paku.
Grace Church ,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.
Kingdom Church ,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort ,Meridiaan College ,vestiging ‘t Hooghe Landt ,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.
Universeel Soefisme ,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. 
 

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 17 okt 2012
bericht nr. 13522 :  geplaatst op 17-10-2012 en 1372 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken