TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van za. 22 en zo. 23 sept 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-09-22, 2012-09-23)
Kerkdiensten in Amersfoort van za. 22 en zo 23 sept 2012


Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur:NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur:GKV Westerkerk.

Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:ds. M. v.d. Pol.
Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg:zo. 9.45 uur:dhr. L.C. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:dhr. L.C. Houweling.

Birkhoven,Soesterweg 533:zo. geen dienst.

Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mevr. K. Adrichem,woord en communie,m.m.v. dameskoor Henricuskerk.

Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:dhr. B. Landman.

Zon en Schild:zo. 10.00 uur:past. C. Arends,woorddienst.
Protestantse Gemeente

Adventkerk,i.v.m. renovatie kerkgebouw dienst in Opstandingskerk,Euterpeplein:zo. 10.00 uur:ds. J. van Walsum,Alblasserdam; 18.30 uur:ds. Th.P. de Jong,Stadskanaal,advent-eventdienst.

Ouderenzorg Nijenstede:zo. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst.

Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 9.30 uur en 10.30 uur:ds. J. van Baardwijk.

De Brug,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:ds. H.G.J. van Dolder,startzondag en jubileumviering.

Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:ds. M.D. van der Giessen.

St. Joriskerk,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. G.D. Kamphuis,Goes; 18.30 uur:ds. W.J. Dekker.

Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:ds. M. Junte.

Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:ds. W. Verschoor,dienst van schrift en tafel.

De Bron,Vogelplein 1:zo. 10.00 uur:ds. B. Borger.

Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:ds. H.J. Smeets.

De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. T. Woltinge.

Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. H. Mijnders.

Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:ds. Marco Hofland,doopdienst.

De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.00 uur en 10.00 uur:ds. A. Sprotte.

Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:ds. W. Klamer.

Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61:zo. 10.30 uur:mevr. E. de Boom.
Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg,gebedsviering.

De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.
Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. H.Sj. Wiersma,Spakenburg; 19.00 uur:ds. C. van Breemen,Zeist.

Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur:ds. M.J.C. Blok sr.,Spakenburg.

Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. A.A. Kramer,H.A.; 17.00 uur:ds. P. Poortinga,Drachten,H.A.

Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. H. Hoksbergen,Spakenburg; 10.30 uur:ds. M.H. Sliggers,Hoevelaken; 16.30 uur:ds. P.P.H. Waterval,Grace Church.

Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. J. Beekhuis; 15.00 uur:ds. B. Luiten.

Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. J. Beekhuis; 17.00 uur:ds. B. Luiten.

Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:leesdienst; 15.00 uur:ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:ds. A.H. Verbree,Hardenberg; 17.00 uur:ds. C. Beiboer.

Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:ds. A. Buursema; 17.00 uur:ds. H. Knigge,em.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7:iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.
Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk,Jacob Catslaan 28:zo. 11.00 uur:viering in H. Kruiskerk.

Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie,M. Withoosstraat 34a:zo. 11.00 uur:viering in H. Kruiskerk.

H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:zo. 11.00 uur:eucharistieviering m.m.v. gelegenheidskoor; 11.00 uur:peuterkerk o.l.v. p.w. E. Vos.

St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 11.00 uur:viering in H. Kruiskerk; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.

H. Geestkerk,Mozartweg 54:zo. 11.00 uur:viering in H. Kruiskerk; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie,Kerklaan 22,Hoogland:vr. 9.00 uur:eucharistie,pastoor Tuan; za. 19.00 uur:eucharistie,pastoor Tuan,m.m.v. Martinuskoor; zo. 11.00 uur:viering in H. Kruiskerk.

St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:zo. 11.00 uur:viering in H. Kruiskerk.
Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:zo. 10.00 uur:eucharistieviering en kinderzegen,kinderkerk; do. 19.00 uur:oec. avondgebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.
Overige kerken

Geref. kerk (Herst.),Ringweg Dorrestein 9:zo. 10.00 uur en 16.30 uur:leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College,loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:ds. F. Gerkema.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:student G. de Groot,Utrecht; 17.00 uur:br. M. van der Veer,Rotterdam.

Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur en 17.00 uur:ds. H. Biesma.

Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:ds. M. Junte.

Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.

Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.

Evangeliegemeente ‘De Deur',Liendertseweg 114:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.

Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.

Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.

Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.

Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:Henk van Wijhe; di. 20.00 uur:bidstond.

Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Kosmonaut 2:zo. 10.00 uur:Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.

Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. R.G. Olsem.

Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:worshipevent; zo. 10.30 uur:pastor Nanny Benjamins.

Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.

Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:ds. M. Nijkamp.

Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.

Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.

Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.

Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.

Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.

Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.

Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.

Kerkdienst is bewerkt test 1037

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 19 sep 2012
bericht nr. 13393 :  geplaatst op 20-09-2012 en 1300 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken