TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van za. 15 en zo. 16sept 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-09-15, 2012-09-16)
Kerkdiensten van za. 15 en zo 16 sept 2012
Kerinam Middagpauzedienst woensdag 19 sept. van 12.30 uur tot 12.55 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk,Langestraat 61:ds. A. van Haarlem,Amersfoort.


Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie:tel. 033-4750663.


St. Aegtenkapel Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand,van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.


Taizé-jongerenviering Eén keer per maand op vrijdagvond om 20.00 uur viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13. Eerstvolgende viering:5 oktober.


Centrumviering Oecumenische vieringen in de Johanneskerk,Westsingel 30,Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.


Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 9.00 uur.


Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:ds. G. Brunsveld.

ZorgcentraOuderenzorg De Lichtenberg:zo. 9.45 uur:mevr. ds. M. van Amerongen.


Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:mevr. ds. M. van Amerongen.


Birkhoven,Soesterweg 533:zo. 10.15 uur:dhr. P. Rotteveel.


Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:mevr. T. Valstar,woord en gebedsviering.


Zorgcentrum De Amerhorst:za. 19.30 uur:ds. M.D. van der Giessen.


Zon en Schild:zo. 10.00 uur:past. C. Arends,woorddienst.

Protestantse GemeenteAdventkerk,i.v.m. renovatie kerkgebouw dienst in Opstandingskerk,Euterpeplein:zo. 10.00 uur:ds. D.Ph.C. Looijen,doopdienst; 18.30 uur:dr. H. de Leede.


Ouderenzorg Nijenstede:zo. 10.00 uur:mevr. A.E. van Bunnik.


Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 9.30 uur en 10.30 uur:ds. R.A. Bosch.


De Brug,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:ds. H.G.J. van Dolder,bevestiging ambtsdragers.


Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur:dhr. C. Hoogendoorn.


St. Joriskerk,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker,viering H.A.; 18.30 uur:ds. W.J. Dekker,dankz. H.A.


Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:mevr. ds. S. Muns.


De Bron,locatie Opstandingskerk,Euterpeplein 1:zo. 10.00 uur:ds. R.G. van der Zwan en ds. B. Borger,startzondag,H.A.


Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst,startzondag.


De Open Hof,Vogelplein 1:zo. zie Opstandingskerk.


De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. J. Woltinge.


Kruispunt-Oost (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. M.P. Hofland.


Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:dhr. P. van der Veer.


De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.00 uur en 10.00 uur:ds. W. Klamer.


Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:ds. J. van Oord.


Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61:zo. 10.30 uur:mevr. E. de Boom.

OecumenischKerkelijk centrum Het Brandpunt,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:p.w. E. Vos en ds. A. Sprotte,startzondag,m.m.v. De Cantorij.


De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk VrijgemaaktMartuskerk,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. A. Kruizinga,H.A.; 19.00 uur:ds. A. Kruizinga,H.A. en nabetr.


Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:ds. J.B. Wilmink,H.A.; 17.00 uur:ds. P.P.H. Waterval,H.A.


Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. A.A. Kamers; 17.00 uur:ds. A.O. Reitsema.


Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. J. Smit,Nijkerk,H.A.; 10.30 uur:ds. M. Wielhouwer,Wageningen,H.A.; 16.30 uur:ds. B.C. Buitendijk,Bunschoten,H.A.


Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. B. Luiten; 15.00 uur:ds. M.K. Drost,Bunschoten,H.A.


Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. B. Luiten; 17.00 uur:ds. M.K. Drost,Bunschoten,H.A.


Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:ds. C. Beiboer; 15.00 uur:dienst.


Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:ds. C. Beiboer; 17.00 uur:dienst.


Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:ds. G. Gunnink,H.A.; 17.00 uur:ds. K. de Vries,Hilversum.


Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7:iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerkenSt. Ansfriduskerk,Jacob Catslaan 28:zo. 11.00 uur:woord en communieviering,p.w. A. Timmerman,m.m.v. Soli Deo Gloria.


Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.


St. Henricusparochie,M. Withoosstraat 34a:zo. 9.30 uur:woord en communie,A. Timmerman,m.m.v. gemengd koor.


H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:zo. 9.30 uur:pastoor Tuan,eucharistie.


St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:Huib Klamer en Fred van Kan,viering van woord en gebed,m.m.v. koorgroep ‘t Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00- 15.00 uur.


H. Geestkerk,Mozartweg 54:zo. 11.00 uur:woord en communie,p.w. J. van Pampus,m.m.v. Holy Spirit Choir; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.


R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.


Sint Martinus Parochie,Kerklaan 22,Hoogland:zo. 9.30 uur:woord en communie,diaken A. van Boven,St. Caeciliakoor.


St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:za. 19.00 uur:pastoor Tuan,eucharistie,gemengd koor en kinderkoor.

Overige katholieke kerkenOrthodox-katholieke kerk,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.


Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:zo. 10.00 uur:eucharistie,kinderkerk; do. 19.00 uur:oec. avondgebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerkenGeref. kerk (Herst.),Ringweg Dorrestein 9:zo. 10.00 uur en 16.30 uur:leesdienst.


Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College,loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:ds. F. Gerkema.


Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula van het Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:ds. W.J. van der Linde,Barneveld; 17.00 uur:ds. W. Smouter,Apeldoorn.


Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur:drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur:ds. L.C. Buijs,Veenendaal.


Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.


Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:Jan Nienhuis en Ineke Steen.


Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.


Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.


Evangeliegemeente ‘De Deur',Liendertseweg 114:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.


Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.


Herst. Apostolische Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.


Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.


Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.


Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking


Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.


Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.


Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:majoor en mevrouw L. Spiering,gastenzondag.


Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:Jaap Engberts; di. 20.00 uur:bidstond.


Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.


Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Rafaël Evangelisch Centrum,Dollardstraat 127- 129:zo. 9.00 uur en 11.15 uur:Margriet Terlouw. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.


Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.


Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. Paul Tombeng.


Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:gebed; zo. 10.30 uur:Marianne Steenwijk.


Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.


Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:mevr. ds. S. van Kooten- Tönjes,Ommen.


Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.


Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.


Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).


Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.


Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.


Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.


Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.


Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.

Kerkdienst is bewerkt test 1035
Kerkdienst is bewerkt test 1035

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 12 sep 2012
bericht nr. 13369 :  geplaatst op 14-09-2012 en 1209 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken