TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten van za.1.sept. en zo. 2 sept. 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-09-01, 2012-09-02)

Kerkdiensten van za.1.sept. en zo. 2 sept. 2012Centrumviering Oecumenische vieringen in de Johanneskerk,Westsingel 30,Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur:GKV Kandelaar.

Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg:zo. 10.00 uur:pastor M.J. Burger.

Zorgcentra


Ouderenzorg De Lichtenberg:zo. 9.45 uur:drs. J. Vellekoop.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg:elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur:drs. J. Vellekoop.

Birkhoven,Soesterweg 533:zo. 10.15 uur:pastor F. Sieraal.

Verpleeghuis St. Elisabeth:zo. 10.30 uur:past. J. de Froe,eucharistie.

Zorgcentrum De Amerhorst:zo. 10.15 uur:ds. J. ter Avest.

Zon en Schild:zo. 10.00 uur:past. C. Arends,woorddienst.

Protestantse Gemeente


Adventkerk,in Opstandingskerk:zo. 10.00 uur:ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur:dr. A. Markus,Utrecht.

Ouderenzorg Nijenstede:zo. 10.00 uur:ds. D.J. van Wageningen.

Bergkerk,Dr. A. Kuyperlaan 2:zo. 9.30 uur en 10.30 uur:ds. J. van Baardwijk.

De Brug,Schuilenburgerweg 2:zo. 10.00 uur:ds. H.G.J. van Dolder.

Nieuwe Kerk,Leusderweg 110:zo. 10.00 uur en 19.00 uur:ds. M.D. van der Giessen,H.A.en nabetr.

St. Joriskerk,Hof 1:zo. 9.30 uur:ds. W.J. Dekker; 18.30 uur:dr. R.W. de Koeijer,Putten.

Fonteinkerk,Robert Kochstraat 4:zo. 10.00 uur:prof. dr. L.J. Koffeman.

De Bron:zo. 10.00 uur:ds. B. Borger; 17.00 uur:ds. D.C. Coppoolse,Driebergen,DmB.

Emmaüskerk,Noordewierweg 131:zo. 10.00 uur:ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof,Vogelplein 1:zo. zie Opstandingskerk.

De Hoeksteen,Klaartje Donzepad 59:zo. 10.00 uur:ds. J. Woltinge.

Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. ds. G.A. Reinhold.

Kruispunt-Oost
(Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Houtrust,Heideweg 23,H'veen:zo. 10.00 uur:ds. H. Biesma.

Kruispunt-West (Chr. Geref.,Ned. Geref. en PKN),Wellantcollege,Bergenboulevard:zo. 10.00 uur:ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham,Hamseweg 40,Hoogland:zo. 9.30 uur:ds. W. Klamer.

Vathorst:Veenkerk,De Kamers,Wezeperberg 1:zo. 10.00 uur:ds. R. Klein Kranenburg.

Evang. Luth. Kerk,Langestraat 61:zo. 10.30 uur:mevr. ds. M.D. van Loo.

Oecumenisch


Kerkelijk centrum Het Brandpunt,Laan naar Emiclaer 101:zo. 10.00 uur:p.w. J. van Pampus,gebedsviering.

De Herberg,Nieuwland:elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt


Martuskerk,Copernicusstraat 18:zo. 10.00 uur:ds. A. Kruizenga; 19.00 uur:ds. C.J. Mewe,Spakenburg.

Kandelaar,Heiligenbergerweg 64:zo. 10.00 uur:ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur:ds. J. van Benthem.

Schaapskooi,Magelhaenstraat 70:zo. 10.00 uur:ds. A. Buursema; 17.00 uur:ds. P.P.H. Waterval.

Vathorst,Laakschool,Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur:ds. R.P. Heij,Zeewolde; 10.30 uur:ds. R. Kelder,Bunschoten; 16.30 uur:ds. G. Gunnink.

Amersfoort-Emiclaer,De Lichtkring:zo. 8.45 uur:ds. B. Luiten; 15.00 uur:ds. A.O. Reitsema.

Amersfoort-De Horsten,De Lichtkring:zo. 10.45 uur:ds. B. Luiten,vriendendienst; 17.00 uur:ds. B. Luiten.

Amersfoort-Nieuwland,De Boogkerk:zo. 8.45 uur:dhr. R. Barkema; 15.00 uur:ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland,De Boogkerk:zo. 10.45 uur:dhr. R.H. Barkema; 17.00 uur:ds. C. Beiboer.

Westerkerk,Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur:ds. G. Gunnink; 17.00 uur:ds. A. Buursema.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik,Oliesteeg 7:iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken


St. Ansfriduskerk,Jacob Catslaan 28:za. 19.00 uur:afscheid diaken A. van Boven; zo. 11.00 uur:pastoor Tuan,eucharistie,m.m.v. open cantorij.

Kath. Indonesische Gemeenschap,St. Ansfridusparochie,Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned.,pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie,M. Withoosstraat 34a:zo. 9.30 uur:woord- en communieviering,E. Vos,gemengd koor.

H. Kruiskerk,Liendertseweg 48:zo. 9.30 uur:pastoor Tuan,eucharistie,m.m.v. koor Koh-I-Noor.

St. Franciscus Xaveriuskerk,‘t Zand 31:zo. 10.30 uur:Mirjam Verstraelen en Lex van de Haterd,viering brood en water,mmv koorgroep ‘t Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 en za. 11.00-15.00

H. Geestkerk,Mozartweg 54:zo. 11.00 uur:woord en communie,p.w. G. Timmerman,m.m.v. koor Oorsprong; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur:Taizéviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort,Westsingel 47:Woensdag 19.30 uur:Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie,Kerklaan 22,Hoogland:za. 19.00 uur:woord en communie/ familieviering,p.w. M. van Tricht,kinderkoor; zo. 9.30 uur:woord en communie,p.w. A. Timmerman,koor Tussendoor; 13.30 uur:doopviering,pastoor Tuan ;di. 4 sept. 9.00 uur:woord en communie,p.w. M. van Tricht.

St. Josephkerk,Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen:zo. 11.00 uur:p.w. E. Vos,woord en communie,gemengd koor en kinderkoor.

Overige katholieke kerken


Orthodox-katholieke kerk,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman,Koningin Wilhelminalaan 5:za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur:Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester:aartspriester Stephan Bakker.

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius,‘t Zand 13:eerstvolgend oec. avondgebed op do. 6 sept.; zo. 10.00 uur:schriftlezing en gebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken


Geref. kerk (Herst.),Ringweg Dorrestein 9:zo. 10.00 uur:leesdienst; 16.30 uur:ds. S. de Marie,viering H.Avondmaal.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord,Meridiaan College,loc. ‘t Hooghe Landt,Trompetstraat 1:zo. 10.00 uur:in De Eemlandhoeve,Bisschopsweg 5B,Bunschoten,ds. F. Gerkema.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid,aula Corderius Lyceum:zo. 10.00 uur:ds. A. van der Dussen,Eindhoven; 17.00 uur:ds. F. Gerkema,Amersfoort.

Chr. Geref. Ichthuskerk,Grote Haag 154:zo. 9.30 uur en 17.00 uur:drs. R.W.J. Soeters,H.A. en dankz.

Geref. Gemeente Elimkerk,Waterdaal 1:zo. 9.30 en 16.30 uur:ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort,Johanneskerk,Westsingel 30:zo. 10.00 uur:mevr. ds. G.A. Reinhold.

Life ConneXion,Natriumweg 6:zo. 10.30 uur:Themabijeenkomst.

Baptistengemeente,Farel College,Paladijnenweg 101:zo. 10.00 uur:dienst.

Evangeliegemeente ‘De Deur',Liendertseweg 114:iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur:Music Center ‘Solid Rock'.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool,Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apost. Zendingkerk,Banckertstraat 3:zo. 10.00 en 17.00 uur:dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk,Utrechtseweg 73:zo. 10.00 en wo. 20.00 uur:dienst. Gasten welkom.

Het Apostolisch Genootschap,Meridiaan 39:zo. 9.30 uur:Eredienst.

Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2:zo. 10.00 uur:Openbare Bijbellezing; 10.45 uur:Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener,Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23:zo. 9.15 uur en 11.30 uur:dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen,crèche voor baby's en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen,Laurens Costerplein 14:zo. 9.30 uur:Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur:Zondagsschool; 9.30-11.10 uur:Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur:Kerkdienst.

Leger des Heils korps Eemland,Anna Paulownalaan 17:zo. 10.00 uur:majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.E. Verhulst-Bestebreur.

Pinkstergemeente Immanuël,Kraanvogelstraat 1:zo. 10.00 uur:Jaap Engberts,H.A.; di. 20.00 uur:bidstond.

Volle Evang. Gem. El Shaddai,Ariane 40:zo. 11.00-13.00 uur:P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur:bidstond,Eikenlaan 14,Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort,Rafaël Evangelisch Centrum,Dollardstraat 127-129:zo. 9.00 en 11.15 uur:Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief,‘de Dissel',Disselplein 6,Hooglanderveen:zo. 10.00 uur:Dienst.

Church of God Amersfoort,Dirk Loogenstraat 6:zo. 11.00 uur:br. Paul Tombeng.

Evangelische Gemeente De Ark,Evertsenstraat 75:vr. 20.00 uur:gebed; zo. 10.30 uur:pastor Nanny Benjamins.

Evangelisch centrum De Aar,wijkcentrum ‘t Middelpunt,Zielhorst:zo. 10.00 uur:samenkomst.

Vrije Evang. Gemeente,Appelweg 15:zo. 10.00 uur:mevr. J. van der Kamp,Houten,H.A.

Kerk van de Zevende-dags Adventisten,Asschatterweg 23,Leusden. Diensten zaterdag (sabbat):9.45 uur:bijbelstudie; 10.45 uur:eredienst.

Verg. van Gelovigen,M. Vermeulenstraat 1:zo. 10.00-11.30 uur:Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.

Christengemeente DoorBrekers:zo. 9.30 en 12.00 uur:dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk,Prot.):zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54:Franstalig,met Ned. vertaling,past. François Paku.

Grace Church,Appelweg 15:zo. 13.00 uur:coffee and tea; 13.30 uur:service in English.

Kingdom Church,Leusderweg 110:zo. 15.00 uur:dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.

Victory Outreach Amersfoort,Meridiaan College,vestiging ‘t Hooghe Landt,Parelhoenstraat 4:zo. 10.30 uur:dienst; wo. 20.00 uur:Bijbelstudie.

Universeel Soefisme,Zuidsingel 45:elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.
Kerkdienst is bewerkt test 1028
Kerkdienst is bewerkt test 1035

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 29 aug 2012
bericht nr. 13298 :  geplaatst op 30-08-2012 en 1266 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken