TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten za.28 en zo.29 juli 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-07-28, 2012-07-29)
Kerkdiensten in Amersfoort van za. 28 en zo.29 juli 2012Kerkdiensten


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Eerstvolgende dienst op 5 september.

Basisgroep De Keerkring 
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. De vieringen worden in september hervat.

Centrumviering 
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM) 
zo. 9.00 uur: Rafael gemeente; 17.00 uur: Ichthuskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. M.J. Burger.

Zorgcentra 
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. H. Biesma.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. H. Biesma.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. geen dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. R. Sweers, woord en communie.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. T. Doornebal, Herveld.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. T. Fossen, dienst van schrift en tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: dr. W. de Greef.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.C. Klok, Putten; 18.30 uur: kand. J. Mulder, Nijkerkerveen.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. S.J.R. Rosmolen.
De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. A. van de Mheen.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. Schoonderbeek.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk. 
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. gez. dienst in Wellantcollege.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: dhr. P. Jonkers.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. W. Klamer.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: t/m 5 augustus geen dienst.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. v.d. Horst, Amsterdam.

Oecumenisch 
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: ds. A. Sprotte en diaken A. van Boven, doop.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: leesdienst; 19.00 uur: ds. J. van Benthem, gez. dienst.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: leesdienst; 19.00 uur: gez. dienst in Martuskerk.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur: ds. P. Schelling.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken; 16.30 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Amersfoort-Emiclaer en Amersfoort De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.00 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. H. Knigge, em. Daarleveen.
Amersfoort-Nieuwland en Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 9.30 uur: gez. leesdienst; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg, em. Amersfoort.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Nijkerk.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: pastor R. Vonhögen, eucharistie, m.m.v. open cantorij (samen met H. Geestkerk).
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: E. Vos, woord en communieviering, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: pastor R. Vonhögen, eucharistie, m.m.v. koorleden.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: pastoor Tuan en Th. Nguyen, eucharistie, m.m.v. cantorij; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: viering in St. Ansfriduskerk; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: woord en communie o.l.v. parochianen, m.m.v. open cantorij.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: eerstvolgend oec. avondgebed op do. 6 sept.; zo. 10.00 uur: schriftlezing en gebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: H. Schuurman, gez. dienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: gez. dienst in Noord; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. A.C. v.d. Wekken, Scherpenzeel.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. D. Vogelpoel.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella. 
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Kees Dobben; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland. 
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebed; zo. 10.30 uur: Mike Benjamins.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. W. Verdonk, Den Haag.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 10.00-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 9.30 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku. 
l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie. 
Universeel Soefisme, Zuidsingel 45: elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 24 jul 2012
bericht nr. 13199 :  geplaatst op 19-07-2012 en 2038 maal gelezen

Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken