TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten op za. 14 en zo. 15 juli 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-07-14, 2012-07-15)
Kerkdiensten in Amersfoort za. 14 en zo. 15 juli 2012

Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663. 

Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 9.00 uur: dienst.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. v.d. Pol.


Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A. van Haarlem.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. geen dienst.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. J. Woltinge.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.


Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo.
10.00 uur: drs. J. Haasnoot; 18.30 uur: dr. W.M. Dekker, Mastenbroek.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. D. van Arkel, Castricum, dienst van schrift en gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. J. Meertens.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. N.M. Tramper, Gouda; 18.30 uur: ds. J. Kommers, Harderwijk.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. P.C. Meijer.
De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: dhr. A. van de Mheen.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. J.A.H. Brok.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. gez. dienst in Wellantcollege.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: ds. G. van Manen.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. W. Klamer.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: t/m 5 augustus geen dienst.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. K. v.d. Horst, Amsterdam.


Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan
naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: p.w. A. Timmerman, gebedsviering.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.


Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo.
10.00 uur en 17.00 uur: gez. dienst in De Kandelaar.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. J. van Benthem.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: drs. R. Barkema; 19.00 uur: ds. P. Boonstra, Huizen.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. R.Th. de Boer, Leusden; 16.30 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg.
Amersfoort-Emiclaer en Amersfoort De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.00 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. H.J. Boiten.
Amersfoort-Nieuwland en Amersfoort- Hoogland, De Boogkerk: zo. 9.30 uur: gez. leesdienst; 17.00 uur: kand. Sj. Heij, Wageningen.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.


Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo.
11.00 uur: viering in H. Geestkerk.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord en communie, A. van Boven, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor N. van Thong en diaken F. Sieraal, m.m.v. koor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering, Henk Kruthoff en Pea van de Velde, m.m.v.cantorij; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: woord en communie, p.w. A. Timmerman; zo. 9.30 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. M. van Tricht, m.m.v. Greg. herenkoor.


Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van
de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: eerstvolgend oec. avondgebed op do. 6 sept.; zo. 10.00 uur: eucharistie; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.


Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein
9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. K.C. Smouter.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: gez. dienst in Noord; 17.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. W.J. Quist; 17.00 uur: ds. P.J. den Hertog, Zaandam.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. P. Korbee.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indon.en Ned. Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor H. Kooiman.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dik v.d. Sluijs, jeugddienst; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 10.00 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebed; zo. 10.30 uur: Bert Niehof.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 10.00-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 9.30 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Universeel Soefisme, Zuidsingel 45: elke 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 11 jul 2012
bericht nr. 13186 :  geplaatst op 12-07-2012 en 2107 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken