TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten za. 16 en zo. 17 juni 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-06-16, 2012-06-17)
Kerkdiensten in Amersfoort op za. 16 en zo. 17 juni 2012


Kerinam Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 20 juni: ds. D. Looijen.
Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
St. Aegtenkapel Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 9.00 uur.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45
uur: mevr. R. Schoon-Smit.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. R. Schoon-Smit.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: dhr. P. Rotteveel.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie, m.m.v. open cantorij.
Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: ds. H. Biesma.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, woorddienst.

Protestantse Gemeente
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, Rhenen; 18.30 uur: ds. T. Doornebal, Herveld.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van schrift en gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, doopdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. W.P. v.d. Hoeven, Krimpen a/d IJssel.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. A.L. van Zwet, Putten; 18.30 uur: kand. K.S.M. Gerling, Putten.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.
De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: werkgroep eredienst.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dienst.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.00 uur: dhr. A. van Heusden.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: ds. J. Wessels.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. A. Sprotte, doopdienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Rosmolen.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. S. Holsappel.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt,
Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, p.w. M. van Tricht; 11.15 uur: drs. A. Sprotte, themaviering..

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk,
Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: leesdienst; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsma.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. R. Barkema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: dienst; 19.00 uur: ds. P. Boonstra.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.; 16.30 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld, H.A.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 15.00 uur: ds. O.W. Bouwsma, Houten.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J.H. Smit; 17.00 uur: ds. O.W. Bouwsma.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J.M. van Leeuwen, Ede; 15.00 uur: ds. H. Knigge, em. Daarleveen.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. J.M. van Leeuwen; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. W. vd. Schee, Amsterdam; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk,
Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Soli deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: vr. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. koor Koh-I-Noor; 19.00 uur: diaken F,. Sieraal, doopviering.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: voor zo. geen opgave ontvangen; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, past. Thong en A. Leenders, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; za. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. St. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur: gebedsviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. koor Tussendoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. cantorij Oorsprong.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk,
Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: eucharistieviering; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.),
Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. H. Winkelhoff, Wateringen; 17.00 uur: ds. R. Roest, Vleuten.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. P.J. van Dam, Assendelft; 17.00 uur: ds. J. Verhage, Deventer.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Liebich.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente,Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Open Doors dienst; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127- 129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Paul Westerlaken. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: worshopevent; zo. 10.30 uur: Mike Benjamins.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. W. Verdonk, Den Haag.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 13 jun 2012
bericht nr. 13095 :  geplaatst op 13-06-2012 en 1443 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken