TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten za. 9 en zo. 10 juni
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-06-09, 2012-06-10)
Kerkdiensten in Amersfoort van zaterdag 9 en zondag 10 juni


Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
St. Aegtenkapel Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 11.00 uur: Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. M.J. Burger.

Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45
uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: mevr. I. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, woord en gebedsviering.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. W. v.d. Hul.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, dienst van woord en tafel.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74:
zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, H.A.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: mevr. ds. H. van Hell, Soest, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, doopdienst; 20.00 uur: zie Nieuwe Kerk.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. W. Bos, H.A.; 20.00 uur: Event, ds. H.G.J. van Dolder.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort, H.A.; 18.30 uur: ds. B. Jongeneel, Apeldoorn, dankz. H.A.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, stap-over dienst.
De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem, dienst van Schrift en Tafel.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.00 uur: dhr. P. van der Veer.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: ds. C.G. Geluk, viering H.A.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. M. Glastra.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: geen dienst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt,
Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, ds. A.Sprotte; 13.30 uur: doopviering, diaken A. van Boven en ds. A. Sprotte.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo.
10.00 uur: ds. C.J. Haak, Kampen; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. O. Bouwstra, Houten, bev. ambtsdragers; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg, voorber. H.A.; 16.30 uur: ds. J. Boersma, Veenendaal, voorber. H.A.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: preekvoorziening; 15.00 uur: ds. B. Luiten.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: preekvoorziening; 17.00 uur: ds. B. Luiten, vriendendienst.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. W. Scherff, Spakenburg; 15.00 uur: student H. de Vries, Zwolle.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld; 17.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. J. Poutsma, De Bilt.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo.
11.00 uur: eucharistie, pastor J. de Froe, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord- en communieviering, A. Timmerman, gemengd koor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor N. van Thong en diaken A. van Boven, m.m.v. gemengd koor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: woord en communieviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v.open cantorij.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan en diaken F. Sieraal, m.m.v. Martinuskoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. Greg. herenkoor; zo. 11.00 uur: gebedsviering, diaken A. van Boven, m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van
de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: eucharistieviering en kinderkerk; iedere za. kerk open 11.00- 15.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein
9: zo. 10.00 uur: ds. S. de Marie; 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. J.F. Ezinga, Westbroek, H.A.; 17.00 uur: ds. D. Timmerman, Breukelen, H.A.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters, H.A. en dankz.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dr. H.G. Dane.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente,Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: za. 19.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevr. M.T. Verhulst- Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Jaap Engberts, jeugddienst; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Ariane 40: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127- 129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Peter Rothuizen. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: overdenking; zo. 10.30 uur: pastor Ferry Kotadini.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. A.A. Dijkslag, Zwolle.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 06 jun 2012
bericht nr. 13074 :  geplaatst op 07-06-2012 en 1460 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken