TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort 3 juni 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-06-04)
Kerkdiensten in Amersfoort, Zondag 3 juni 2012

 

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 6 juni: ds. G. Gunnink.
Centrumviering Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: St. Joriskerk.
Meander Medisch Centrum Locatie Lichtenberg : zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.
Zorgcentra Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: drs. J. Vellekoop.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg : elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: drs. J. Vellekoop.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: pastor F. Sieraal.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: pastor J. de Froe, eucharistie, m.m.v. ensemble En Bloc.
Zorgcentrum De Amerhorst : za. 19.30 uur: ds. W.J. Quist.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends, woorddienst.


Protestantse Gemeente
Adventkerk,
Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, voorber. H.A.; 18.30 uur: ds. A. Romein, Ede.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Bergkerk , Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, jongerendienst over bidden.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: mevr. ds. P.M. Sonnenberg, Doorn.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, Goes, voorber. H.A.; 18.30 uur: dr. M.J. Paul, Ede.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: prof. dr. H.P. de Roest.
De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger; 17.00 uur: ds. A.F. Troost, Heusden, DmB.
Emmaüskerk , Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dr. Tj. de Boer.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.00 uur: ds. A. Markus, doopdienst.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: dhr. R. Hakvoort.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.30 uur: ds. F. Bonda.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk , Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. C. van Opstal, regiodag.


Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt,
Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, diaken A. van Boven.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.


Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk,
Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga, H.A.; 19.00 uur: ds. A. Kruizinga, H.A. en nabetr.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink, H.A.; 17.00 uur: ds. H. Knigge, em. Daarleveen, H.A.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.; 17.00 uur: ds. M.J.C. Blok, Nijkerk, H.A.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A. Buursema; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema, bevestiging ambtsdragers.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. B. Luiten.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. B. Luiten.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch, H.A.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. G. Gunnink, H.A.
Westerkerk , Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink, H.A.; 17.00 uur: ds. A. Buursema, H.A.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.
 

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk
, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: vesperviering, diaken A. van Boven/dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. G. Timmermans, met samenzang.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie , M. Withoosstraat 34a: geen opgave ontvangen.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, nakomviering EHC, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, J. van Adrichem en L. v.d. Haterd, m.m.v. cantorij; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00- 15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: vr. 1 juni 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort , Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie , Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen; za. 19.00 uur: eucharistie/ familieviering, pastoor Tuan, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen, m.m.v. St. Caeciliakoor; 13.30 uur: doopviering, diaken A. van Boven.
St. Josephkerk , Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 9.30 uur en 12.00 uur: eucharistie, EHC, pastoor Tuan en p.w. E. Vos, m.m.v. kinderkoor.


Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke ke
rk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: schriftlezing en gebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.


Overige kerken
Geref. kerk (Herst.),
Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur: theol. student C.Koster; 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Liebich.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur ', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap , Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel ', Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarene r, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: ds. mevr. Dieuwke H. van der Haak.
Pinkstergemeente Immanuël , Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Teun de Ruiter, Avondmaalsdienst; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort , Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127- 129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst o.l.v. King's Kids. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Yusak (Indonesië).
Evangelische Gemeente De Ark , Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebedsdienst; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins.
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente , Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart, Leusden, H.A.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church , Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 30 mei 2012
bericht nr. 13053 :  geplaatst op 01-06-2012 en 1960 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken