TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort, met Pinksteren 27 mei 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-05-28)
Kerkdiensten in Amersfoort, aanstaande Pinksterzondag 27 mei 2012

Kerinam Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 30 mei: ds. A. Buursema.
Taizé-jongerenviering Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13.
Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 10.00 uur: NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur: GKV Westerkerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.
Zorgcentra
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: mevr. J. Adriaansz.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, m.m.v. koor Oorsprong.
Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S. Muns.

Protestantse Gemeente
Adventkerk ,Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: drs. J.M. Vellinga, advent-eventdienst.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. H.A. van Dop.
Bergkerk ,Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk.
De Brug ,Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, m.m.v. Happy Songs; 17.00 uur: zangdienst.
Nieuwe Kerk ,Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; 17.00 uur: zie De Brug.
St. Joriskerk ,Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. J. Belder, Dordrecht; 17.00 uur: ds. J. Westland, belijdenisdienst.
Fonteinkerk ,Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.
De Bron ,locatie Opstandingskerk ,Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
Emmaüskerk ,Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. mevr. ds. M. Knol.
De Open Hof ,Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen ,Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN) ,Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 14.30 uur: gez. dienst Adventkerk.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN) , Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 14.30 uur: gez. dienst Adventkerk.
De Inham ,Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, belijdenis, doop, m.m.v. cantorij.
Vathorst: Veenkerk ,De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: dienst.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: ds. Y. de Mol.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt ,Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: tafelviering en belijdenis, ds. A. Sprotte en p.w. E. Vos, m.m.v. cantorij; ma. 11.00 uur: EHC-viering, pastor R. Vonhögen en p.w. E. Vos.
De Herberg ,Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk ,Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga, voorber. H.A.; 19.00 uur: ds. G. Zomer, Waardhuizen.
Kandelaar ,Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Schaapskooi ,Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, openb. geloofsbelijdenis; 17.00 uur: dienst.
Vathorst ,Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. Ph. Troost, Driebergen; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema, belijdenisdienst.
Amersfoort-Emiclaer ,De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. J. van Benthem.
Amersfoort-De Horsten ,De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. B. Luiten; 15.00 uur: ds. B. Luiten, H.A.
Amersfoort-Nieuwland ,De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C Beiboer; 17.00 uur: ds. J. Geelhoed, Wapenveld.
Amersfoort-Hoogland ,De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema/ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik ,Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk ,Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Soli Deo Gloria; ma. 28 mei 9.30 uur: eucharistie in H. Kruiskerk.
Kath. Indonesische Gemeenschap ,St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie ,M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord en communie, A. Timmerman, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruiskerk ,Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan en diaken A. van Boven, m.m.v. alle koren; ma. 28 mei 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan.
St. Franciscus Xaveriuskerk ,‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: woord en communie, M. Verstraelen en J. van Adrichem, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk ,Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor Tuan, m.m.v. Holy Spirit Choir; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort , Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie ,Kerklaan 22, Hoogland: zo. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Tusendoor.
St. Josephkerk ,Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor; zo. 11.00 uur: gebedsviering, p.w. G. Timmerman, m.m.v. Gregoriaans herenkoor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk ,Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius ,‘t Zand 13: van vr. 18 mei t/m za. 26 mei 19.00-19.30 uur: avondgebed; zo. 10.00 uur: euch.viering met toetreding en doop; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.) ,Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord ,Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid ,aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Zwarts, Breukelen; 17.00 uur: ds.A. van der Dussen, Eindhoven.
Chr. Geref. Ichthuskerk ,Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters, openb. geloofsbelijdenis.
Geref. Gemeente Elimkerk ,Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort ,Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Liebich.
Life ConneXion ,Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente ,Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur' ,Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk ,Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk ,Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap ,Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel' ,Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener ,Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen , Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland ,Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: commissioner R.J. Schurink en kolonel mevrouw D. Schurink -Rietdijk.
Pinkstergemeente Immanuël ,Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Jaap Engberts; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai ,Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort ,Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief ,‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort ,Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark ,Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebedsdienst; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins.
Evangelisch centrum De Aar ,wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente ,Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. drs. C.D. Vroegindeweij, Leusden.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten ,Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen ,M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk ,elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church ,Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church ,Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort ,Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform ,Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573. 
 

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 23 mei 2012
bericht nr. 13017 :  geplaatst op 23-05-2012 en 1390 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken