TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort van zondag 20 mei 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-05-20)
Kerkdiensten Amersfoort van zondag 20 mei 2012

 


Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: prof. dr. B.J.G. Reitsma, Ermelo; 18.30 uur: ds. C.D. Zonnenberg, Ochten.
Ouderenzorg Nijenstede, zo. 10.00 uur: ds. A.W. Velema.
Bergkerk , Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Roest, Stedum.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. G. Laseur; 18.30 uur: ds. W.P. Emaus, IJsselstein.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. D. Soeteman.
De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan, H.A.
Emmaüskerk , Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: 10.00 uur: ds. W. Quist.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: dhr. P. van der Veer.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Walsma.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Evang. Luth. Kerk , Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dienst.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: viering, p.w. M. van Tricht; di. 22 mei 19.00 uur: viering van vergeving voor EHC, p.w. E. Vos.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. H. Hoksbergen, Spakenburg; 19.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A. van der Lugt, Bunschoten; 16.30 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ontdekzondag/preeklezen; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: preekvoorziening; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. M.K. Drost, Bunschoten.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. M.K. Drost.
Westerkerk , Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk , Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie , M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor J. de Froe en diaken F. Sieraal.
St. Franciscus Xaveriusker k, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan Th. Nguyen, m.m.v. Mannenschola; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. cantorij Oorsprong; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort , Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie , Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; za. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. St. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur: gebedsviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Martinuskoor; ma. 19.30 uur: Mariaviering o.l.v. werkgroep, m.m.v. Martinuskoor.
St. Josephkerk , Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk , Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: euch.viering en kinderkerk; van vr. 18 mei t/m za. 26 mei 19.00-19.30 uur: avondgebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Gereformeerde kerken
Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur: student C. Koster; 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. P.R. Gort, Pannerden; 17.00 uur: ds. C.M. van der Klis, Bunschoten, zendingsdienst.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: kand. H. Carlier, Hilversum; 17.00 uur: ds. P.J. den Hertog, Zaandam.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Overige kerken
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort , Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A.B. Liebich.
Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30 uur: Themabijeenkomst.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur ’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
Gereja Indonesia Amersfoor t (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap , Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel ’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener , Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur
Pinkstergemeente Immanuël , Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Spero Nugloze; di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort , Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127- 129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: zr. Maud Birsakvan Gestel.
Evangelische Gemeente De Ark , Evertsenstraat 75: zo. 10.30 uur: Alcinio Boldewijn..
Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
Vrije Evang. Gemeente , Appelweg 15: zo. 10.00 uur: drs. J.M. van Wijgerden, Bennekom.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
Christengemeente DoorBrekers, zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church , Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.  


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 16 mei 2012
bericht nr. 12996 :  geplaatst op 16-05-2012 en 2630 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken