TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort van 13 mei 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-05-13)
Kerkdiensten Amersfoort
 • Zondag 13 mei 2012
 • Nadat vorige week de pogingen om deze pagina te plaatsen zijn mislukt, hebben we nu deze pagina bewerkt uit een toegestuurd gekregen .pdf van de Stad Amersfoort.

   
  Kerinam Middagpauzedienst woensdag ‘s middagsvan 12.30 uur tot 12.50 uur in de EvangelischLutherse Kerk, Langestraat 61. Wo.16 mei: ds. C. ‘t Lam.
  Basisgroep De Keerkring Elke tweede zondag van de maand bijeenkomstom 11.00 uur (m.u.v. juli enaugustus). Informatie: tel. 033-4750663.
  St. Aegtenkapel Oecumenische viering van de Raad vanKerken. Elke 3e zondag van de maand,van september t/m mei. Aanvang 10.45uur.
  Taizé-jongerenviering Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘tZand 13. Eerstvolgende viering 11 mei.
  Centrumviering Oecumenische vieringen in de Johanneskerk,Westsingel 30, Amersfoort. Iedereeerste zo. van de maand om 12.00 uur.
  Golfbreker Radio (87.5 FM) zo. 11.00 uur: Ansfriduskerk; 17.00 uur:GKV Schaapskooi.

  Zorgcentra

  Meander Medisch Centrum
  Locatie Lichtenberg : zo. 10.00 uur:mevr. ds. M. v.d. Pol.
  Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45uur: ds. R. Zandstra.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg : elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst;zo. 11.00 uur: ds. R. Zandstra.
  Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15uur: mevr. J. Adriaansz.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30uur: mevr. T. Valstar, m.m.v. ensemble En Bloc.
  Zorgcentrum De Amerhorst : za. 19.30uur: dhr. A. de Jong.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. S.Muns.
   

  Protestantse Gemeente
  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo.10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, doopdienst;18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur:ds. L. van Nieuwpoort.
  Bergkerk , Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30uur: dr. R. Brouwer, Bussum.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00uur: dr. A.J. Plaisier.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00uur: drs. P.J. Verhagen, Harderwijk;20.00 uur: event: Hemel, illusie of realiteit?
  St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand.M. Zeeman, Houten; 18.30 uur: ds. A.Jonker, Putten.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo.10.00 uur: ds. W. Verschoor.
  De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein1: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
  Emmaüskerk , Noordewierweg 131: zo.10.00 uur: dr. Tj. de Boer, gemeentegebed.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo.10.00 uur: ds. J. Woltinge.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref.en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen:zo. 10.00 uur: ds. H. van Wijnen.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref.en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard:zo. 10.00 uur: ds. W. Glashouwer.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo.9.00 uur en 10.00 uur: ds. A. Sprotte.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg1: zo. 10.00 uur: ds. W. Hordijk.
  Evang. Luth. Kerk , Langestraat 61: zo.10.30 uur: dr. A. van Haarlem, heropening kerk.

  Oecumenisch

  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v.cantorij.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondagv.d. maand om 11.00 uur viering.

  Geref. Kerk Vrijgemaakt

  Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo.10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds.A.O. Reitsema.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo.10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur:ds. R. Kelder, Bunschoten.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo.10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds.P.P.H. Waterval.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2:zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema;16.30 uur: ds. A. Kruizinga.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo.10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 19.00 uur: ds.B. Luiten.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur:ds. B. Luiten.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds.C. Beiboer.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo.8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. J.Wesseling, Putten.
  Westerkerk , Lingestraat/Dollardstraat:zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00uur: ds. G. Gunnink.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00uur Ontmoeting met gezelligheid.
   

  Rooms-katholieke kerken
  St. Ansfriduskerk , Jacob Catslaan 28:zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan,m.m.v. Mixed Generations.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St.Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28:iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.):14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesiaen Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie , M. Withoosstraat34a: wo. 19.00 uur: Mariaviering, m.m.v.dameskoor; zo. 9.30 uur: woord en communie,J. van Pampus, m.m.v. gemengdkoor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen,m.m.v. gemengd koor; 11.00 uur: vieringvan woord en gebed o.l.v. parochianen,m.m.v. koor Koh-I-Noor.
  St. Franciscus Xaveriusker k, ‘t Zand 31:zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed,L. v.d. Haterd en A. Bijlholt, m.m.v.gospelkoor; iedere wo. kerk open van13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00uur.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 19.00uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: eucharistie,pastor R. Vonhögen, m.m.v. opencantorij; iedere tweede za. v.d. maand19.00 uur: Taizéviering.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwevan Amersfoort , Westsingel 47: Woensdag19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie , Kerklaan 22,Hoogland: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoorTuan, m.m.v. koor Tussendoor.
  St. Josephkerk , Van Tuijllstraat 29,Hooglanderveen: geen opgave ontvangen.

  Overige katholieke kerken
  Orthodox-katholieke kerk , Parochie vande heilige Cornelius de Honderdman, KoninginWilhelminalaan 5: za. 19.00 uur:Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie.Na de Vespers en voor de Liturgiebiechten. Priester: aartspriester StephanBakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed;zo. 10.00 uur: euch.viering met eerstecommunie en kinderkerk; iedere za.kerk open 11.00-15.00 uur.

  Overige kerken

  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. P.Dekker, Nijkerk, H.A.; 17.00 uur: ds. J.W.Ploeg, Gorinchem.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J.Soeters.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse VrijzinnigProtestantse Gem. Amersfoort , Johanneskerk,Westsingel 30: zo. 10.30 uur:ontmoetingszondag.
  Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 10.30uur: Themabijeenkomst.
  Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg101: zo. 10.00 uur: dienst.
  Evangeliegemeente ‘De Deur ', Liendertseweg114: iedere zo. 11.00 en 18.00uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendiensttijdens de zondagochtenddienst (groep 1t/m 4) en de zondagavonddienst (groep5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand13.00 uur themamiddag Kids for Christ.Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘SolidRock'.
  Gereja Indonesia Amersfoort (AmersfoortChristian Fellowship). Zo. 11.00 uurdienst in de Evang. Hogeschool, Indonesischen Ned. Voorganger: Bp. Pdt. VictorFaraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur:dienst.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap , Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
  Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel ',Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland',Forel 2: zo. 10.00 uur: OpenbareBijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener , Corderius College,Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15uur en 11.30 uur: dienst. Beide dienstenapart programma voor kinderen, crèchevoor baby's en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligender Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening -Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool;9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils korps Eemland, AnnaPaulownalaan 17: zo. 10.00 uur: envoy H.Veenvliet en envoy mevrouw H.E. Veenvliet-Groeve.
  Pinkstergemeente Immanuël , Kraanvogelstraat1: zo. 10.00 uur: Arie Engberts;di. 20.00 uur: bidstond.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan derWinden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M.Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort , Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: RichardKlomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar enbabyopvang.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen:zo. 10.00 uur: Dienst.
  Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
  Evangelische Gemeente De Ark , Evertsenstraat75: vr. 20.00 uur: gebed; zo.10.30 uur: Mike Benjamins, H.A.
  Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
  Vrije Evang. Gemeente , Appelweg 15:zo. 10.00 uur: mevr. ds. S.M. van Kooten-Tönjes, Ommen.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag(sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie;10.45 uur: eredienst.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavonden/of huiskring.
  Christengemeente DoorBrekers: zo.12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurchin Scholen in de Kunst (naast De Flint).
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk,Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling,past. François Paku.
  l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk,elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00uur: coffee and tea; 13.30 uur: servicein English.
  Kingdom Church , Leusderweg 110: zo.15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelseen Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo.20.00 uur: Bijbelstudie.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd.11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering.Info: 033-2586573.

   


  bron: De Stad Amersfoort uitgave: 09 mei 2012
  bericht nr. 12962 :  geplaatst op 10-05-2012 en 2088 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken