TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort van 21 en 22 april 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-04-22)
Kerkdiensten Amersfoort
 • Zaterdag 21 april 2012
 • Zondag 22 april 2012

  Kerkdiensten

   Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 25 april: Petra de Nooy, predikant in opleiding.
  St. Aegtenkapel
  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.
  Taizé-jongerenviering
  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende viering 11 mei.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)
  zo. 10.00 uur: NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur: GKV Westerkerk.
  Meander Medisch Centrum
  Locatie Lichtenberg
  : zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.


  Zorgcentra
  Ouderenzorg De Lichtenberg:
  zo. 9.45 uur: drs. J. Gerkema-Mudde.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: drs. J. Gerkema-Mudde.
  Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: dhr. Landman.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie, m.m.v. open cantorij.
  Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. B. Kruisinga-Hoving.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: ds. W. van Holten, woorddienst.
   

  Protestantse Gemeente
  Adventkerk,
  Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. W. Dekker, Oosterwolde; 18.30 uur: dr. A. Markus, Utrecht.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. C. ‘t Lam.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. P. Verhoeff, Alkmaar; 17.00 uur: zangdienst.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast; 17.00 uur: zie De Brug.
  St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: kand. G. Laseur; 18.30 uur: ds. J.P. Nap, Lunteren.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: mevr. ds. S. Muns.
  De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.00 uur: ds. L. Wullschleger.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: ds. D. van Duijvenbode; 15.00 uur: kinderkerk voor alle kinderen v.a. 4 jaar.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. I. Terlouw.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. L. Schoonderbeek.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dr. A. van Haarlem, heropening kerk.
  Oecumenisch
  Kerkelijk centrum Het Brandpunt,
  Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, ds. A. Sprotte; 11.30 uur: Emmaüswandeling, ds. A. Sprotte en Irene Geerligs.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.
   
  Geref. Kerk Vrijgemaakt
  Martuskerk,
  Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. C. van den Berg, em.; 19.00 uur: ds. C. van Breemen, Zeist.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. P. Boonstra.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. R.P. Heij, Zeewolde; 10.30 uur: ds. M.J.C. Blok, Nijkerk; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema, jeugddienst.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. H. van Hemmen, Ede; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. H.S. van Hemmen; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.


  Rooms-katholieke kerken
  St. Ansfriduskerk
  , Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken F. Sieraal, met samenzang.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord en communie o.l.v. parochianen, m.m.v. dameskoor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. gemengd koor.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, H. Klamer en P. v.d. Velde, m.m.v. Mannenschola; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. St. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur en 12.00 uur: EHC, pastor R. Vonhögen en p.w. E. Vos, m.m.v. kinderkoor. St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: geen opgave ontvangen.
   
  Overige katholieke kerken
  Orthodox-katholieke ke
  rk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: euch.viering en kinderkerk; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.
   
  Overige kerken
  Geref. kerk (Herst.),
  Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Zwarts, Breukelen; 17.00 uur: ds. J.W. Ploeg, Gorinchem.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. W.J. Quist.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. A.G. Hoekema, Haarlem.
  ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst. Voorganger Ben Schmidt.
  Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
  Evangeliegemeente ‘De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock'.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
  Jehovah's Getuigen Gemeente ‘De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Kees Dobben; di. 20.00 uur: bidstond.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Hans v.d. Meulen. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Ben de Boer.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: Worship-event; zo. 10.30 uur: pastor Nanny.
  Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum ‘t Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J.J. Sijl.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
  Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

   

   


 • bron: De Stad Amersfoort uitgave: 18 apr 2012
  bericht nr. 12893 :  geplaatst op 18-04-2012 en 2459 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken