TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort 31 maart en 1 april 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-04-01)
Kerkdiensten Amersfoort
 • zaterdagavond 31 maart 2012
 • zondag 1 april 2012

  Kerkdiensten


  Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 4 april: ds. A. van Haarlem.

  Basisgroep De Keerkring

  Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

  St. Aegtenkapel

  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

  Taizé-jongerenviering

  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende viering 13 april.

  Centrumviering

  Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)

  zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: St. Joriskerk.

  Meander Medisch Centrum

  Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.

  Zorgcentra

  Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
  Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: dhr. P. Rotteveel.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie, m.m.v. En Bloc.
  Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: dhr. B. Landman.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.

  Protestantse Gemeente

  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, belijdenisdienst; 18.30 uur: ds. A.A.A. Prosman, Nijkerk; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.30 uur: Avondgebed.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.30 uur: Vesper.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, belijdenisdienst.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.30 uur: Vesper.
  St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. J. Westland, Putten; 18.30 uur: ds. J.C. Schuurman, Harderwijk.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: drs. J. Greven.
  De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: ds. H. Eendebak, Harderwijk, DMB; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.30 uur: Avondgebed in De Hoeksteen.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.30 uur: Vesper.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.30 uur: Avondgebed i.s.m. De Bron.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. 9.00 uur: ds. M.P. Hofland.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 11.00 uur: ds. M.P. Hofland.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer, 10.00 uur: ds. W. Klamer, jeugddienst; ma. 2 t/m wo. 4 apr. 19.15 uur: Vesper.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dr. A. van Haarlem, heropening kerk.

  Oecumenisch

  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Palmpasenviering, p.w. A. Timmerman.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.
  Geref. Kerk Vrijgemaakt
  Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 19.00 uur: ds. J.B. Wilmink.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. E.J. Hempenius.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. R. Kamer; 16.30 uur: ds. M.H. Sliggers, Hoevelaken.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: student M.K. van Rijswijk, Kampen.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. M.K. van Rijswijk.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

  Rooms-katholieke kerken

  St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. koor Mixed Generations.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: geen opgave ontvangen.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor N. van Thong, m.m.v. Lief- en Leedkoor; 11.00 uur: Palmpasenviering van woord en gebed o.l.v.parochianen.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van water en brood, M. Verstraelen en F. van Kan, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. The Young Spirits; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: eucharistiefamilieviering, pastoor Tuan, m.m.v. kinderkoor; 13.30 uur: doopviering, pastoor Tuan.
  St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: ecuharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Greg. herenkoor; zo. 11.00 uur: gebeds-familieviering, diaken A. van Boven, m.m.v.kinderkoor.

  Overige katholieke kerken

  Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: euch.viering; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

  Overige kerken

  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: geen opgave ontvangen.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters, H.A. en dankz.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. A. Liebich.

  Life ConneXion, Natriumweg 6: zo. 9.30 uur: Themabijeenkomst

  Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
  Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst; di. 20.00 uur: bidstond.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Siebren Wierstra. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebedsdienst; zo. 10.30 uur: eredienst.
  Evangelisch centrum De Aar, wijkcentrum 't Middelpunt, Zielhorst: zo. 10.00 uur: samenkomst.
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. M. Nijkamp, IJsselstein.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
  Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573. • bron: De Stad Amersfoort uitgave: 28 mrt 2012
  bericht nr. 12821 :  geplaatst op 28-03-2012 en 2015 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken