TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort 17 en 18 maart 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-03-18)
Kerkdiensten Amersfoort
 • zaterdagavond 17 maart 2012
 • zondag 18 maart 2012

  Kerkdiensten


  Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. renovatie kerkgebouw t/m maart op woensdagmiddag géén middagpauzedienst.

  Basisgroep De Keerkring
  Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

  St. Aegtenkapel
  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

  Taizé-jongerenviering
  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende viering vr. 13 april.

  Centrumviering
  Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)
  zo. 9.00 uur.

  Meander Medisch Centrum
  Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. M.J. Burger.

  Zorgcentra

  Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. D. van Wageningen.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. D. van Wageningen.
  Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: woord en communieviering, mevr. K. Adrichem.
  Zorgcentrum De Amerhorst: za. 19.30 uur: mevr. B. Kruisinga-Hoving.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. H. Kievit.

  Protestantse Gemeente
  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur: ds. C. van Duijn, Gouda; 18.30 uur: dr. H. de Leede.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift, Doop en Gebed.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: wo. (vanavond) 19.30 uur: mevr. drs. A.M. van Briemen; zo. 10.00 uur: ds. O.C. Kerssen, Sloten.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep en combo.
  St. Joriskerk, Hof 1: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. P. Molenaar, Barneveld; zo. 9.30 uur: prof. dr. G. van den Brink, Woerden; 17.00 uur: kand. I. Pauw , Barneveld.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: prof. dr. L.J.Koffeman.
  De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. B. Borger; zo. 10.00 uur: ds. J. Woltinge.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: drs. Kist-Bakker.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, gez. dienst; zo. 10.00 uur: ds. A.J. Plaisier.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 9.00 uur: ds. C. van den Berg.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. W. Klamer.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dienst.

  Oecumenisch
  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: Gebedsviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. cantorij; 11.15 uur: Thomasviering, p.w. J. van Pampus.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

  Geref. Kerk Vrijgemaakt
  Martuskerk, Copernicusstraat 18: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A. Kruizinga; zo. 10.00 uur en 19.00 uur: ds. A. Kruizinga, H.A. en nabetr.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: wo. (vanavond) ds. M.H. Sliggers; zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink, H.A.; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. J. van Benthem, Leusden; zo. 10.00 uur: ds. R. Kelder, Bunschoten, H.A.; 17.00 uur: ds. R. Heij, Zeewolde, H.A.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo, H.A.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. R.Th. de Boer, Leusden.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 8.45 uur en 15.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. Geelhoed, Wapenveld, gez. dienst; zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer, H.A.; 15.00 uur: ds. P.F. de Boer, Ermelo, H.A.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 10.00 uur: ds. R. ter Beek, Soest/Baarn; 17.00 uur: ds. B. Beute, Utrecht Mission).
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

  Rooms-katholieke kerken
  St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor 4U.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord en communie, A. van Boven, m.m.v. gemengd koor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen; 13.00 uur: doopviering, diaken F. Sieraal; di. 20 mrt. 10.00 uur: viering van woord en gebed (KBO), Phil Jacobs, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, L. v.d. Haterd en A. Bijlholt, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken F. Sieraal, m.m.v. Holy Spirit Choir; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. Martinuskoor.
  St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. alle koren.

  Overige katholieke kerken
  Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: eucharistie, kinderkerk; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

  Overige kerken
  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. J.M. Smelik.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. H. Schuurman; zo. 10.00 uur: ds. P.R. Gort; 17.00 uur: ds. K.C. Smouter, Wageningen.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. H. Biesma.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries met 'Supertwien'.
  ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst. Voorganger Ben Schmidt.
  Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
  Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
  Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Jaap Engberts; di. 20.00 uur: bidstond.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp en Petra van Harten. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: zr. Maud Birsak-van Gestel.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: Worship-event; zo. 10.30 uur: Veridiana Koeiman.
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse, Velp en ds. J.D.A. de Zwart, Leusden.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
  Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in zaal H. Geestkerk, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

   

   

   


 • bron: De Stad Amersfoort uitgave: 14 mrt 2012
  bericht nr. 12761 :  geplaatst op 14-03-2012 en 1287 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken