TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort 4/5 febr.. 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-02-05)

Kerkdiensten Amersfoort
 • zaterdagavond 4 febr. aangegeven door za.
 • zondag 5 febr.. 2012 aangegeven door zo.

  Kerkdiensten


  Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. I.v.m. renovatie kerkgebouw t/m februari op woensdagmiddag géén middagpauzedienst.

  Basisgroep De Keerkring

  Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

  St. Aegtenkapel

  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

  Taizé-jongerenviering

  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende vrijdag 3 febr. 20.00 uur.

  Centrumviering

  Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)

  geen opgave ontvangen.

  Meander Medisch Centrum

  Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

  Zorgcentra

  Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
  Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: diaken F. Sieraal.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie.
  Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. L. van Nieuwpoort, H.A.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. G. Hofstra.

  Protestantse Gemeente

  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, H.A.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. G.J. Wisgerhof.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, jongerendienst.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, H.A.; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, dankz. H.A
  St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. M. van Dam, Hagestein, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. C. Blenk, Lienden.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. N. Wallet-Kooij.
  De Bron, locatie Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger; 17.00 uur: ds. H. van Dolder, DMB.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. 10.00 uur: dhr. P. van der Veer.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.00 uur: ds. J. Wessels.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. W. Klamer, dienst met Berkenschool.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: dienst.

  Oecumenisch

  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: gebedsviering, p.w. E. Vos.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

  Geref. Kerk Vrijgemaakt

  Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. C. van de Berg, emeritus; 19.00 uur: ds. R.Th. de Boer, Leusden, themadienst.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A.P. Feyen, Barneveld-Voorthuizen.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk; 17.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. K. Beiboer; 15.00 uur: ds. Th. Blok, Nijkerk.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

  Rooms-katholieke kerken

  St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. koor Mixed Generations.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord en communie, M. van Tricht, m.m.v. gemengd koor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor J. de Froe, m.m.v. koor Koh-I-Noor; 11.00 uur: viering van woord en gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, P. v.d. Velde en H. Kruthoff, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: vr. 9.30 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Holy Spirit Choir; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen; za. 19.00 uur: familieviering, p.w. A. Timmerman, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. St. Caeciliakoor, m.m.v. Martinuskoor; 13.30 uur: doopviering, diaken A. van Boven.
  St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gregoriaans herenkoor; zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. kinderkoor.

  Overige katholieke kerken

  Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: schriftlezing en gebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

  Overige kerken

  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. J.H. Veefkind; 17.00 uur: ds. W. Dijksterhuis, Barneveld.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. E.C. Sieverink.
  ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst. Voorganger Ben Schmidt.
  Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
  Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
  Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M. Verhulst-Bestebreur.
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: dhr. J. Engberts, H.A.; di. 20.00 uur: bidstond.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: gebedsdienst; zo. 10.30 uur: pastor N. Benjamins.
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. R.P. Doesburg, Huizen, H.A.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
  Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): zo. 14.00 uur dienst in locatie Harry Jansen, Mozartweg 54: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.


    • bron: De Stad Amersfoort uitgave: 25 jan 2012
  bericht nr. 12599 :  geplaatst op 01-02-2012 en 1020 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken