TERUG
Jodendom
Verslag van de bijeenkomst met rabbijn Benyomin Jacobs.
Heilige Geest

Verslag van de bijeenkomst met rabbijn Benyomin Jacobs.
Op dinsdagavond 24 januari 2012 heeft in de witte zaal een bijeenkomst plaats gehad met als thema: “Zorg voor de naaste vanuit het joodse gedachtengoed”. Dit was de eerste lezing van een drieluik met “De Dag van het Jodendom”.

PDF PDF Print


Sinds 28 oktober 1965 werd het fundamentele inzicht verwoord in de verklaring van het Tweede Vaticaans Concilie: Nostra aetate.  Daarmee werd duidelijk dat de kerk zichzelf niet juist kan verstaan wanneer haar relatie tot het jodendom buiten beschouwing blijft. De opening werd verzorgd door diaken Frank Sieraal met tekst uit het evangelie van Marcus en kondigde de rabbijn Jacobs aan als de spreker.
De Joodse visie voor zorg is universeel, dat wil zeggen, voor alle volkeren en naties.
Als je geconfrontreerd wordt met zorg voor je naaste heb je te maken met pijn en verdriet.  Waarom verdriet? Dat kunnen wij mensen niet begrijpen, dat blijft een mysterie. Als je gezond bent en herkent dat je normaal bent, dan heb je toch een grote verantwoordelijkheid voor je omgeving. Die verantwoordelijkheid wordt in de opvoeding in het joodse gedachtengoed als normaal bevonden.
De mens heeft recht op 'n goede plaats in de wereld, dus ook de gehandicapte medemens. Het joodse gedachtengoed aanvaardt ziekte en ellende vanwege de gerechtigheid die liefdadigheid inhoudt. Ik denk hierbij aan het verhaal van Job in de Bijbel. Zijn drie vrienden zitten samen met Job een hele week lang zwijgzaam te wachten op het woord van Job over zijn pijn en verdriet. Het is vanzelfsprekend dat Job zelf moet aangeven hoeveel pijn en verdriet hij heeft.
In de Griekse cultuur staat een gezond lichaam centraal, denk aan de Olympische Spelen, maar bij de Joodse cultuur is de geest het belangrijkst en zij proberen de via de Thora en Tenach de Eeuwige, Adonai of Heer te verstaan. Vertrouwen op de Allerhoogste is van uitermate belang.
Godsdienst is voor hun eerst aan jezelf werken en weten dat we niet alles kunnen vatten en aanvaarden dat het zo is. Vooral niet in opstand komen.
Prediker, dat is Koning Salomon in zijn nadagen: “De mens heeft het niet in zijn
macht om te eten en te drinken en zich te goed te doen bij zijn zwoegen; dit heb ik
wel geleerd, dat het van de hand van God komt. Want aan een mens die Hem
welgevallig is, geeft Hij wijsheid, kennis en vreugde; maar aan hem die niet wel-
gevallig is, geeft Hij de taak om te verzamelen en bijeen te brengen, ten einde dit te
geven aan wie Gode welgevallig is”. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk !!
Vertrouw op de Eeuwige en bestudeer Zijn Woord, ga niet in op veronderstellingen
die tot waarheden worden verheven. Er is meer dan het aardse bestaan en is het zin-
vol om zoveel mogelijk de zonde in je leven te voorkomen, want de ziel gaat terug
naar de Eeuwige. Een gehandicapt kind kan geen zonde begaan en is dus zondeloos,
dus welkom bij God.
Aan het slot van de avond sloot Frank Sieraal de avond af met het voorlezen van
psalm 146; God is de enige Helper. Wie vertrouwt op de Here oogst wijsheid en Hij
zal de verdrukten recht verschaffen, de hongerigen brood geven, de gevangenen los
maken, de blinden ziende maken, want hij heeft de rechtvaardigen lief, houdt de
weduwe en de wees staande, maar de weg der goddelozen maakt Hij krom.

 

 

 bericht nr. 12584 :  geplaatst op 28-01-2012 en 983 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken