TERUG
Vluchtelingen
Ik wil recht doen aan mensen
Kerken in Amersfoort
Bruggenbouwers
In deze rubriek komen mensen aan het woord die bruggen bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, culturen, tradities en religie. Hoe doen zij hun werk en welke knelpunten ervaren zij? Wat zijn de uitdagingen en waardoor worden zij gemotiveerd? Deze keer sprak Joke Koolhof met Wilma van Olst, co÷rdinator bij VluchtelingenWerk in het asielzoekerscentrum (azc) Amersfoort.

  

Wilma van Olst: ‘Er zwerven nu meer beschadigde mensen op straat dan vroeger.'

 Wie bent u en wat doet u? Ik ben als coördinator bij VluchtelingenWerk in het AZC verantwoordelijk voor de gang van zaken. Het uitvoerende werk wordt door gemotiveerde en gekwalificeerde vrijwilligers gedaan. Zij ondersteunen de mensen in het AZC bij hun asielprocedure en hebben een signalerende rol, bijvoorbeeld als er gezondheidsproblemen zijn. Een werkbegeleider stuurt de vrijwilligers aan en ik treed als coach voor haar op. Het is ook mijn taak om met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers te overleggen dat verantwoordelijk is voor de opvang in het AZC. Via het platform voor (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers onderhoud ik contacten met organisaties in Amersfoort zoals de kerken. Het centrum heeft uitgenodigde vluchtelingen opgevangen en is nu weer een gewoon AZC.

 

Wat zijn de knelpunten en uitdagingen in uw werk?

Ik maak me zorgen over het klimaat in Nederland. Ik werk zo'n 23 jaar bij VluchtelingenWerk. Niet eerder heb ik zo weinig belangstelling voor de positie van vluchtelingen gezien. VluchtelingenWerk voert momenteel een campagne daarvoor, www.leveninveiligheid. nl. Er zwerven nu meer beschadigde mensen op straat dan vroeger. Dat raakt maar weinig mensen. Theoretisch heeft de overheid een sluitende opvang en hoeft niemand op straat te leven maar de praktijk is anders. Ik wil mij inzetten voor een sterkere band tussen maatschappelijke organisaties en VluchtelingenWerk met het doel op te komen voor vluchtelingen op straat.

 

Wat is uw drijfveer?

Uit boosheid ben ik jaren geleden gestart met een vluchtelingengroep omdat niemand van de kerk uit de plaats waar ik toen woonde zich wilde inzetten. Nu is mijn drijfveer recht doen aan mensen en daarin trouw zijn. Mensen die bescherming zoeken in ons land hebben recht op een goede behandeling.


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 11 jan 2012
bericht nr. 12523 :  geplaatst op 11-01-2012 en 2043 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken