TERUG
Oecumene
Oecumenelezing 2012: Mechteld Jansen over 'nieuwe grenzen'
Raad van Kerken
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2012-01-13)

Oecumenelezing 2012: Mechteld Jansen over 'nieuwe grenzen'
Op vrijdag 13 januari verzorgt missiologe Mechteld Jansen de Oecumenelezing 2012 in de Geertekerk in Utrecht. Onderwerp van haar lezing: 'Over nieuwe grenzen'. Belangstellenden zijn van harte welkom!


Postcodegebieden, opleidingsniveaus, de Europese buitengrenzen: we dachten dat de grenzen door globalisering en ontzuiling zouden wegvallen. Voor veel mensen is dat ook zo, maar tegelijk ontstaan er nieuwe grenzen, soms bewust gemarkeerd. Vooral tussen arm en rijk en tussen kansrijk en kansarm. Europa probeert zijn buitengrens stevig dicht te houden voor arme mensen die bij ons een bestaan hopen op te bouwen; duizenden van hen verliezen daarbij hun leven. De verschillen (in rijkdom, levensstijl, overtuigingen, gezondheid, mogelijkheden) tussen mensen onderling in Nederland en wereldwijd nemen toe, zodanig dat het mensen en gemeenschappen uit elkaar drijft.

In de oecumene spreken we over eenheid en gemeenschap, over het opruimen van blokkades tussen kerken en mensen en over de heelwording van de mensheid. Hoe verhoudt dit oecumenisch streven zich met het proces van globalisering, dat vaak wordt voorgesteld als een ontwikkeling naar eenheid die heil zal brengen voor de hele mensheid? Brengt globalisering saamhorigheid en universele redding of creëert deze ontwikkeling juist verdeeldheid en fragmentarisering? Is de inzet voor de eenheid van kerken op één lijn te stellen met de inzet voor de heelwording van de wereld? Doen kerken er misschien goed aan de modellen van eenheid die zij hanteren opnieuw te doordenken, juist in het licht van de heelheid van de mensheid?

Voor de Oecumenelezing 2012 heeft de Raad van Kerken professor Mechteld Jansen uitgenodigd over dit onderwerp te spreken. Mechteld Jansen heeft als missiologe ervaring met grenzen en met grensverkeer. Zij kiest ervoor niet te spreken over ‘eenheid’ maar over ‘verbinding’. Streven naar eenheid bergt het gevaar in zich dat verschillen weggemoffeld worden; ‘verbinding’ daarentegen wil juist recht doen aan die verschillen.


Wat betekent die visie voor de oecumene en voor de kerken? Is het woord ‘verbinding’ niet te mager om de eenheid aan te duiden die de kerken bedoelen? Of is ‘verbinding’ nu juist de vertaling van het begrip ‘eenheid’ naar de huidige tijd waar de Wereldraad van Kerken ons om vraagt? En wat betekent dat woord ‘verbinding’ voor de missie van de kerk, voor haar verkondiging en voor de manier waarop de kerk present is in de samenleving?


Momenteel wordt in de lidkerken het concept Beleidsplan 2012-2016 van de Raad van Kerken besproken. De openingszinnen daarvan luiden:

De Raad van Kerken in Nederland is een verbond van kerken die gestalte geven aan de onderlinge gemeenschap, het gezamenlijk getuigenis van het Evangelie en de christelijke dienst in de samenleving. Wat de leden onderling bindt is het geloof in de Heer Jezus Christus als God en Heiland overeenkomstig de Schriften. Vanuit het gezamenlijk fundament en de gemeenschappelijke roeping heeft de Raad in het bijzonder tot taak de oecumenische dialoog tussen de kerken en de gezamenlijke dienst aan de samenleving te bevorderen en mede vorm te geven.

Hoe verhoudt zich dat tot het spreken over ‘verbinding’? Aan Mechteld Jansen is gevraagd hardop na te denken over deze vragen.

Programma
14.30 uur: Ontvangst met koffi e en thee

15.00 uur: Welkomstwoord door drs. Henk van Hout, voorzitter Raad van Kerken
15.05 uur: Vooruitblik op 2012 door ds. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris
15.10 uur: Over nieuwe grenzen - lezing door prof.dr. Mechteld Jansen
15.50 uur: Muzikaal intermezzo - oefenen van liederen uit het nieuwe liedboek
16.00 uur: Doorpraten over de lezing op basis van reacties uit het publiek
16.30 uur: Afsluitende viering

Na afloop is er de mogelijkheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een drankje en hapje. Het muzikaal intermezzo en de liturgische afsluiting worden verzorgd door twee leden van de projectgroep Vieren, Willem Blonk en Gert Landman.


Prof.dr. Mechteld M. Jansen (1960) is als hoogleraar missiologie verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit (PThU), standplaats Utrecht. Zij begon als predikant in de Gereformeerde Kerk van Wageningen en werkte vervolgens in Kameroen als predikant van de Eglise Evangélique, onder andere aan een Vrouwenschool voor Christen- en Moslimvrouwen. Na haar terugkeer in Nederland was ze docente missiologie aan het Hendrik Kraemer Instituut waar ze meewerkte aan de acculturatiecursussen voor zendings- en ontwikkelingswerkers. In 2002 promoveerde ze aan de VU op de studie ‘Talen naar God. Wegwijzers bij Paul Ricoeur’. De rode draad daarin en in haar daarop volgende docentschap en onderzoek aan de VU is het grensverkeer tussen mensen die vrijelijk over God spreken en mensen die dat helemaal niet (meer) doen. Dat grensverkeer zocht zij ook steeds meer op in de ontmoeting tussen mensen mét en mensen zónder migratieachtergrond. In haar huidige werk als missiologe aan de PThU onderzoekt zoekt zij vooral met jonge theologen de mogelijkheden om grenzen tussen mensen te overschrijden. Maatschappelijk en politiek liggen hier voor haar de grote actuele vragen, die ook de oecumene niet onberoerd laten.


De Oecumenelezing behandelt onderwerpen die voor de oecumene van wezenlijk belang zijn. De lezing wil aan het begin van het nieuwe jaar ruimte bieden voor ontmoeting en inspiratie voor het komende jaar. Uiteraard vergezeld van de beste wensen!


Praktische informatie:
Wanneer: vrijdag 13 januari 2012 - 15.00 uur

Waar: Geertekerk, Geertekerkhof 23, 3511 XC Utrecht
Bereikbaarheid: Vanaf Utrecht CS: te voet in 10 á 15 minuten of met stadsbus lijn 6 (Hoograven, iedere 10 minuten, reistijd 4 minuten), uitstappen Nic. Beetsstraat, 2 minuten lopen.
Aanmelden (tot 06-01-12) en meer informatie: per e-mail rvk@raadvankerken.nl of per telefoon 033 4633844
Kosten: € 10,-- (studenten € 5,-) te voldoen bij de ingang van de kerk

Bron: Raadvankerken.nl

 

 

 bericht nr. 12484 :  geplaatst op 30-12-2011 en 1078 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken