TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort op 31 dec 2011 en 1 jan. 2012
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-12-31, 2012-01-01)

Kerkdiensten Amersfoort
 • zaterdagavond 31 dec 2011 aangegeven door za.
 • zondag 1 jan. 2012 aangegeven door zo.

  Kerkdiensten

  Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 11 jan.: ds. B. Borger.

  Basisgroep De Keerkring

  Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

  St. Aegtenkapel

  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

  Taizé-jongerenviering

  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende vrijdag 13 jan. 20.00 uur.

  Centrumviering

  Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)

  geen opgave ontvangen.

  Meander Medisch Centrum

  Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: past. C. den Draak.

  Zorgcentra

  Ouderenzorg De Lichtenberg: za. 16.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, oudejaarsvesper; zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.
  Birkhoven, Soesterweg 533: zo. geen viering.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, woord en gebedsviering.
  Zorgcentrum De Amerhorst: zo. 10.15 uur: ds. J. ter Avest.
  Zon en Schild: za. 15.00 uur: past. C. Arends; zo. 10.00 uur: past. S. Muns.

  Protestantse Gemeente

  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: za. 19.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. C. Wesdorp, Zoetermeer.
  Ouderenzorg Nijenstede: za. 19.00 uur: mevr. C. Bezemer; zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: za. 19.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder; zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: za. 19.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
  St. Joriskerk, Hof 1: za. 19.30 uur: ds. J.M. Molenaar, Hoevelaken; zo. 10.00 uur: ds. L. van Nieuwpoort; 17.00 uur: dr. J. Kommers, Lelystad.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: za. 19.30 uur: ds. W. Verschoor; zo. 10.30 uur: ds. W. Verschoor.
  Opstandingskerk, Euterpeplein 1: za. 19.00 uur: ds. T. Woltinge en ds. R.G. van der Zwan; zo. 10.30 uur: ds. B. Borger.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 11.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
  De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: za. zie Opstandingskerk; zo. 10.30 uur: ds. T. Woltinge.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: geen opgave ontvangen.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: za. 19.30 u.: ds. P.L.R. v.d. Spoel.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. geen viering.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. drs. E. van der Wal, H.A.

  Oecumenisch

  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 11.00 uur: diaken A. van Boven, gebedsviering, m.m.v. Elma van Beek, dwarsfluit
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

  Geref. Kerk Vrijgemaakt

  Martuskerk, Copernicusstraat 18: za. 19.30 uur: ds. A. Kruizinga; zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld-Voorthuizen.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: za. 19.30 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: za. 19.30 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld; zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: za. 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: za. 16.00 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: za. 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 14.00 uur: ds. J. Beekhuis; 19.00 uur: ds. B. Luiten.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: za. 18.30 uur: ds. C. Beiboer; zo. 12.00 uur: dienst.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: za. 20.00 uur: ds. C. Beiboer; zo. 15.00 uur: ds. H.J. Smit, Nijkerk.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: za. 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 11.30 uur: ds. G. Gunnink.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

  Rooms-katholieke kerken

  St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: eucharistie in H. Geestkerk; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. open cantorij.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: za. 19.00 uur: eucharistie in H. Geestkerk; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. Lief- en Leedkoor.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: geen opgave ontvangen.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor J. de Froe, m.m.v. open cantorij; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: oecumenische gebedsviering, p.w. E. Vos + PKN, m.m.v. St. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur: woord en communie, diaken A.van Boven, m.m.v. St. Martinuskoor.
  St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, met samenzang.

  Overige katholieke kerken

  Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 16.00 uur: schriftlezing en gebed; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

  Overige kerken

  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: za. 19.30 uur: leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: geen opgave ontvangen.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: za. 19.30 uur: ds. W. Molemaker.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: za. 19.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; zo. 10.00 uur: ds. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dhr. J. Nienhuis.
  ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst. Voorganger Ben Schmidt.
  Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
  Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 uur en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za. 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
  Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: geen opgave ontvangen.
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: nieuwjaarsbijeenkomst; di. 20.00 uur: bidstond.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 12.00 uur: gezinsdienst in Kosmonaut 2.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 1 jan. geen dienst.
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dienst.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
  Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

   

   


 • bron: De Stad Amersfoort uitgave: 28 dec 2011
  bericht nr. 12481 :  geplaatst op 28-12-2011 en 1506 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken