TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort op zat. 24 / zo.25 dec. 2011, ontleend aan Stad Ame
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-12-24, 2011-12-25)

Kerkdiensten Amersfoort zaterdag 24/zondag 25 dec. 2011
Veelal zaterdagavond en/of zondagmorgen

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 11 jan.: ds. B. Borger.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering

Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende viering vr.13 jan. 20.00 uur.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur. Za. 24 dec. 22.00 uur: ds. W. Verschoor

Golfbreker Radio (87.5 FM)

za. 21.00 uur: Sint Ansfriduskerk; zo. 10.00 uur: NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur: GKV Westerkerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: za. 20.00 uur: mevr. ds. M. v.d. Pol.

 

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: ds. R. Buijs-Ballst.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.

Birkhoven, Soesterweg 533: za. 19.00 uur: mevr. J. Adriaansz en diaken F. Sieraal, m.m.v. Voice of Hope en Hosanna; ma. 10.00 uur: mevr. M. van Kampen.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar/mevr. K. Adrichem.

Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.

Zon en Schild: za. 19.00 uur: pastor G. Hofstra; zo. 10.00 uur: past. C. Arends, kerstbrunch.

 

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. W. van den Hul.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: za. 22.00 uur: ds. J. van Baardwijk; zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, met kerstspel.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: za. 19.00 uur en 22.00 uur: kerstnachtdienst; zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, m.m.v. Brugkoor.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: za. 22.00 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, m.m.v. zanggroep.

St. Joriskerk, Hof 1: za. 22.00 uur: kerstnachtdienst Kerinam, ds. D.Ph.C. Looijen en ds. L. Wüllschleger, met samenzang; zo. 9.30 uur: ds. M. van Campen, Ede; 17.00 uur: ds. J. Kommers; ma. 9.30 uur: kinderkerstfeest.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: za. 19.00 uur: kinderviering; zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: za. 21.00 uur: ds. B. Borger; zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: za. 22.00 uur: ds. P.P. van der Harst; zo. 9.00 uur: peuterkleuterviering in Henricuskerk; 10.15 uur: ds. P.P. van der Harst.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. zie Opstandingskerk.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: za. 22.30 uur: ds. T. Woltinge; zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.

Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. zie Kruispunt-West.

Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 9.00 uur en 11.00 uur: ds. P.L.R. van der Spoel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. E. Aarsen, Amsterdam.

 

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: za. 19.00 uur: kinderkerst, ds. A. Sprotte; 21.00 uur: tafelviering, ds. A. Sprotte en p.w. M. van Tricht, m.m.v. Spirit; zo. 10.00 uur: ds. A. Sprotte en p.w. E. Vos, m.m.v. cantorij en violiste.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

 

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. G. Riemer, Driebergen.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. Tj. van Dijk, aangepaste dienst doven en slechthorenden; 17.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. H. van Benthem.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: za. 22.00 uur: ds. B. Luiten; zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.; 15.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: za. 22.00 uur: ds. B. Luiten; zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis, H.A.; 17.00 uur: ds. P. Schelling.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 15.00 uur: ds. C. Beiboer.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.00 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. A. Buursema.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. G. Gunnink.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

 

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: za. 19.00 uur: gezinsviering, p.w. E. Vos, m.m.v. familiekoor Mixed Generations; 21.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, .m.v. koor 4U; 24.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. Soli Deo Gloria; zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij; ma. 11.00 uur: eucharistie in H. Geestkerk.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: za. 22.00 uur: woord en communie, J. van Pampus, m.m.v. beide koren; zo. 9.00 uur: kleuterviering; zo. 10.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. beide koren; ma. 11.00 uur: eucharistie in H. Geestkerk.

H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: do. 11.00 uur: woord en communie, p.w. M. van Tricht, m.m.v. Lief- en Leedkoor; za. 22.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. koor Koh-I-Noor; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor; ma. 11.00 uur: viering in H. Geestkerk.

St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: za. 20.30 uur: samenzang; 23.00 uur: pastoor L. Koerhuis, m.m.v. koorgroep ‘t Zand; zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, J. van Pampus, m.m.v. cantorij; 15.00 uur: kindje wiegen; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.

H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 18.30 uur: gezinsviering, p.w. J. van Pampus, m.m.v. tiener- en kinderkoor; zo. 11.00 uur: woord- en communieviering, p.w. M. van Tricht, m.m.v. koor Oorsprong; 15.00 uur: kindje wiegen; ma. 11.00 uur: eucharistieviering met verstandelijk gehandicapten, pastor Tuan en F. Sieraal, m.m.v. Holy Spirit Choir; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 17.30 uur: kleuterviering, p.w. A. Timmerman; 19.00 uur: eucharistie, gezinsviering, pastoor Tuan, m.m.v. kinderkoor; 21.00 uur: woord en communie, p.w. E. Vos, m.m.v. St. Caeciliakoor; 23.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. koor Tussendoor; zo. 9.30 uur: woord en communie, pastor A. Timmerman, m.m.v. St. Martinuskoor; ma. 9.30 uur: kindje wiegen.

St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 17.30 uur: kleuterkerst, pastoor Tuan met samenzang; za. 19.00 uur: woord en communie, p.w. G. Timmerman, m.m.v. kinderkoor; 21.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Greg. herenkoor; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor; 15.00 uur: kindje wiegen, met samenzang; ma. 10.00 uur: carols and lessons, m.m.v. gemengd koor.

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: za. 22.00 uur: eucharistie; zo. 10.00 uur: eucharistieviering voor jong en oud; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

 

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.

Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.

Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.00 uur: ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: za. 19.00 uur: kerstavonddienst; zo. 10.00 uur: ds. J.L. van der Eijk.

ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: Ben Schmidt.

Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Elke eerste zaterdag van de maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: za. 22.00 uur: majoor S. Kruisinga en majoor mevrouw G. Kruisinga-Balk, m.m.v. Veluwe Brass; zo. 10.30 uur: kerstwijdingsdienst, majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.T. Verhulst-Bestebreur, m.m.v. Eemland Brass.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: za. 20.30 uur: kerstavonddienst; zo. 10.30 uur: kerstcontact.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: gezinskerstdienst, m.m.v. zangeres Elise Manna. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.

Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: kerstviering, br. Paul Tombeng.

Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N. Benjamins.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dienst.

Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.

Christengemeente DoorBrekers: zo. 12.00 uur: dienst in De Flint; kidschurch in Scholen in de Kunst (naast De Flint).

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.

Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.

Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.

Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

 

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 11 dec 2011
bericht nr. 12448 :  geplaatst op 21-12-2011 en 1795 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken