TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort op 6 nov. 2011, ontleend aan Stad Amersfoort
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-11-06)
Kerkdiensten Amersfoort zondag 6 nov. 2011

Kerkdiensten


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 9 nov.: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering

Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende vrijdag 4 nov. 20.00 uur.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. M. Glastra.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. M. van Amerongen.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.00 uur: past. F. Sieraal.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communieviering, m.m.v. En Bloc.
Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. C. Arends.

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur: dr. H. de Leede; 18.30 uur: ds. A.T. van Blijderveen, Hardinxveld-Giessendam, Advent-Eventdienst.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel; 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: wo. (vanavond) 19.30 uur: mevr. drs. A.M. van Briemen; zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen.
St. Joriskerk, Hof 1: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: prof. dr. G. van den Brink, Woerden; 14.30 uur: ds. G.D. Kamphuis, afscheidsdienst.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 17.00 uur: ds. N. Scholten, Amsterdam, DMB.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
De Open Hof, Vogelplein 1: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. B. Borger; zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; 17.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. P. ter Veen, Almere.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: wo. (vanavond) 19.30 uur: gez. dienst in Wellantcollege, dhr. A. van Dalen; zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, doopdienst.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: wo. (vanavond) 19.30 uur: dhr. A. van Dalen; zo. 10.30 uur: ds. P. Verhoef.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.30 uur: Zinnige Zondag.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: wo. (vanavond) 20.00 uur: ds. A. Sprotte en p.w. E. Vos, m.m.v.cantorij; zo. 10.00 uur: p.w. A. Timmerman, gebedsviering.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A. Kruizinga; zo. 10.00 uur: ds. A. Kaner, em. Groningen; 19.00 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. M.H. Sliggers.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. E.J. Hempenius, Barneveld; zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. H. Hoksbergen, Bunschoten; 16.30 uur: ds. A.P. Feyen, Barneveld.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A.O. Reitsema; zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: wo. (vanavond) 16.00 uur: ds. B. Luiten; zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: br. R. Barkema.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. C. Beiboer; zo. 10.45 uur: ds. C. Beiboer; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. C. Beiboer; zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 10.00 uur: ds. R. ter Beek, Soest; 17.00 uur: student Louren Blijdorp, Kampen.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: wo. (vanavond) 19.00 uur: diaken A. van Boven, woord en communie, m.m.v. Rouw- en Trouwkoor; za. 19.00 uur: vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. koor 4U.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: viering.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: wo. (vanavond) 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. Lief- en Leedkoor; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. organist.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: wo. (vanavond) 19.30 uur: viering van woord en gebed, Ph. Jacobs en H. Kruthoff, m.m.v. koorgroep 't Zand; zo. 10.30 uur: woord en gebedsdienst, T. Vester en J. van Adrichem, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. (vanavond) 19.00 uur: eucharistie, m.m.v. Holy Spirit Choir; vr. 4 nov. 9.00 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, met samenzang; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: wo. (vanavond) 19.30 uur: p.w. A. Timmerman, m.m.v. koor Tussendoor; vr. 4 nov. 9.00 uur: pastoor Tuan, eucharistie; za. 19.00 uur: pastoor Tuan, familieviering, m.m.v. kinderkoor; zo. 9.30 uur: pastor R. Vonhögen, eucharistie, m.m.v. koor Tussendoor; 13.00 uur: diaken A. van Boven, doopviering.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: Opfrismis, pastor R. Vonhögen, m.m.v. cantorij Oorsprong.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: eucharistieviering met huwelijksjubileum; iedere za. kerk open 11.00-15.00 uur.

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: wo. (vanavond) 19.30 uur: drs. R.W.J. Soeters; zo. 9.30 uur en 17.00 uur: dr. D. Visser.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. E. Bast.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.G. Verhulst-Bestebreur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst di. 20.00 uur: bidstond.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Hans van de Meulen. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor Nanny Benjamins.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. J.D.A. de Zwart, Leusden, H.A.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

 

 bron: De Stad Amersfoort uitgave: 26 okt 2011
bericht nr. 12234 :  geplaatst op 02-11-2011 en 1610 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken