TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort op 30 okt.. 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-10-30)
Kerkdiensten Amersfoort zondag 30 okt 2011

Kerinam

Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 2 nov.: ds. G. Gunnink.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zo. v.d. mnd., van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering

Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13. Eerstvolgende vrijdag 4 nov. 20.00 uur.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 9.00 uur: Rafaël gemeente; 10.30 uur: Vrije Evangelische; 17.00 uur: Ichthuskerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

 

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.

Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.

Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen.

Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar.

Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.

Zon en Schild: zo. 10.00 uur: S. Muns.

 

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. C. Fieren, Rhenen; 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.

Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast.

Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.

De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, kinderdienst.

Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. H. Overeem, Boskoop.

St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 17.00 uur: ds. H. Russcher, Nijkerk; wo. 2 nov. 14.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.

Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor.

Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 17.00 uur: ds. R. Stiemer, Den Haag, DMB.

Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. Schoonderbeek.

De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.

De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.

Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. 10.30 uur: ds. N. Tramper.

Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: drs. A. Knevel.

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.

Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.

Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. H. van Hell, Soest.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: doopviering, diaken A. van Boven.

De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

 

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. A.G. Hagg, Eemdijk.

Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.

Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. A.P. Feijen, Barneveld; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.

Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A. Buursema.

Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. B. Luiten; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. B. Luiten; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.

Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. P. Schelling, em. Den Bosch; 15.00 uur: ds. C. Beiboer; wo. 2 nov. 16.00 uur: br. D. Nap, kinderdienst.

Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. C. Beiboer; wo. 2 nov. 16.00 uur: Diederik Nap.

Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: student Louren Blijdorp, Kampen.

Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

 

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. J. van Pampus, m.m.v. Soli Deo Gloria.

Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.

St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan en J. van Pampus, m.m.v. dameskoor. H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: viering van woord en gebed o.l.v. parochianen, m.m.v. Lief- en Leedkoor; di. 1 nov. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. gemengd koor.

St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, H. Klamer en P. v.d. Velde, m.m.v. cantorij; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.

H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: gezins-/eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. tiener- en kinderkoor; iedere tweede za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.

R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.

Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. St. Martinuskoor.

St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. gemengd koor; zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. M. van Tricht, met samenzang.

 

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.

Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: do. 19.00 uur: oec. avondgebed; zo. 10.00 uur: eucharistieviering, Allerheiligen met gedachtenis overledenen; iedere za. kerk open 11.00-15.00 u.

 

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur: leesdienst; 14.00 uur: ds. S. de Marie.

Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. ‘t Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.

Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: ds. G. van Keulen, Wezep; 17.00 uur: ds. P.A. Strating, Den Haag.

Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. R.W.J. Soeters.

Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.

Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: dienst.

ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.

Baptistengemeente, Farel College, Paladijnenweg 101: zo. 11.00 uur: dienst.

Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.

Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.

Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.

Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.

Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.

Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking

Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.

Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.

Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M.G. Verhulst-Bestebreur.

Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Keed Dobben; di. 20.00 uur: bidstond.

Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.

Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.

Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.

Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.

Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 14.15 uur: br. Mike Benjamins, doopdienst in gebouw Kraanvogelstraat 1.

Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: dhr. C. Doornweerd, Epe.

Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.

Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.

Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.

l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.

Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.

Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.

Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.

Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 26 okt 2011
bericht nr. 12211 :  geplaatst op 26-10-2011 en 1508 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken