TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten Amersfoort op 28 aug. 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-08-28)
Kerkdiensten Amersfoort zondag 28 aug, 2011

Kerkdiensten


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Woensdag 31 aug.: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering

Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13, m.u.v. december.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.00 uur: NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur: GKV Westerkerk.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. v.d. Pol.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dr. A. van Haarlem.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dr. A. van Haarlem.
Birkhoven, Soesterweg 533: zo. 10.15 uur: mevr. L. van der Zwaag.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: woord en gebedsviering, mevr. T. Valstar.
Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: pastor B. Grashuis.

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, H.A.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 10.00 uur: ds. J. van Baardwijk, dienst van Schrift en Tafel.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. D.J. van Wageningen; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, zangdienst.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: dr. G.W. Marchal, Beekbergen; 17.00 uur: zie De Brug.
St. Joriskerk, tijdelijk dienst in Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 9.30 uur: ds. L. Wüllschleger; 18.30 uur: dr. M.J. Paul, Ede.
Openluchttheater, Barchnman Wuytierslaan: ma. 13 juni 11.00 uur: openluchtdienst Kerinam, m.m.v. Sing In Ban.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en Tafel.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. zie Open Hof.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. S.J.R. Rosmolen.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H’veen: zo. 10.30 uur: ds. R. van der Spoel, doopdienst.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: ds. S. Muller.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: ds. R. Klein Kranenburg.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 10.00 uur: ds. W. Klamer.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: ds. A. Sprotte, gebedsviering, m.mv. cantorij.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. A. Buursema.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 17.00 uur: ds. R. Kelder, Spakenburg.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.30 uur: ds. J. Wesseling, Putten; 19.00 uur: ds. B.C. Buitendijk, Bunschoten.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur: ds. M. Wielhouwer, Wageningen; 10.30 uur: ds. A.P. Feyen, Barneveld; 16.30 uur: ds. M.J.C. Blok, Nijkerk.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. C.J. Meeuwe, Spakenburg; 15.00 uur: ds. P. Houtman, Barneveld.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. P. Houtman, Barneveld; 17.00 uur: ds. H.Sj. Wiersma, Spakenburg.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. J.M. van Leeuwen, Ede; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. J.M. van Leeuwen, Ede; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. A. Kruizinga.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: woord en communie, p.w. E. Vos, m.m.v. Soli Deo Gloria.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: woord- en communieviering, M. van Tricht, m.m.v. gemengd koor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere wo. kerk open van 13.00-15.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. open cantorij; iedere eerste za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. St. Caeciliakoor; zo. 9.30 uur: woord en communie, p.w. A. Timmerman, m.m.v. St. Martinuskoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistieviering, pastor R. Vonhögen, m.m.v. herenkoor, er is kinderwoorddienst.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: zo. 10.00 uur: eucharistie.

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College, loc. 't Hooghe Landt, Trompetstraat 1: zo. 10.00 uur: ds. H. v.d. Velde.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: drs. R.W.J. Soeters, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. D. Dunsbergen, Ermelo.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. E. Verhagen, Zwolle.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente ‘De Deur’, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils korps Eemland, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: envoy en mevrouw K. Bosch.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: dienst.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Mike Benjamins.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: ds. A.C. Louwerse, Velp.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging ‘t Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

 

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 24 aug 2011
bericht nr. 11977 :  geplaatst op 24-08-2011 en 2898 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken