TERUG
Financiën
Rijksdienst subsidieert kerken met 31 miljoen euro

Rijksdienst subsidieert kerken met 31 miljoen euro
AMERSFOORT De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft 31 miljoen uitgetrokken voor de instandhouding van 230 kerkgebouwen. Dat maakte de Rijksdienst dinsdag bekend.De Lebuïnuskerk in Deventer
De Lebuïnuskerk in Deventer
 
De geldelijke steun aan kerken is onderdeel van een subsidiepakket van 58 miljoen euro voor bijna 500 rijksmonumenten. Kerken ontvangen meer dan de helft van de subsidies.

Voor het eerst geeft de Rijksdienst niet alleen subsidie voor het behoud van gebouwde en groene monumenten, maar ook voor archeologische rijksmonumenten als hunebedden, grafheuvels en terpen. Nieuw is ook dat aanvragers op onderdelen van een monument subsidie kunnen aanvragen. Zo kan het Flevolandschap onderhoud plegen aan drie terpen van het voormalige eiland Schokland.

De Rijksdienst honoreerde 477 aanvragen voor het behoud van 500 monumenten. De organisatie ontving ruim 2300 aanvragen voor financiering. Al vanaf de eerste dag van aanmelding was het gebudgetteerde bedrag te klein om aan de aanvragen te voldoen. Om die reden moest de Rijksdienst 1700 aanvragen afwijzen. Voor archeologische monumenten is nog vier ton beschikbaar. Aanvragen kunnen tot eind augustus worden ingediend.

De geldelijke steun wordt toegekend op basis van het ”Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten” (Brim). De subsidie is bedoeld voor planmatig onderhoud en incidentele restauratie van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om boerderijen, molens, kerken, parken en archeologische monumenten. Het Rijk draagt voor maximaal 65 procent bij aan de kosten voor uitvoering van een zesjarig instandhoudingsplan. Het resterende bedrag betalen de eigenaren zelf.

Voor volgend jaar is 51 miljoen euro beschikbaar.

 

 


bron: Reformatorisch Dagblad uitgave: 05 jul 2011
bericht nr. 11886 :  geplaatst op 06-07-2011 en 1397 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken