TERUG
Kerkdiensten
KerkdienstenAmersfoort op 2 juni (Hemelvaart) en zo. 5 juni 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-06-02, 2011-06-05)
Kerkdiensten in Amersfoort op 2 juni (Hemelvaart() en zo. 5 juni 2011


Kerinam
Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 8 juni: ds. W. v.d. Hul.

Basisgroep De Keerkring 
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel
Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering
Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

Centrumviering 
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM) 
do. 2 juni: 9.00 uur: Ichthuskerk; zo. 10.00 uur: GKV Kandelaar; 17.00 uur: St. Joriskerk.

Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: pastor M.J. Burger.

Zorgcentra 
Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: dhr. L.C. Houweling.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Birkhoven, Birkstraat 200: zo. 10.00 uur: zr. L. Flintrop, m.m.v. dameskoor St. Henricuskerk (laatste dienst i.v.m. verhuizing).
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. K. Adrichem, woord en communie.
Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: pastor G. Hofstra.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: do. 2 juni 9.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur en 18.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen, H.A.
Ouderenzorg Nijenstede: do. 2 juni 10.00 uur: ds. R.G. van der Zwan; zo. 10.00 uur: ds. H.A. van Dop.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: do. 2 juni 9.30 uur: ochtendgebed; zo. 10.00 uur: dr. R. Brouwer, dienst van schrift en gebed.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: do. 2 juni 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder; zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: do. 2 juni 9.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. J. Meertens, Loosdrecht.
St. Joriskerk, tijdelijk dienst in Opstandingskerk, Euterpeplein 1: do. 2 juni 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; 19.00 uur: ds. L.W. van der Sluijs, Nijkerkerveen.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: drs. H. Mintjes.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: do. 10.00 uur en zo. 10.00 uur: zie Open Hof; 17.00 uur: ds. A.F. Troost, Heusden, DMB.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: do. 2 juni 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst; zo. 10.00 uur: dr. A. van Haarlem.
De Open Hof, Vogelplein 1: do. 2 juni 10.00 uur: zie De Hoeksteen; zo. 10.00 uur: ds. R.G. v.d. Zwan; 17.00 uur: zie Opstandingskerk.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: do. 2 juni 10.00 uur: dhr. C. Hoogendoorn; zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: do. 2 juni 10.30 uur: ds. P.L.R. v.d. Spoel; zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. v.d. Spoel, H.A.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: dhr. P. v.d. Veer.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 11.00 uur: ds. J. van Oord.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

Oecumenisch 
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: do. 2 juni 8.00 uur: meditatie, ds. A. Sprotte i.s.m. I. Geerlings; zo. 10.00 uur: p.w. J. van Pampus, gebedsviering; di. 7 juni 19.00 uur: viering van vergeving EHC, P. Flinkerbusch.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: do. 2 juni 9.30 uur: ds. A. Kruizinga; zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga, H.A.; 19.00 uur: ds. A. Kruizinga, H.A. en nabetr.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: do. 2 juni 10.00 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 10.00 uur: voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. P.P.H. Waterval.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: do. 2 juni 9.30 uur: dienst; zo. 10.00 uur: ds. A.O. Reitsema, H.A.; 19.00 uur: ds. B.C. Buiitendijk, Bunschoten, H.A.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: do. 2 juni 10.00 uur: ds. H.J. Boiten; zo. 8.45 uur: ds. T. v.d. Kamp, Nieuwegein; 10.30 uur: ds. J.B. Wilmink; 16.30 uur: ds. A.O. Reitsema.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: do. 2 juni 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 8.45 uur: ds. C. van Dijk, Capelle a/d IJssel; 15.00 uur: ds. R.W.J. Soeters.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: do. 2 juni 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 10.45 uur: ds. C. van Dijk; 17.00 uur: ds. R. Kelder, Bunschoten.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: do. 2 juni 10.45 uur: ds. C.J. Haak, TU doc. Kampen; zo. 10.45 uur: kand. D. Heek; 17.00 uur: ds. C. v.d. Berg.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: do. 2 juni 8.45 uur: ds. C.J. Haak; zo. 8.45 uur: ds. C. Beiboer; 15.00 uur: ds. S. Smit, Nijkerk.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: do. 2 juni 10.00 uur: ds. A. Buursema; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. A.G. Hagg, Eemdijk.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: do. 2 juni 10.30 uur: viering in Xaveriuskerk; 11.00: viering in Henricuskerk; za. 19.00 uur: vesperviering, diaken A. van Boven en dhr. A. v.d. Wiel, met samenzang; zo. 11.00 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. open cantorij.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: do. 2 juni 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, A. van Boven en R. Luiten, m.m.v. Unity; zo. 9.30 uur: woord en communie, R. Luiten, m.m.v. gastkoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur: woord en communie o.l.v. parochianen, m.m.v. gemengd koor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31: do. 2 juni 10.30 uur: eucharistieviering, pastoor Tuan, m.m.v. koorgroep 't Zand; zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, G. Timmerman, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: vr. 9.00 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. open cantorij; iedere 2e za. v.d. maand 19.00 uur: Taizéviering.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: vr. 9.00 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen; za. 19.00 uur: familieviering, pastoor Tuan, m.m.v. Kinderkoor; zo. 9.30 uur: woord en communie, diaken A. van Boven, m.m.v. St. Martinuskoor; 13.30 uur: Doopviering, diaken F. Siraal.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. gemengd koor.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: do. 2 juni 19.00 uur: eucharistie; zo. 10.00 uur: schriftlezing en gebed.

Overige kerken
Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: do. 2 juni 10.00 uur: leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. W.J. van der Linde.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: do. 2 juni 9.00 uur: gez. dienst in Ichthuskerk; zo. 10.00 uur en 17.00 uur: ds. W. Molemaker.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: do. 2 juni 9.00 uur: ds. W. Molemaker; zo. 9.30 uur en 17.00 uur: drs. G.L. Born, Dronten.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. G.A. de Vries, Bussum.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella. 
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor D.J. Verhulst en majoor mevrouw M. Verhulst-Bestebreur, slotsamenkomst als 'korps Amersfoort'.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland. 
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: W. Duijst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: pastor N.L. Benjamins-Tombeng.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. ds. S. van de Vrie, Veendam.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku. 
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging 't Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie. 
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

bron: De Stad Amersfoort uitgave: 25 mei 2011
bericht nr. 11788 :  geplaatst op 01-06-2011 en 2013 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken