TERUG
Financiën
SchuldHulpMaatjes in de startblokken
Raad v.Kerken Amf

SchuldHulpMaatjes in de startblokken
AMERSFOORT - Maar liefst één miljoen Nederlanders is niet in staat alle maandelijkse rekeningen te betalen en hun aantal is groeiende. Kerk in Actie heeft daarom samen met andere organisaties het initiatief genomen voor het landelijke project SchuldHulpMaatje. In Amersfoort is de lokale Raad van Kerken aangehaakt met de scholing van ruim dertig maatjes die mensen gaan helpen met het op orde brengen en houden van de financiën.

omschrijving
door Joke Bosch
SchuldHulpMaatje wordt in Amersfoort breed gedragen. Ook protestantse diaconieen, de katholieke Caritas en de protestantse en katholieke ouderenbond zijn bij het project betrokken, met steun van de gemeente. Waar schuldhulpinstanties als Stadsring51 er zijn om professionele hulp te bieden bij het oplossen van schulden, zijn de maatjes er vooral om een naaste te zijn voor de hulpvrager.

Zij bieden morele en praktische ondersteuning, fungeren als vraagbaak en wegwijzer en komen bij de mensen thuis. Zij worden opgeleid om samen met de hulpvrager een budgetanalyse te maken die inzicht geeft in de situatie. Via instanties als de voedselbank, kerken, inloophuizen, ouderenbonden en de gemeente kunnen hulpvragers aangemeld worden, maar mensen kunnen ook zichzelf aanmelden. 

Coordinator Hans van Dijk is blij met de 36 Amersfoorters die zich hebben opgegeven als maatje.  ,,Inmiddels hebben negen van hen de driedaagse training afgerond.  Zij zijn erg gemotiveerd en staan klaar om te beginnen. De eerste contacten met hulpvragers zijn al gelegd.’’   Er zijn genoeg mensen die een maatje kunnen gebruiken, denkt Henk Kroon, directeur van Stadsring51.  ,,Slechts een klein gedeelte van de Amersfoorters met financieele problemen meldt zich bij Stadsring51.  Er zijn mensen die het prettiger vinden om via andere wegen hulp te zoeken, zoals bij inloophuizen en kerken.

Daarom zijn wij blij met het SchuldHulpMaatjeproject. ’’Dat de formule van SchuldHulp-Maatjes kan werken, zegt ook een onderzoeksrapport uit 2010 van Nibud en ANBO.  Weliswaar bestaat er  een breed aanbod van diensten en producten die mensen ondersteunen bij budgetbeheer, maar velen hebben daarnaast vooral behoefte aan praktische ondersteuning thuis aan de keukentafel.  Anders dan professionals hebben vrijwilligers vaak meer tijd om iemand echt te leren kennen en samen na te gaan wat er nodig is om de ander (weer) financieel zelfredzaam te maken.

Iemand die enorm geholpen is door zo’n SchuldHulpMaatje is de zeventienjarige geestelijk beperkte Kenny. Na de scheiding van zijn ouders woont hij bij zijn vader.  Als deze verongelukt, stort Kenny’s wereld in. Hij krijgt een goedkoop flatje, maarvan zijn Wajong-uitkering kan Kenny niet rondkomen. Er dreigt uithuiszetting als vrijwilliger Jan Penninkhof komt. Samen formuleren ze twee doelen: het flatje behouden en Kenny schuldenvrij krijgen. Ze vragen uitstel bij de schuldeisers en bezuinigen op Kenny’s uitgaven. Jan vindt een fonds dat geld beschikbaar stelt voor sanering en ook een noodfonds helpt.  Kenny is nu 23 jaar en schuldenvrij. Hij heeft een stageplek en leeft sober. De begeleiding beperkt zich tot budgetbeheer.

Meer info: info@shm-amersfoort.nl of www.kerkinactie.nl .

 

 


bron: De Stad Amersfoort, kerkpagina Raad van kerken Amersfoort uitgave: 11 mei 2011
bericht nr. 11730 :  geplaatst op 11-05-2011 en 1484 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken