TERUG
Kerkdiensten
KerkdienstenAmersfoort op 15 mei 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-05-15)

Kerkdiensten Amersfoort op 15 mei 2011
Kerkdiensten

woensdag 11 mei 2011 10:40
Kerinam

Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 18 mei: ds. P. Riemersma.

Basisgroep De Keerkring

Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

St. Aegtenkapel

Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

Taizé-jongerenviering

Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

Centrumviering

Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

Golfbreker Radio (87.5 FM)

zo. 10.45 uur: GKV Lichtkring.

Meander Medisch Centrum

Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: mevr. C. den Draak.

Zorgcentra

Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. R. Buijs-Ballast, H.A.
Birkhoven, Birkstraat 200: zo. 10.00 uur: dhr. P. Rotteveel, m.m.v. pianiste.
Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar.
Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.
Zon en Schild: zo. 10.00 uur: past. W. van Holten.

Protestantse Gemeente

Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; 18.30 uur: ds. J.W. van Bart, Wierden.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: dhr. L.C. Houweling.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: mevr. ds. H. van Hell, Soest.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder, jeugddienst met Brugcombo.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, doopdienst.
St. Joriskerk, tijdelijk dienst in Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 9.30 uur: ds. L. van Nieuwpoort; 18.30 uur: ds. G.D. Kamphuis.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. S. Muns.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. zie Open Hof.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: mevr. ds. L. Schoonderbeek.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: mevr. ds. M. van Amerongen; 17.00 uur: mevr. J. van Pampus.
Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.30 uur: ds. W. Quist.
Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: zo. 10.30 uur: ds. P.L.R. van der Spoel, doopdienst.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur en 10.00 uur: dienst.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 11.00 uur: ds. J. van Oord.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur: mevr. ds. C. van Opstal, Utrecht.

Oecumenisch

Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur: ds. A. Sprotte, gebedsviering; 11.15 uur: Guus Timmerman, themaviering.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt

Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 uur: ds. A. Kruizinga; 19.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 uur: ds. A.N. Hendriks; 17.00 uur: ds. R. Barkema.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers; 19.00 uur: ds. P. Boonstra.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema; 16.30 uur: ds. A. Kruizinga.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 uur: ds. J. Beekhuis; 17.00 uur: preekvoorziening.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 8.45 uur: ds. J. Beekhuis; 15.00 uur: ds. R. ter Beek, Soest.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 8.45 uur: ds. A. Buursema; 15.00 uur: ds. C. Beiboer.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. C. Beiboer.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 uur: ds. G. Gunnink; 17.00 uur: ds. A. Buursema.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken

St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor. R. Vonhögen, m.m.v. S.D.G.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. dameskoor.
H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: zo. 10.00 uur: eucharistie (1e. H. Communie), pastoor Tuan en P. Flinkerbusch. m.mv. kinderkoor De Notendopjes en koor Koh-I-Noor.
St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31: zo. 10.30 uur: viering van woord en gebed, P. v.d. Velde en L. v.d. Haterd, m.m.v. gospelkoor; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: eucharistie, pastor Thong en A. Leenders, m.m.v. open cantorij.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: zo. 9.30 uur: gebedsviering o.l.v. parochianen, m.m.v. St. Martinuskoor.
St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. gemengd koor; zo. 11.00 uur: woord en communie o.l.v. parochianen, m.m.v. Veen Vocals.

Overige katholieke kerken

Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: eucharistie.

Overige kerken

Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: zo. 10.00 uur: leesdienst; 14.00 uur: ds. S. de Marie.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur: leesdienst; 17.00 uur: ds. P.A. Strating, Den Haag.
Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.00 uur: drs. R.W.J. Soeters; 17.00 uur: drs. A. v.d. Bovenkamp, Veenendaal.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: mevr. ds. N.M. da Costa, Angeren.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 11.00 uur: dienst.
Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'.
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur: Eredienst.
Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: br. D.G. Oort en zr. J. Oort-Colenbrander.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: Richard Klomp. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: br. Paul Tombeng.
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. V. Koeiman.
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. J. Doornebal, Haarzuilens.
Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging 't Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

 

 


bron: De Stad Amersfoort uitgave: 11 mei 2011
bericht nr. 11729 :  geplaatst op 11-05-2011 en 1388 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken