TERUG
Tentoonstelling
Interview Pastoor Jan de Froe ivm Maria tentoonstelling
rkamersfoort

Interview Pastoor Jan de Froe
In het kader van de tentoonstelling Maria, idool van alle tijden, die te zien is in Museum Flehite van 10 juli- 6 november 2011 is ook Pastoor Jan de Froe geïnterviewd.

 omschrijving

 

omschrijving

.Jan de Froe is sinds1995 als geestelijk leider betrokken bij de Vrouwevaart.. Deze wordt elk jaar gelopen  op de laatste zaterdag voor Pinksteren.

 

Jan de Froe is in 1930 geboren in Amersfoort en heeft een bijzondere band met Maria. Als kind  van 10 jaar heeft hij de evacuatie in 1940 persoonlijk meegemaakt.

Jan de Froe beschrijft het als volgt:

“We werden op 11 mei 1940 om 9.00 uur gewaarschuwd.  Op 12 mei moesten we vanuit de Muurhuizen verzamelen bij St. Jans kerkhof, ‘s morgens rond 5 uur. Wij moesten als eersten vertrekken.  We werden in treinen gestopt en we moesten alle raampjes dichtdoen, de gordijntjes moesten dicht. Wij keken natuurlijk stiekem wel want we wisten niet waarheen we gingen.

 

Het was spannend omdat je niet weet waar je terecht komt. Uiteindelijk kwamen we uit op een groentespoor van Noord Scharwoude en daar werden we in een verenigingsgebouw gestopt met koffie en een broodje en daar werden we dan verdeeld in de gezinnen

We zijn 21 dagen weg geweest. Ondertussen hadden we zoveel gruwelverhalen gehoord:  dat Amersfoort was vernield en dat alles kapot was, er was overal ingebroken en dergelijke.

Persoonlijk hebben we niets geleden maar bij enkele ooms en tantes was ingebroken. En niet alleen door mensen die perse in wilden inbreken maar ook mensen die op eten uit waren

Ze dachten echt: Amersfoort wordt toch kapot geschoten dus laten we er maar uit halen wat er te halen valt, anders nemen de Duitsers het.

 

Tijdens de oorlog gingen we vaak de Vrouwevaart lopen.

In de oorlog was het i.v.m. de avondklok verboden ‘s nachts of  ’s avonds laat op straat te zijn. We liepen dus overdag of ’s morgens vroeg met vader en moeder erbij  de tocht langs de (voormalige) 7 kloosters.

We liepen deze tocht ook vooral vanuit het gevoel: Maria help ons Alstublieft.”

 

Jan de Froe heeft tijdens de oorlog veel steun gehad aan een gebed uit  31 januari

1944 van F. Ae. H. van de Loo met de tekst:

 

Vijf eeuwen lang hebt Gij geschut

Maria onze stede

En nimmer draalt Uw Moederhulp

Op onze kinderbede

In diepen nood en duister leed

Bij ’s levens tegenslagen

Hebt G ‘ons Uw hemelsblauwe kleed

Beschermend omgeslagen

 

Zo bid ik nu ook , Lieve Vrouw

Wil onze stad bewaren

Voor alle leed en alle rouw,

Wil het rumoer bedaren…..

Toon U weer Amersfoorts vorstin;

Laat ons weer in den toren

Uw beeldt’nis zien, zoals Gij eens

Ons harte kon bekoren.

Laat ons uw paladijnen zijn

Ter beevaart door de straten:

O, geef dat w’in der eeuwigheid

U, moeder niet verlaten!

 

Jan de Froe heeft altijd het gevoel gehad dat Maria de stad Amersfoort heeft gespaard. Na de oorlog is er een groot feest geweest uit dankbaarheid op OLV ter Eem. Aan de viering nam ook kardinaal de Jong deel, als een van de grote leiders in de oorlog in het verzet. Hij was ook een grote vereerder van Maria van Amersfoort.

Het beeldje van Maria dat nu in de Franciscus Xaverius kerk staat, werd feestelijk gedragen in een grote stoet.

 

Maria Bremmer

 bericht nr. 11627 :  geplaatst op 05-04-2011 en 2739 maal gelezen


Geen gerelateerde berichten
Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken