TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 20 maart 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-03-20)

Kerkdiensten Amersfoort op 20 maart 2011


 

Kerkdiensten

Kerinam
Middagpauzedienst woensdag ‘s middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61.
Basisgroep De Keerkring
Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.
St. Aegtenkapel
Ruimteviering uitgaande van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur. www.ruimteviering.nl/.
Centrumviering
Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zondag van de maand om 12.00 uur. Voorganger: ds. W. Verschoor.
Golfbreker Radio (87.5 FM)
zo. 10.00 uur: NGK Amersfoort-Zuid; 17.00 uur: GKV Westerkerk.
Meander Medisch Centrum
Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur.

Protestantse Gemeente
Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: zo. 10.00 uur en 18.30 uur.
Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur.
Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur.
De Brug, Schuilenburgerweg 2: zo. 10.00 uur en 17.00 uur.
Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: zo. 10.00 en 17.00 uur.
St. Joriskerk, Hof 1: zo. 9.30 en 18.30 uur.
Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur.
Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. 10.00 uur.
Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur.
De Open Hof, Vogelplein 1: zo. 10.00 uur.
De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur.
Kruispunt Vathorst (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard 11: zo. 9.00 en 11.00 uur.
De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 en 10.00 uur.
Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 8: zo. 10.00 uur.
Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. 10.30 uur.

Oecumenisch
Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: zo. 10.00 uur.
De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

Geref. Kerk Vrijgemaakt
Martuskerk, Copernicusstraat 18: zo. 10.00 en 19.00 uur.
Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: zo. 08.45, 10.30 uur en 16.30 uur.
Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: zo. 10.45 en 17.00 uur.
Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: zo. 08.45 en 15.00 uur.
Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: zo. 08.45 en 14.30 uur.
Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: zo. 10.45 en 17.00 uur.
Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

Rooms-katholieke kerken
St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: zo. 11.00 uur.
Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur.
St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: zo. 9.30 uur.
H. Kruisparochie, Liendertseweg 48: zo. 9.30 uur.
St. Franciscus Xaveriusparochie, ‘t Zand 31: zo. 10.30 uur; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur. www.xaveriusamersfoort.nl/
H. Geest Parochie, Mozartweg 54: zo. 11.00 uur; elke 2e za. v.d. maand 19.00 uur Taizéviering.
St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur.
R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur.
Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: za. 19.00 uur; zo. 9.30 uur en 12.00 uur.
St. Joseph Parochie, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: zo. 11.00 uur.

Overige katholieke kerken
Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur; zo. 10.30 uur.
Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, ‘t Zand 13: vr. 23 april 20.00 uur en zo. 10.00 uur.

Overige kerken
Geref. kerk (Hersteld), Ringweg Dorrestein 9 (gebouw Monuta): zo. 10.00 uur en 16.30 uur.
Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, diensten in het Meridiaan College (‘t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur.
Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 en 17.00 uur.
Chr. Gereformeerde Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 en 17.00 uur.
Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur.
Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur.
ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren. www.jouwkerk.nl/
Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst; www.baptisten-amersfoort.nl/
Evangeliegemeente De Deur, Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center ‘Solid Rock’. www.dedeuramersfoort.nl/
Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstr. 3: zo. 10.00 en 17.00 uur: dienst.
Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom. www.nak-nl.org/
Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 9.30 uur.
Jehovah’s Getuigen Gemeente ‘De Koppel’, Flevostraat 12; Gemeente ‘Nieuwland’, Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby’s en peuters.
Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur.
Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst. www.pg-immanuel.nl/.
Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 15.00 uur; wo. 20.00 uur, Alb. Schweitzersingel 291; vr. 19.30 uur: jeugddienst/bijbeltraining, Alb. Schweitzersingel 291.
Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang. www.rafaelamersfoort.nl/
Volle Evangelie Gemeente Perspectief, ‘de Dissel’, Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Doopdienst. www.perspectief-veg.nl/
Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: zr. V. Koeiman; www.egdeark.nl/
Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur; www.vegamersfoort.nl/
Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45 uur: Avondmaal; 11.15 uur: Woorddienst; wo. 20.00 uur: Bidstond. www.vvg-amersfoort.nl/.
l’Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
Grace Church, Appelweg 15: zo. 12.00 uur: coffee and tea; 12.30 uur: service in English. www.gracechurch.nl/
Kingdom Church (lid vpe), Leusderweg 110: zo. 14.00 uur: service in Nederlands met Engelse en Franse vertaling. www.kingdomministries.org/
Victory Outreach Amersfoort, Evangelische Hogeschool, Drentestraat 1: zo. 10.30 uur: Dienst; wo. 19.30 uur: Bijbelstudie, Bohortplaats 45. www.voutrecht.nl/

 

 

 bron: De Stad Amersfoort uitgave: 02 mrt 2011
bericht nr. 11534 :  geplaatst op 16-03-2011 en 1654 maal gelezen


Gerelateerde berichten


Opties
Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

    Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken