TERUG
Kerkdiensten
Kerkdiensten in Amersfoort op 9 maart(Aswoensdag) en 13 maart 2011
Kerken in Amersfoort
(Data in de agenda die zijn verlopen: 2011-03-09, 2011-03-13)

Kerkdiensten Amersfoort op 9 maart(Aswoensdag) en 13 maart 2011Kerkdienstenredactie De Stad Amersfoort, Postbus 67, 3770 AB Barneveld, of per e-mail: r.v.d.brink@bdu.nl

Kerkdiensten
 • Kerinam
  Middagpauzedienst woensdag 's middags van 12.30 uur tot 12.50 uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Langestraat 61. Wo. 16 mrt.: ds. W. van den Hul.

  Basisgroep De Keerkring
  Elke tweede zondag van de maand bijeenkomst om 11.00 uur (m.u.v. juli en augustus). Informatie: tel. 033-4750663.

  St. Aegtenkapel
  Oecumenische viering van de Raad van Kerken. Elke 3e zondag van de maand, van september t/m mei. Aanvang 10.45 uur.

  Taizé-jongerenviering
  Eén keer per maand viering in de Oud-Kath. parochie van de H. Georgius, 't Zand 13, m.u.v. december.

  Centrumviering
  Oecumenische vieringen in de Johanneskerk, Westsingel 30, Amersfoort. Iedere eerste zo. van de maand om 12.00 uur.

  Golfbreker Radio (87.5 FM)
  zo. 11.00 uur: Sint Ansfriduskerk; 17.00 uur: GKV Schaapskooi.

  Meander Medisch Centrum
  Locatie Lichtenberg: zo. 10.00 uur: ds. G. Brunsveld.

  Zorgcentra
  Ouderenzorg De Lichtenberg: zo. 9.45 uur: mevr. ds. R. Buijs-Ballast.
  Verpleeghuiszorg De Lichtenberg: elke even weken op za. 11.00 uur RK-dienst; zo. 11.00 uur: mevr. ds. R. Buijs-Ballast.
  Birkhoven, Birkstraat 200: zo. 10.00 uur: mevr. J. Adriaansz, m.m.v pianiste.
  Verpleeghuis St. Elisabeth: zo. 10.30 uur: mevr. T. Valstar, woord- en gebedsviering, m.m.v. dameskoor Henricuskerk.
  Zorgcentrum De Amerhorst: 1e zo. v.d. maand 10.15 uur dienst; overige diensten op za. 19.30 uur.
  Zon en Schild: zo. 10.00 uur: pastor G. Hofstra, dienst van Woord en Tafel.

  Protestantse Gemeente
  Adventkerk, Ringweg Kruiskamp 74: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. D.Ph.C. Looijen; zo. 10.00 uur: ds. W. Dekker, Oosterwolde; 18.30 uur: ds. L. Wüllschleger.
  Ouderenzorg Nijenstede: zo. 10.00 uur: ds. J. Vroegindeweij.
  Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2: zo. 9.30 uur en 10.30 uur: ds. J. van Baardwijk.
  De Brug, Schuilenburgerweg 2: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. H.G.J. van Dolder; zo. 10.00 uur: ds. H.G.J. van Dolder.
  Nieuwe Kerk, Leusderweg 110: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. M.D. van der Giessen; zo. 10.00 uur: ds. J. van Dalen, Varsseveld; 17.00 uur: ds. M.D. van der Giessen, themadienst.
  St. Joriskerk, tijdelijk dienst in Opstandingskerk, Euterpeplein 1: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. G.D. Kamphuis; zo. 9.30 uur: ds. J. Belder, Dordrecht; 17.00 uur: ds. D.Ph.C. Looijen.
  Fonteinkerk, Robert Kochstraat 4: zo. 10.00 uur: ds. W. Verschoor, dienst van Schrift en Tafel, m.m.v. cantorij.
  Opstandingskerk, Euterpeplein 1: zo. zie Open Hof.
  Emmaüskerk, Noordewierweg 131: zo. 10.00 uur: ds. P.P. van der Harst, doopdienst.
  De Open Hof, Vogelplein 1: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. R.G. van der Zwan; zo. 10.00 uur: ds. B. Borger.
  De Hoeksteen, Klaartje Donzepad 59: zo. 10.00 uur: ds. T. Woltinge; 17.00 uur: vesper, mevr. ds. M. v.d. Pol.
  Kruispunt-Oost (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Houtrust, Heideweg 23, H'veen: zo. 10.30 uur: dhr. P. van der Veer.
  Kruispunt-West (Chr. Geref., Ned. Geref. en PKN), Wellantcollege, Bergenboulevard: wo. (vanavond) 19.30 uur) gez. dienst in Wellantcollege: ds. P.L.R. van der Spoel; zo. 10.30 uur: ds. Ron van der Spoel, H.A.
  De Inham, Hamseweg 40, Hoogland: zo. 9.00 uur: ds. W. Klamer; 10.00 uur: ds. A. Sprotte, H.A., m.m.v. Spirit.
  Vathorst: Veenkerk, De Kamers, Wezeperberg 1: zo. 11.00 uur: oecumenische viering in St. Josephkerk.
  Evang. Luth. Kerk, Langestraat 61: zo. geen dienst.

  Oecumenisch
  Kerkelijk centrum Het Brandpunt, Laan naar Emiclaer 101: wo. (vanavond) 20.00 uur: gebedsviering, p.w. J. van Pampus en A. Sprotte; zo. 10.00 uur: gebedsviering, PKN; 13.30 uur: diaken F. Siraal en ds. A. Sprotte, doopviering.
  De Herberg, Nieuwland: elke 1e zondag v.d. maand om 11.00 uur viering.

  Geref. Kerk Vrijgemaakt
  Martuskerk, Copernicusstraat 18: wo. (vanavond) 19.30 uur: A. Kruizinga; zo. 10.00 uur: ds. A.N. Hendriks, voorber.; 19.00 uur: ds. A. Kamer, em. Groningen.
  Kandelaar, Heiligenbergerweg 64: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. J.B. Wilmink; zo. 10.00 uur: ds. M.H. Sliggers, voorber. H.A.; 17.00 uur: ds. J.H. Smit, Nijkerk.
  Schaapskooi, Magelhaenstraat 70: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A.N. Hendriks; zo. 10.00 uur: ds. J. van Benthem, Leusden, themadienst; 17.00 uur: ds. A.O. Reitsema.
  Vathorst, Laakschool, Zwartsluiskade 2: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. A. Buursema; zo. 8.45 uur en 10.30 uur: ds. A.O. Reitsema, voorber. H.A.; 16.30 uur: ds. D. Heek.
  Amersfoort-De Horsten, De Lichtkring: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. R. ter Beek, Soest; zo. 10.45 uur: ds. C.J. Mewe, Spakenburg; 17.00 uur: ds. J. Beekhuis.
  Amersfoort-Emiclaer, De Lichtkring: wo. (vanavond) 16.00 uur: ds. J. Beekhuis; zo. 8.45 uur: ds. M.J.C. Blok, Spakenburg; 15.00 uur: ds. J. Beekhuis.
  Amersfoort-Nieuwland, De Boogkerk: wo. (vanavond) 19.30 uur: kand. D. Heek; zo. 8.45 uur: ds. A. Kruizinga, voorbeer. H.A.; 15.00 uur: leesdienst.
  Amersfoort-Hoogland, De Boogkerk: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. D. Heek; zo. 10.45 uur: ds. A. Kruizinga, voorber. H.A.; 17.00 uur: dienst.
  Westerkerk, Lingestraat/Dollardstraat: wo. (vanavond) 19.30 uur: ds. G. Gunnink; zo. 10.00 uur: ds. A. Buursema; 17.00 uur: ds. K. de Vries, Hilversum.
  Chr. Ontmoetingscentrum De Oliekruik, Oliesteeg 7: iedere do.avond vanaf 20.00 uur Ontmoeting met gezelligheid.

  Rooms-katholieke kerken
  St. Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28: wo. (vanavond) 19.00 uur: woord- en communie, diaken A. van Boven, met samenzang; zo. 11.00 uur: woord- en communie, p.w. G. Timmerman, m.m.v. Soli Deo Gloria.
  Kath. Indonesische Gemeenschap, St. Ansfridusparochie, Jacob Catslaan 28: iedere 3e zo. v.d. mnd. (m.u.v. dec.): 14.30 uur Euch.viering Bahasa Indonesia en Ned., pastor Kees Brouwer Icmc.
  St. Henricusparochie, M. Withoosstraat 34a: wo. (vanavond) 19.00 uur: gebedsviering, G. Timmerman; zo. 9.30 uur: woord- en communieviering, G. Timmerman, m.m.v. gemengd koor.
  H. Kruiskerk, Liendertseweg 48: wo. ( vanavond) 19.00 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen, m.m.v. Lief- en Leedkoor; zo. 9.30 uur: woord- en communie, p.w. M. van Tricht; 13.00 uur: doopviering, pastoor Tuan.
  St. Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 31: wo. (vanavond) 19.30 uur: viering van woord en gebed, J. van Adrichem en A. Berben (OKK), m.m.v. cantorij; zo. 10.30 uur: eucharistie, pastoor T. Nguyen, m.m.v. koorgroep 't Zand; iedere vr. kerk open van 10.00-12.00 uur en za. van 11.00-15.00 uur.
  H. Geestkerk, Mozartweg 54: za. 19.00 uur: Taizéviering; zo. 11.00 uur: jongerenviering met euch., mgr. Woorts, pastor R. Vonhögen en Fr. Sieraal, m.m.v. jongerenkoor.
  St. Helenakapel, Het Klooster, Daam Fockemalaan 10: zo. 10.00 uur: Euch.
  R.K. Gemeenschap Onze Lieve Vrouwe van Amersfoort, Westsingel 47: Woensdag 19.30 uur: Heilige Mis met Lof.
  Sint Martinus Parochie, Kerklaan 22, Hoogland: wo. (vanavond) 19.30 uur: Gebedsviering, p.w. M. van Tricht en R. Luiten, m.m.v. St. Martinuskoor; zo. 9.30 uur: eucharistie, pastor R. Vonhögen en diaken F. Siraal, koor Tussendoor.
  St. Josephkerk, Van Tuijllstraat 29, Hooglanderveen: za. 19.00 uur: eucharistie, pastoor Tuan, m.m.v. koor Hoogland; zo. 11.00 uur: oecumenische viering, p.w. M. van Tricht en ds. R. Klein Kranenburg, m.m.v. cantorij.

  Overige katholieke kerken
  Orthodox-katholieke kerk, Parochie van de heilige Cornelius de Honderdman, Koningin Wilhelminalaan 5: za. 19.00 uur: Vespers; zo. 10.30 uur: Goddelijke Liturgie. Na de Vespers en voor de Liturgie biechten. Priester: aartspriester Stephan Bakker.
  Oud-Kath. Parochie van de H. Georgius, 't Zand 13: zo. 10.00 uur: eucharistie.

  Overige kerken
  Geref. kerk (Herst.), Ringweg Dorrestein 9: wo. (vanavond) 19.30 uur: leesdienst; zo. 10.00 uur en 16.30 uur: leesdienst.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Noord, Meridiaan College ('t Hooghe Landt): zo. 10.00 uur: ds. F. Gerkema.
  Ned. Geref. Kerk Wijk Zuid, aula van het Corderius Lyceum: zo. 10.00 uur en 17.00 uur: dienst.
  Chr. Geref. Ichthuskerk, Grote Haag 154: zo. 9.30 uur: br. H.J. Takken; 16.30 uur: drs. G. van Roekel, Putten.
  Geref. Gemeente Elimkerk, Waterdaal 1: zo. 9.30 en 16.30 uur: ds. W. Visscher.
  Doopsgezinde Remonstrantse Vrijzinnig Protestantse Gem. Amersfoort, Johanneskerk, Westsingel 30: zo. 10.00 uur: ds. W. Veen.
  ACC-Jouw Kerk, Natriumweg 6: zo.10.00 uur: samenkomst; elke 1e en 3e za. v.d. maand: ACC by Night, speciaal voor jongeren.
  Baptistengemeente, ROC Midden-Nederland, Disketteweg 10: zo. 10.00 uur: dienst.
  Evangeliegemeente 'De Deur', Liendertseweg 114: iedere zo. 11.00 en 18.00 uur en wo. 19.30 uur. Kindernevendienst tijdens de zondagochtenddienst (groep 1 t/m 4) en de zondagavonddienst (groep 5 t/m 8). Elke eerste za. v.d. maand 13.00 uur themamiddag Kids for Christ. Za.avond 20.00 uur: Music Center 'Solid Rock'.
  Gereja Indonesia Amersfoort (Amersfoort Christian Fellowship). Zo. 11.00 uur dienst in de Evang. Hogeschool, Indonesisch en Ned. Voorganger: Bp. Pdt. Victor Faraknimella.
  Herst. Apostolische Zendingkerk, Banckertstraat 3: zo. 10.00 uur: dienst; 17.00 uur geen dienst i.v.m. priesterwijding.
  Nieuw-Apostolische Kerk, Utrechtseweg 73: zo. 10.00 en wo. 20.00 uur: dienst. Gasten welkom.
  Het Apostolisch Genootschap, Meridiaan 39: zo. 10.00 uur: Eredienst.
  Jehovah's Getuigen Gemeente 'De Koppel', Flevostraat 12; Gemeente 'Nieuwland', Forel 2: zo. 10.00 uur: Openbare Bijbellezing; 10.45 uur: Bijbelbespreking
  Kerk van de Nazarener, Corderius College, Lambert Heijnricsstraat 23: zo. 9.15 uur en 11.30 uur: dienst. Beide diensten apart programma voor kinderen, crèche voor baby's en peuters.
  Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, Laurens Costerplein 14: zo. 9.30 uur: Zusterhulpverlening - Priesterschap; 10.30 uur: Zondagsschool; 9.30-11.10 uur: Jeugdwerk; 11.20-12.30 uur: Kerkdienst.
  Leger des Heils, Anna Paulownalaan 17: zo. 10.00 uur: majoor J. de Ruiter.
  Pinkstergemeente Immanuël, Kraanvogelstraat 1: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Volle Evang. Gem. El Shaddai, Laan der Winden 1: zo. 11.00-13.00 uur: P. en M. Birsak; wo. 19.45-22.00 uur: bidstond, Eikenlaan 14, Hoogland.
  Rafaëlgemeenschap Amersfoort, Rafaël Evangelisch Centrum, Dollardstraat 127-129: zo. 9.00 uur en 11.15 uur: dienst. Tevens kinderkerk tot 12 jaar en babyopvang.
  Volle Evangelie Gemeente Perspectief, 'de Dissel', Disselplein 6, Hooglanderveen: zo. 10.00 uur: Dienst.
  Volle Evangelie Bethelkerk Church of God Amersfoort, Dirk Loogenstraat 6: zo. 11.00 uur: F. Steinfort.
  Evangelische Gemeente De Ark, Evertsenstraat 75: vr. 20.00 uur: bijbeloverdenking en bidstond; zo. 10.30 uur: br. Chris Swift.
  Vrije Evang. Gemeente, Appelweg 15: zo. 10.00 uur: mevr. G. Doekes-van Slooten, Zwolle.
  Kerk van de Zevende-dags Adventisten, Asschatterweg 23, Leusden. Diensten zaterdag (sabbat): 9.45 uur: bijbelstudie; 10.45 uur: eredienst.
  Eglise Basileia (Afrikaanse kerk, Prot.): iedere zondagmiddag om 14.00 uur dienst in scholengemeenschap Guido de Brès, Arnhemseweg 65: Franstalig, met Ned. vertaling, past. François Paku.
  Verg. van Gelovigen, M. Vermeulenstraat 1: zo. 9.45-11.30 uur: Avondmaal en woorddienst. Wekelijkse gebedsavond en/of huiskring.
  l'Eglise du Sang-Precieux: dienst in Johanneskerk, elke 1ste zo. v.d. mnd. 15.30 uur; overige zondagen 13.30 uur.
  Grace Church, Appelweg 15: zo. 13.00 uur: coffee and tea; 13.30 uur: service in English.
  Kingdom Church, Leusderweg 110: zo. 15.00 uur: dienst in Nederlands met Engelse en Franse vertaling.
  Victory Outreach Amersfoort, Meridiaan College, vestiging 't Hooghe Landt, Parelhoenstraat 4: zo. 10.30 uur: dienst; wo. 20.00 uur: Bijbelstudie.
  De LevensBron, Grote Koppel 65: zo. 11.00 uur: J. Wienbelt; om de week op even woensdagen: 19.45 uur huisgroepbijeenkomst, Muldersstraat 12, A'frt; oneven weken: Pauwoog 19, Zeewolde.
  Soefi Platform, Bloemendalse Buitenkade 21: elke 1ste en/of 3e zo. v.d. mnd. 11.00-12.00 uur interreligieuze soefi-viering. Info: 033-2586573.

   

   

   

   

 • bron: De Stad Amersfoort uitgave: 09 mrt 2011
  bericht nr. 11514 :  geplaatst op 09-03-2011 en 2355 maal gelezen


  Gerelateerde berichten


  Opties
  Deel dit bericht met uw vrienden op sociale media

      Facebook   Bericht afdrukken  Bericht afdrukken